Egzamin Teoretyczny (E.12-X-14.05) E.12 - Czerwiec 2014

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#1329) Notacja #102816 oznacza zapis w systemie

2. (#1330) Liczba 110011(2) zapisana w systemie dziesiętnym ma postać

3. (#1331) Liczba 45(H) zapisana w systemie ósemkowym ma postać

4. (#1332) Przerzutnik bistabilny przechowuje bit informacji w pamięci

5. (#1333) Dodatkowe cechy wyniku operacji wykonywanej przez jednostkę arytmetyczno - logiczną ALU zawiera

6. (#1334) Poprawę jakości skanowania można uzyskać poprzez zmianę

7. (#1335) Który typ dysków jest podłączany do gniazda IDE płyty głównej komputera?

8. (#1336) Standard podstawki procesora bez nóżek to

9. (#1337) Pokazany na rysunku symbol graficzny oznacza złącze

Grafika do pytania #1337

10. (#1338) Do ilu maksymalnie GB pamięci RAM może uzyskać dostęp 32-bitowa wersja systemu Windows?

11. (#1339) W którym typie macierzy, przestrzeń wszystkich dysków fizycznych jest widziana jako jeden dysk logiczny?

12. (#1340) Do przywracania struktury kluczy rejestru z kopii zapasowej w systemie Windows stosowane jest polecenie

13. (#1341) W systemie Linux polecenie chown umożliwia

14. (#1342) W systemie Linux wyświetlenie informacji o uruchomionych procesach umożliwia polecenie

15. (#1343) W systemie Windows uruchomienie usługi dotyczącej wydajności komputera realizowane jest za pomocą polecenia

16. (#1344) Programem służącym do diagnozowania połączeń między hostami w systemie Windows jest

17. (#1345) Które polecenie należy wykonać w celu zamontowania pierwszej partycji logicznej dysku primary slave w systemie Linux?

18. (#1346) W dokumentacji technicznej procesora umieszczonego na płycie głównej komputera szybkość zegara podaje się w

19. (#1347) Autorskie prawo osobiste twórcy do programu komputerowego

20. (#1348) Oprogramowanie komputerowe, z którego można korzystać za darmo i bez ograniczeń czasowych, rozpowszechniane jest w ramach licencji typu

21. (#1349) Grupowa licencja oprogramowania Microsoft to licencja typu

22. (#1350) Asynchronicznym interfejsem szeregowym zgodnym ze standardem RS-232 jest port

23. (#1351) Interfejs USB 3.0 umożliwia transfer danych z prędkością do

24. (#1352) System oświetlenia oparty o trójkolorowe diody LED wykorzystują skanery typu

25. (#1353) Jeżeli rozdzielczość myszy wynosi 200 dpi a monitora Full HD, to przeciągnięcie kursora w poprzek ekranu wymaga przesunięcia myszy o

26. (#1354) Technika zwana rytownictwem odnosi się do zasady działania plotera

27. (#1355) Elementem eksploatacyjnym drukarki laserowej NIE JEST

28. (#1356) Klawiatura QWERTY umożliwiająca wprowadzenie znaków charakterystycznych dla języka polskiego nazywana jest również klawiaturą

29. (#1357) Dla zmiany zeskanowanego obrazu na tekst należy zastosować oprogramowanie wykorzystujące techniki

30. (#1358) Do pomiaru wartości rezystancji służy

31. (#1359) Symulowanie stanów logicznych obwodów cyfrowych umożliwia

32. (#1360) Jeden długi i dwa krótkie sygnały dźwiękowe BIOS POST firmy AMI oraz AWARD oznaczają błąd

33. (#1361) Aby sprawdzić integralność systemu plików w systemie Linux należy użyć polecenia

34. (#1362) W celu przywrócenia prawidłowych wersji plików systemowych, w systemie Windows stosowane jest narzędzie

35. (#1363) Narzędzie System Image Recovery dostępne w zaawansowanych opcjach rozruchu systemu Windows 7 umożliwia

36. (#1364) Przyczyną awarii drukarki igłowej może być usterka

37. (#1365) W celu zwolnienia adresu IP dla danej karty sieciowej w systemie Windows, należy zastosować polecenie systemowe

38. (#1366) Plik messages w systemie Linux przechowuje

39. (#1367) Które z wymienionych poleceń jest stosowane w celu naprawy głównego rekordu rozruchowego dysku twardego systemu z rodziny Windows?

40. (#1368) Podczas przeglądania stron WWW, w celu podniesienia bezpieczeństwa prywatnych danych, jest wskazane wyłączenie w opcjach przeglądarki

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję