Egzamin Teoretyczny (E.12-X-15.01) E.12 - Styczeń 2015

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#1423) Ile maksymalnie partycji podstawowych na dysku twardym z tablicą MBR pozwala utworzyć narzędzie Zarządzanie dyskami dostarczone wraz z systemem Windows?

2. (#1424) W jakim systemie liczbowym są zapisane zakresy We/Wy przedstawione na rysunku?

Grafika do pytania #1424

3. (#1425) Podstawowe znaczenie przy budowie stacji roboczej, na której będzie działać wiele wirtualnych maszyn ma:

4. (#1426) Złącze przedstawione na zdjęciu umożliwia podłączenie

Grafika do pytania #1426

5. (#1427) Które urządzenie NIE powinno być naprawiane w trakcie używania urządzeń antystatycznych?

6. (#1428) Liczba 10101110110(2) zapisana w systemie szesnastkowym ma postać

7. (#1429) Przedstawioną na rysunku kartę rozszerzeń można zainstalować w komputerze, w którym na płycie głównej jest co najmniej jeden wolny slot

Grafika do pytania #1429

8. (#1430) System plików, który umożliwia w systemie Windows kompresję danych i nadawanie uprawnień do folderów i plików, to

9. (#1431) Po podłączeniu sprawnej klawiatury do dowolnego z portów USB nie można wybrać awaryjnego trybu uruchomienia systemu Windows. Mimo to, klawiatura po uruchomieniu systemu w normalnym trybie, działa prawidłowo. Wskazuje to na

10. (#1432) Przy wyborze zasilacza komputerowego największe znaczenie

11. (#1433) W systemie operacyjnym Linux ilość wolnego miejsca na dyskach można sprawdzić poleceniem

12. (#1434) Najczęstszą przyczyną rozmazywania się tonera na wydrukach z drukarki laserowej jest

13. (#1435) Za przydzielanie czasu procesora do określonych zadań odpowiada

14. (#1437) W systemie Windows 7, do modyfikacji konfiguracji rozruchowej komputera za pomocą linii poleceń, należy zastosować polecenie

15. (#1438) Wyłączenie automatycznej aktualizacji systemu Windows powoduje

16. (#1439) Wskaż 24-pinowe lub 29-pinowe złącze żenskie, które może przesyłać skompresowany cyfrowy sygnał na monitor.

17. (#1440) Interfejs SATA 2 (3Gb/s) zapewnia przepustowość

18. (#1441) Aby w systemie Windows przydzielić użytkownikowi prawo do zmiany czasu systemowego, należy użyć przystawki

19. (#1442) Program typu firewall nie chroni przed

20. (#1443) Korzystając z zamieszczonej w tabeli specyfikacji płyty głównej, określ maksymalną liczbę kart rozszerzeń, które można podłączyć do magistrali Peripheral Component Interconnect

Grafika do pytania #1443

21. (#1444) Ile urządzeń może być podłączonych do portu IEEE1394?

22. (#1445) Które narzędzie należy użyć w systemie Windows do wyświetlenia informacji na temat problemów systemowych?

23. (#1446) Oprogramowanie, przypisane do jednego komputera lub jego części, uniemożliwiające ponowną instalację na nowszym sprzęcie zakupionym przez tego samego użytkownika, to

24. (#1447) Umieszczany na urządzeniach symbol, będący certyfikatem zgodności urządzeń pod względem emisji promieniowania, ergonomii, energooszczędności i ekologii, przedstawiono na rysunku

Grafika do pytania #1447

25. (#1448) Który z interfejsów jest portem równoległym?

26. (#1449) Na rysunku przedstawiono element, który jest częścią składową

Grafika do pytania #1449

27. (#1450) Jaka kopia w procesie archiwizacji plików pozostawia znacznik archiwizacji?

28. (#1451) Jakiego typu złącze należy użyć, aby podłączyć zasilanie do CD-ROM?

29. (#1452) Bęben światłoczuły jest niezbędnym elementem działania drukarki

30. (#1453) Zużyte urządzenie elektryczne lub elektroniczne, na którym umieszczony jest znak przedstawiony na rysunku, należy

Grafika do pytania #1453

31. (#1454) Przedstawione na rysunku ustawienia dotyczą

Grafika do pytania #1454

32. (#1455) Na stabilność obrazu w monitorach CRT znaczący wpływ ma

33. (#1456) Do wykonania w systemie Linux kopii zapasowej wybranych plików należy z wiersza poleceń zastosować program

34. (#1457) Przedstawiony na rysunku znak zgodny ze standardem Energy Star oznacza urządzenie

Grafika do pytania #1457

35. (#1458) Co pozwala utrzymać równomierny rozkład ciepła między procesorem a radiatorem?

36. (#1459) Przedstawiony na rysunku wpis w dzienniku zdarzeń zalicza się do zdarzeń typu

Grafika do pytania #1459

37. (#1460) Nośniki danych takie jak dysk twardy przechowują informacje w porcjach zwanych sektorami, które mają rozmiar

38. (#1461) Które polecenie w systemie Linux uruchamia sprawdzanie dysku oraz umożliwia naprawę jego błędów?

39. (#1462) W systemie Linux narzędziem do monitorowania użycia procesora, pamięci, procesów oraz obciążenia systemu z poziomu powłoki jest

40. (#1889) Które konto nie jest kontem wbudowanym w system Windows XP?

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję