Egzamin Teoretyczny (E.12-X-13.10) E.12 - Październik 2013

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#1249) W modelu RGB, w systemie szesnastkowym, kolor jest zapisany następująco: ABCDEF. Natężenie koloru niebieskiego w tym zapisie ma wartość dziesiętną

2. (#1250) Który zapis w systemie binarnym odpowiada liczbie 111 zapisanej w systemie dziesiętnym?

3. (#1251) W systemie Linux plik ma ustawione uprawnienia na 541. Właściciel może plik:

4. (#1252) Industry Standard Architecture jest standardem magistrali, zgodnie z którym szyna danych ma szerokość:

5. (#1253) Która z wymienionych pamięci RAM wykorzystuje do przesyłania danych wznoszące i opadające zbocze sygnału zegarowego?

6. (#1254) Na rysunku przedstawiono gniazdo:

Grafika do pytania #1254

7. (#1255) Które z poleceń systemu Linux powoduje zakończenie procesu?

8. (#1256) Równoważnym zapisem 2^32 bajtów jest zapis:

9. (#1257) Do wyświetlania zawartości katalogu w systemie Linux służy polecenie:

10. (#1258) Polecenie msconfig uruchamia w systemie Windows:

11. (#1259) Użytkownik systemu Windows otrzymuje komunikaty o zbyt małej pamięci wirtualnej. Problem ten można rozwiązać przez:

12. (#1260) W systemie Windows, zainstalowanym w wersji obsługującej przydziały dyskowe, użytkownik o nazwie Gość

13. (#1261) Które określenie dotyczące konta użytkownika Active Directory w systemie Windows jest prawdziwe?

14. (#1262) Harmonogram zadań w systemie Windows pozwala przypisać

15. (#1263) Na płycie głównej uległa uszkodzeniu zintegrowana karta sieciowa. Komputer nie posiada dysku twardego ani żadnych innych napędów takich jak stacja dysków czy CD-ROM. Klient twierdzi, że w sieci firmowej komputery nie posiadają żadnych napędów i wszystko „czyta“ się z serwera. W celu zapewnienia utraconej funkcjonalności należy zamontować

16. (#1264) Podłączając drukarkę wyposażoną w złącze równoległe do komputera, który posiada tylko porty USB należy zainstalować adapter

17. (#1265) Do oprogramowania typu malware (z ang. malicious software) nie należy oprogramowanie typu:

18. (#1266) Jeśli jednostka alokacji ma 1024 bajty, to pliki zamieszczone w tabeli zajmą na dysku:

Grafika do pytania #1266

19. (#1267) Dysk z systemem plików FAT32, na którym często wykonywane są operacje kasowania starych plików oraz zapisu nowych plików, ulega:

20. (#1268) W czterech sklepach sprzedawany jest ten sam komputer w różnych cenach. Najtaniej można go nabyć w sklepie:

Grafika do pytania #1268

21. (#1269) W systemie Linux hasła użytkowników są przechowywane w pliku:

22. (#1270) Postcardware to rodzaj

23. (#1271) Licencja wolnego i otwartego oprogramowania, to licencja

24. (#1272) Przedstawiony na rysunku symbol graficzny oznacza opakowanie

Grafika do pytania #1272

25. (#1273) W systemie plików NTFS zmianę nazwy pliku umożliwia uprawnienie

26. (#1274) Bezprzewodową transmisję danych zapewnia standard, którego elementem jest interfejs

27. (#1276) Której liczbie dziesiętnej odpowiada liczba FF zapisana w systemie szesnastkowym?

28. (#1277) Na fotografii przedstawiono

Grafika do pytania #1277

29. (#1278) Po uruchomieniu komputera pojawił się komunikat: Non-system disk or disk error. Replace and strike any key when ready. Przyczyną może być

30. (#1279) W celu powiększenia lub zmniejszania ikony na pulpicie należy kręcić kółkiem myszy, przytrzymując jednocześnie klawisz:

31. (#1280) Na fotografii przedstawiono

Grafika do pytania #1280

32. (#1281) Wewnętrzny dysk twardy IDE zasilany jest poprzez złącze typu

33. (#1282) Ile maksymalnie partycji podstawowych możemy utworzyć na dysku twardym z MBR?

34. (#1283) Na dysku należy zapisać 100 tysięcy pojedynczych plików, każdy o rozmiarze 2570 bajtów. Zapisane pliki zajmą najmniej miejsca na dysku o jednostce alokacji wynoszącej

35. (#1284) Po podłączeniu sprawnej klawiatury do dowolnego z portów USB nie można wybrać awaryjnego trybu uruchomienia systemu Windows. Mimo to, klawiatura po uruchomieniu systemu w normalnym trybie, działa prawidłowo. Wskazuje to na:

36. (#1285) Aby sprawdzić, który program najbardziej obciąża procesor w systemie Windows, należy uruchomić program:

37. (#1286) W systemie Windows ustawienia bieżącego użytkownika komputera zapisane są w gałęzi rejestru o skróconej nazwie:

38. (#1287) Brak odporności na utratę danych z uwagi na fizyczną awarię jednego z dysków jest cechą

39. (#1288) Rodzina protokołów, której cechą jest wspólna technika szyfrowania, to

40. (#1436) Które konto nie jest kontem wbudowanym w system Windows XP?

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję