Egzamin Teoretyczny (E.12-X-17.01) E.12 - Styczeń 2017

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#1687) Która z liczb w zapisie dziesiętnym jest prawidłową reprezentacją liczby 101111112?

2. (#1688) Prawidłowym wynikiem mnożenia dwóch liczb binarnych 111001102 i 000111102 jest liczba

3. (#1689) Parametr pamięci RAM nazywany czasem opóźnienia jest definiowany jako

4. (#1690) Zgodnie ze specyfikacją JEDEC napięcie zasilania modułów pamięci RAM DDR3L wynosi

5. (#1691) Które z wymienionych urządzeń jest elementem jednostki centralnej?

6. (#1692) Spośród wymienionych płyt głównych najmniejsze rozmiary ma format

7. (#1693) Przedstawiony na rysunku element systemu komputerowego to:

Grafika do pytania #1693

8. (#1694) Procesory AMD wyposażone w złącze AM2+ będą poprawnie działały na płycie głównej wyposażonej w podstawkę socket

9. (#1695) Złącze zasilacza ATX12V służy do zasilania

10. (#1696) Pamięć podręczna Intel Smart Cache wbudowana w procesory wielordzeniowe np. Intel Core Duo to pamięć

11. (#1697) Serwerowa płyta główna do poprawnego działania wymaga pamięci z rejestrem. Który z wymienionych modułów pamięci będzie kompatybilny z taką płytą

12. (#1698) Wymieniając uszkodzoną kartę graficzną, która współpracowała z monitorem wyposażonym tylko w wejście analogowe, należy wybrać kartę

13. (#1699) Aby blokować i usuwać szkodliwe oprogramowanie typu exploit, robaki oraz trojany, należy zainstalować oprogramowanie

14. (#1700) W systemie Linux informacje o okresie ważności hasła są zapisane w pliku

15. (#1701) Liczby 1001 oraz 100 w wierszu pliku /etc/passwd oznaczają

Grafika do pytania #1701

16. (#1702) Po wydaniu polecenia: net user w wierszu poleceń systemu Windows, zostanie wyświetlona

17. (#1703) W systemie Windows użytkownik oraz wszystkie grupy, do których on należy mają uprawnienia "odczyt" do folderu XYZ. Użytkownik ten będzie mógł wykonywać operacje

18. (#1704) Którego kodu numerycznego należy użyć w poleceniu zmiany uprawnień do folderu w systemie Linux, aby właściciel folderu miał uprawnienia zapisu i odczytu, grupa miała uprawnienia odczytu i wykonania, a pozostali użytkownicy tylko uprawnienia odczytu?

19. (#1705) Które z poleceń należy wydać w systemie Windows 7, aby bezpośrednio z wiersza poleceń uruchomić program Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi?

20. (#1706) Zwykły użytkownik systemu Linux, który chce usunąć konto innego użytkownika razem z jego katalogiem domowym, powinien wydać polecenie

21. (#1707) Dystrybucje systemu Linux Ubuntu rozpowszechniane są na licencjach

22. (#1708) Które elementy systemu komputerowego podlegają utylizacji w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania z uwagi na zawartość niebezpiecznych substancji lub pierwiastków chemicznych?

23. (#1709) Które medium transmisyjne wykorzystują myszki bluetooth do komunikacji z komputerem?

24. (#1710) Diody elektroluminescencyjne RGB są źródłem światła w skanerach

25. (#1711) Użytkownik, który chce drukować dokumenty jednocześnie w oryginale i trzech kopiach na papierze samokopiującym, powinien do tego celu zakupić drukarkę

26. (#1712) W której technologii budowy projektorów wykorzystywany jest system mikroskopijnych luster, z których każde odpowiada 1 pikselowi wyświetlanego obrazu?

27. (#1713) Do zasilacza UPS o mocy rzeczywistej 480 W nie należy podłączać

28. (#1714) Tusz żelowy jest stosowany w drukarkach

29. (#1715) Chusteczki nasączone płynem o właściwościach antystatycznych są przeznaczone do czyszczenia

30. (#1716) Przedstawiony schemat obrazuje zasadę działania skanera

Grafika do pytania #1716

31. (#1717) Do pomiaru wartości mocy pobieranej przez komputer należy użyć

32. (#1718) Poprawność działania pamięci operacyjnej RAM można sprawdzić za pomocą programu diagnostycznego

33. (#1719) Komunikat "BIOS checksum error" wyświetlany podczas uruchomienia komputera oznacza najczęściej

34. (#1720) Informacje o błędach działania systemu operacyjnego Linux można uzyskać za pomocą narzędzia

35. (#1721) Przy próbie zapisu danych na karcie SD pojawia się komunikat "usuń ochronę przed zapisem lub użyj innego dysku". Przyczyną takiego komunikatu jest najczęściej

36. (#1722) W systemie Linux do monitorowania bieżących procesów służy polecenie

37. (#1723) Monitor wydajności i niezawodności w systemie Windows jest uruchamiany za pomocą przystawki

38. (#1724) Dane z dysku twardego HDD z uszkodzonym sterownikiem silnika SM można odzyskać

39. (#1725) Użytkownicy dysków SSD w ramach zalecanych czynności konserwacyjnych nie powinni wykonywać

40. (#1726) W cenniku usług komputerowych znajdują się przedstawione niżej zapisy. Ile będzie wynosił koszt dojazdu serwisanta do klienta mieszkającego poza miastem, w odległości 15km od siedziby firmy?

Grafika do pytania #1726

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję