Egzamin Teoretyczny (E.12-X-13.05) E.12 - Czerwiec 2013

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#1188) Do zarządzania programami i usługami uruchamianymi wraz ze startem systemu operacyjnego w Windows 7 należy wykorzystać program

2. (#1189) GRUB, LILO, NTLDR to

3. (#1190) Użytkownik zamierza zainstalować 32-bitowy system operacyjny Windows 7. Ile minimalnie pamięci RAM musi posiadać komputer, aby była możliwa praca systemu w trybie graficznym ?

4. (#1191) Na nowym komputerze program antywirusowy należy zainstalować

5. (#1192) Materiałem eksploatacyjnym dla kolorowej drukarki laserowej jest

6. (#1193) W jednostce ALU do akumulatora została wpisana liczba dziesiętna 240. Jaka jest jej binarna reprezentacja?

7. (#1194) Instalowanie systemów Linux oraz Windows 7 przebiegało bez żadnych utrudnień. Systemy zainstalowały się poprawnie z domyślnymi ustawieniami. Na tym samym komputerze, przy identycznej konfiguracji, podczas instalowania systemu Windows XP wyświetlony został komunikat o braku dysków twardych, co może świadczyć o

8. (#1195) W systemie Windows 7 w celu skopiowania katalogu c:\test wraz z podkatalogami na dysk przenośny f:\ należy użyć polecenia

9. (#1197) Plik ma rozmiar 2 KiB. Jest to

10. (#1198) Wskaż właściwą kolejność operacji przygotowujących nowy laptop do pracy.

11. (#1199) Zaletą systemu plików NTFS jest

12. (#1200) Okresowych kopii zapasowych dysku serwera nie można tworzyć na wymiennych nośnikach typu

13. (#1202) Użytkownik komputera udostępnia publicznie posiadane pliki w sieci Internet. Prawa autorskie zostaną naruszone, gdy udostępni

14. (#1203) Niskopoziomowe formatowanie dysku IDE HDD

15. (#1204) Przy uruchamianiu komputera pojawia się komunikat "CMOS checksum error press F1 to continue press DEL to setup". Wciśnięcie klawisza DEL spowoduje

16. (#1205) W systemie Windows XP w celu utworzenia nowego użytkownika o nazwie egzamin z hasłem qwerty należy użyć polecenia

17. (#1206) Którego oprogramowania nie można używać na urządzeniach należących do instytucji rządowych lub edukacyjnych?

18. (#1207) W dokumentacji płyty głównej jest informacja "Wsparcie dla S/PDIF Out". Oznacza to, że dana płyta główna zawiera

19. (#1208) W systemie Windows XP do zmiany typu systemu plików z FAT32 na NTFS należy wykorzystać program

20. (#1209) W systemie operacyjnym Ubuntu do monitorowania w czasie rzeczywistym uruchomionych procesów i programów służy polecenie

21. (#1210) W celu dokonania aktualizacji zainstalowanego systemu operacyjnego Linux Ubuntu należy użyć polecenia

22. (#1211) Wskaż nieprawidłowy podział dysku MBR na partycje

23. (#1213) Jaki będzie koszt wymiany karty graficznej w komputerze, jeśli karta kosztuje 250 zł, jej wymiana zajmie pracownikowi serwisu 80 min, a każda rozpoczęta roboczo godzina kosztuje 50 zł?

24. (#1214) W systemie operacyjnym Fedora katalogi domowe użytkowników umieszczone są w katalogu

25. (#1215) W systemie operacyjnym Ubuntu konto użytkownika student można usunąć za pomocą polecenia

26. (#1216) Użytkownik systemu Windows otrzymuje komunikaty o zbyt małej pamięci wirtualnej. Problem ten można rozwiązać przez

27. (#1217) Program WinRaR wyświetlił okienko informacyjne pokazane na rysunku. Z jakiego typu licencji na program korzystał do tej pory użytkownik?

Grafika do pytania #1217

28. (#1218) Licencja Windows OEM nie pozwala na wymianę

29. (#1219) Po uruchomieniu komputera pojawił się komunikat "Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready". Przyczyną może być

30. (#1220) W drukarce laserowej do utrwalania wydruku wykorzystuje się

31. (#1221) Jaki typ złącza musi posiadać płyta główna, aby użytkownik mógł zainstalować przedstawioną na rysunku kartę graficzną?

Grafika do pytania #1221

32. (#1223) System S.M.A.R.T. służy do monitorowania pracy i wykrywania błędów

33. (#1224) Po zainstalowaniu Systemu Windows 7 została w BIOS komputera zmieniona konfiguracja dysku SATA z AHCI na IDE. Po ponownym uruchomieniu komputera system będzie

34. (#1225) W systemie operacyjnym Ubuntu do utworzenia archiwum danych należy wykorzystać program

35. (#1226) Interfejsem umożliwiającym przesyłanie danych pomiędzy pokazaną na rysunku płyta główna, a urządzeniem zewnętrznym, bez równoczesnego zasilania urządzenia zewnętrznego poprzez interfejs jest

Grafika do pytania #1226

36. (#1227) W systemach operacyjnych Windows ograniczenie użytkownikom dostępu do poszczególnych katalogów, plików lub dysków umożliwia system plików

37. (#1550) W dokumentacji jednego z elementów składowych komputera zamieszczono informacje, że urządzenie wspiera OpenGL. Dokumentacja dotyczy

38. (#1555) Interfejs SLI (ang. Scalable Link Interface) służy do łączenia

39. (#1563) Która czynność doprowadzi do nieodwracalnej utraty danych, w przypadku uszkodzenia systemu plików?

40. (#1888) Które konto nie jest kontem wbudowanym w system Windows XP?

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję