Egzamin Teoretyczny (E.12-X-17.06) E.12 - Czerwiec 2017

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#1727) Liczba 5638 zapisana w systemie szesnastkowym to

2. (#1728) Wynikiem sumowania liczb binarnych 1001101 i 11001 jest

3. (#1729) Komponentem płyty głównej odpowiedzialnym za komunikację pomiędzy procesorem a pozostałymi elementami płyty jest

4. (#1730) Odmianą pamięci tylko do odczytu, którą można wykasować za pomocą światła ultrafioletowego, jest pamięcią

5. (#1731) Magistrala zakończona elementem przedstawionym na rysunku jest charakterystyczna dla interfejsu

Grafika do pytania #1731

6. (#1732) Na rysunku złącze monitora oznaczone ramką czerwoną, będzie współpracowało z płytą główną wyposażoną w interfejs

Grafika do pytania #1732

7. (#1733) Pamięć RAM przedstawiona na rysunku, montowana jest na płycie głównej wyposażonej w gniazdo

Grafika do pytania #1733

8. (#1734) Użycie komendy perfmon w wierszu poleceń systemu Windows spowoduje

9. (#1735) Narzędzia dostrajania oraz Unity Tweak Tool to narzędzia systemu Linux służące do

10. (#1736) Specjalny interfejs wizualny systemu Windows, którego cechą charakterystyczną jest przezroczystość przypominająca szkło oraz subtelne animacje okien, to

11. (#1737) Do utworzenia partycji w systemie Windows można użyć przystawki

12. (#1738) Narzędziem wiersza poleceń w systemie Windows, służącym do kompresji oraz dekompresji plików i folderów, jest program

13. (#1739) Aby chronić system przed atakami z sieci określanymi mianem phishing, nie zaleca się

14. (#1740) Zagrożeniem dla bezpieczeństwa systemu operacyjnego, wymuszającym jego automatyczną aktualizację, są

15. (#1741) Rysunek przedstawia schemat

Grafika do pytania #1741

16. (#1742) Wskaż rysunek przedstawiający symbol stosowany do oznaczenia portu równoległego LPT

Grafika do pytania #1742

17. (#1743) Oprogramowanie regularnie przerywające działanie poprzez wyświetlenie komunikatu żądania uiszczenia zapłaty, która spowoduje usunięcie tego komunikatu, jest rozpowszechniane na bazie licencji

18. (#1744) Program Mozilla Firefox jest rozpowszechniany na podstawie licencji

19. (#1745) Interfejs używany do komunikacji między urządzeniami przenośnymi, wykorzystujący cyfrową transmisję optyczną bezprzewodową do przesyłania danych na stosunkowo krótkim odcinku, to

20. (#1746) Interfejs równoległy, którego magistrala składa się z 8 linii danych, 4 linii sterujących, 5 linii statusu, nie zawiera linii zasilających oraz który zapewnia transmisję na odległość do 5 metrów, jeśli przewody sygnałowe są

21. (#1747) Urządzenie peryferyjne sterowane za pomocą komputera, stosowane do pracy z płaskimi powierzchniami wielkoformatowymi, które do tworzenia wydruku odpornego na czynniki zewnętrzne wykorzystuje farby na bazie rozpuszczalników, to ploter

22. (#1748) Urządzenie peryferyjne przedstawione na rysunku to skaner biometryczny, wykorzystujący do autoryzacji

Grafika do pytania #1748

23. (#1749) Drukarkę zainstalowano w systemie z rodziny Windows. Aby ustawić między innymi domyślną orientację wydruku, liczbę stron na arkusz oraz dostosowanie kolorów, podczas jej konfiguracji należy wykorzystać opcję

24. (#1750) Mechanizm umożliwiający podłączenie urządzeń peryferyjnych współpracujących z systemem komputerowym, w którym podłączane urządzenie jest rozpoznawane za pomocą nadanego mu numeru identyfikacyjnego, to

25. (#1751) Materiał eksploatacyjny drukarki 3D to

26. (#1752) Wskaż rysunek przedstawiający materiał eksploatacyjny typowy dla drukarek żelowych

Grafika do pytania #1752

27. (#1753) Przy dłuższych przestojach drukarki atramentowej używane w niej pojemniki z tuszem powinny

28. (#1754) Czynnością konserwacyjną związaną z eksploatacją skanera płaskiego jest

29. (#1755) Ikona z wykrzyknikiem przedstawiona na rysunku, która występuje przy nazwie urządzenia w Menedżerze urządzeń, oznacza, że urządzenie to

Grafika do pytania #1755

30. (#1756) Urządzenie przedstawione na rysunku służy do

Grafika do pytania #1756

31. (#1757) Jeśli podczas uruchamiania się systemu BIOS firmy AWARD komputer wydał długi sygnał i dwa krótkie, oznacza to, że wystąpił błąd

32. (#1758) Dostarczanie nieprawidłowych napięć do płyty głównej może prowadzić do

33. (#1759) Proces, w wyniku którego pliki zgromadzone na dysku twardym są zapisywane na niesąsiadujących ze sobą klastrach, jest nazywany

34. (#1760) Uruchomienie systemu Windows jest niemożliwe z powodu usterki programowej. Aby dokonać możliwie najmniej inwazyjnej diagnozy i usunięcia tej usterki, wskazane jest

35. (#1761) Podczas pracy z drukarką laserową blade wydruki lub nierównomierne nanoszenie medium drukującego mogą świadczyć o

36. (#1762) Przedstawiona na rysunku usterka, widoczna na ekranie komputera, być spowodowana przez

Grafika do pytania #1762

37. (#1763) Programem, który dostarcza najwięcej informacji diagnostycznych o procesorze CPU, jest

38. (#1764) W systemie Windows przypadkowo usunięto konto użytkownika bez usunięcia katalogu domowego. Odzyskanie niezaszyfrowanych danych z katalogu domowego użytkownika jest

39. (#1765) Jednym z narzędzi używanych do tworzenia kopii partycji i dysków jest

40. (#1766) Aby zapewnić właściwie funkcjonowanie skanera, należy

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję