Egzamin Teoretyczny (E.12-SG-21.01) E.12 - Styczeń 2021

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#2129) Liczba BACA zapisana w systemie heksadecymalnym odpowiada liczbie

2. (#2130) Do realizacji alternatywy logicznej z negacją należy użyć funktora

3. (#2131) ACPI jest skrótem oznaczającym

4. (#2132) Płyta główna wyposażona w gniazdo G2 będzie współpracowała z procesorem

5. (#2133) W które złącze, umożliwiające podłączenie monitora, wyposażona jest karta graficzna przedstawiona na ilustracji?

Grafika do pytania #2133

6. (#2134) Użytkownik zamierza zmodernizować swój komputer zwiększając ilość pamięci RAM. Zainstalowana płyta główna ma parametry przedstawione w tabeli. Wybierając dodatkowe moduły pamięci, powinien pamiętać, aby

Grafika do pytania #2134

7. (#2135) Aktualizacja systemów operacyjnych to proces, którego głównym zadaniem jest

8. (#2136) Do wyświetlenia daty w systemie Linux można wykorzystać polecenie

9. (#2137) W systemie Linux użycie polecenia passwd Ala spowoduje

10. (#2138) Do jednoczesnej zmiany tła pulpitu, kolorów okien, dźwięków oraz wygaszacza ekranu na komputerze z zainstalowanym systemem Windows należy wykorzystać4

11. (#2139) Narzędzie systemu Windows wykorzystywane do interpretacji poleceń, stosujące logikę obiektową oraz cmdlety, to

12. (#2140) Poleceniem systemu Linux służącym do wyświetlenia informacji, zawierających aktualną godzinę, czas działania systemu oraz liczbę zalogowanych użytkowników, jest

13. (#2141) Jednym z narzędzi zabezpieczających system przed oprogramowaniem, które bez wiedzy użytkownika pozyskuje i wysyła jego autorowi dane osobowe, numery kart płatniczych, informacje o adresach stron WWW odwiedzanych przez użytkownika, hasła i używane adresy mailowe, jest program

14. (#2142) Aby system operacyjny był skutecznie chroniony przed atakami złośliwego oprogramowania, po zainstalowaniu programu antywirusowego należy

15. (#2143) W oznaczeniu procesora INTEL CORE i7-4790 cyfra 4 oznacza

16. (#2144) Symbol błyskawicy pokazany na rysunku jest używany do oznaczania złącza

Grafika do pytania #2144

17. (#2145) Thunderbolt to interfejs

18. (#2146) Wskaż interfejsy płyty głównej widoczne na rysunku

Grafika do pytania #2146

19. (#2147) Rysunek obrazuje zasadę działania drukarki

Grafika do pytania #2147

20. (#2148) Drukarką przeznaczoną do druku etykiet i kodów kreskowych, która drukuje poprzez roztapianie pokrycia specjalnej taśmy, w wyniku czego barwnik z niej zostaje przyklejony do materiału, na którym następuje drukowanie jest drukarka

21. (#2149) Aby w systemie Windows Professional ustawić czas pracy drukarki oraz uprawnienia drukowania, należy skonfigurować

22. (#2150) Przedstawiony skaner należy podłączyć do komputera przy użyciu złącza

Grafika do pytania #2150

23. (#2151) Zestaw uzupełniający, składający się ze strzykawki z fluidem, igły oraz rękawiczek zabezpieczających, służy do uzupełnienia pojemników z nośnikiem drukującym w drukarkach

24. (#2152) Czynność pokazana na rysunkach ilustruje mocowanie

Grafika do pytania #2152

25. (#2153) Które z zaleceń jest nieodpowiednie dla konserwacji skanera płaskiego?

26. (#2154) Aby przetestować w systemie Windows poprawność działania nowo zainstalowanej drukarki, należy

27. (#2155) Który przyrząd należy wykorzystać do uzyskania wyników testu POST dla modułów płyty głównej?

Grafika do pytania #2155

28. (#2156) Pliki specjalne urządzeń, tworzone podczas instalacji sterowników w systemie Linux, są zapisywane w katalogu

29. (#2157) Umowa, na mocy której użytkownik ma między innymi wgląd do kodu źródłowego oprogramowania w celu jego analizy oraz udoskonalania, to licencja

30. (#2158) Dysk twardy podczas pracy stuka i można zaobserwować bardzo powolne uruchamianie systemu oraz odczytywanie danych. Aby naprawić tę usterkę, po zabezpieczeniu danych na nośniku zewnętrznym należy

31. (#2159) Prezentowana usterka ekranu laptopa może być spowodowana

Grafika do pytania #2159

32. (#2160) Narzędziem systemu Windows, służącym do sprawdzenia wpływu poszczególnych procesów i usług na wydajność procesora oraz tego, w jakim stopniu generują one obciążenie pamięci czy dysku, jest

33. (#2161) Użytkownik drukarki samodzielnie i prawidłowo napełnił pojemnik z tonerem. Po jego zamontowaniu drukarka nie podejmuje próby drukowania. Przyczyną tej usterki może być

34. (#2162) Podczas pracy wskaźnik przewodowej myszy optycznej nie reaguje na przesuwanie urządzenia po padzie, dopiero po odpowiednim ułożeniu myszy kursor zaczyna zmieniać położenie. Objawy te wskazują na uszkodzenie

35. (#2163) Menedżer urządzeń w systemie Windows pozwala na wykrycie

36. (#2164) Narzędziem wbudowanym w systemie Windows, wykorzystywanym do diagnozowania problemów związanych z działaniem animacji w grach lub odtwarzaniem filmów, jest

37. (#2165) Po stwierdzeniu przypadkowego usunięcia ważnych danych na dysku twardym, aby odzyskać usunięte pliki, najlepiej

38. (#2166) Najefektywniejszym zabezpieczeniem danych firmy, której siedziby znajdują się w różnych, odległych od siebie lokalizacjach, jest zastosowanie

39. (#2167) Po wykonaniu eksportu klucza HKCU zostanie zapisana kopia rejestru zawierająca informacje, dotyczące konfiguracji

40. (#2168) Programem służącym do archiwizacji danych w systemie Linux jest

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję