Egzamin Teoretyczny (E.12-SG-22.06) E.12 - Czerwiec 2022

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#2487) Przedstawiony na rysunku kolor zapisany w modelu RGB, w systemie szesnastkowym będzie zdefiniowany następująco

Grafika do pytania #2487

2. (#2488) Notacja #108 oznacza zapis liczby w systemie

3. (#2489) Magistrala komunikacyjna PCI ver. 2.2 (Peripheral Component Interconnect) jest standardem magistrali, zgodnie z którym szyna danych ma maksymalną szerokość

4. (#2490) Układ na karcie graficznej, którego zadaniem jest zamiana cyfrowego sygnału generowanego poprzez kartę na sygnał analogowy, który może być wyświetlony poprzez monitor to

5. (#2491) Który układ mikroprocesora jest odpowiedzialny między innymi za pobieranie rozkazów z pamięci oraz generowanie sygnałów sterujących?

6. (#2492) Aby uzyskać największą prędkość przepływu danych w przypadku, gdy domowy ruter pracuje w paśmie częstotliwości 5 GHz, do notebooka powinno się zamontować bezprzewodową kartę sieciową pracującą w standardzie

7. (#2493) Wynikiem działania przedstawionego układu logicznego po podaniu na wejściach A i B sygnałów logicznych A=1 i B=1 są wartości logiczne:

Grafika do pytania #2493

8. (#2494) Aktualizacja systemów operacyjnych to proces, którego głównym zadaniem jest

9. (#2495) W którym modelu płyty głównej można zamontować procesor o podanych parametrach?

Grafika do pytania #2495

10. (#2496) Aby komputer osobisty współpracował z urządzeniami korzystającymi z przedstawionych na rysunku złącz, należy wyposażyć go w interfejs

Grafika do pytania #2496

11. (#2497) Aby w systemie Windows ustawić właściwości wszystkich zainstalowanych urządzeń lub wyświetlić ich listę, należy użyć narzędzia

12. (#2498) Rodzajem macierzy RAID, która nie jest odporna na awarię dowolnego z dysków wchodzących w jej skład, jest

13. (#2499) Administrator systemu Linux wydał polecenie mount /dev/sda2 /mnt/flash . Spowoduje ono

14. (#2500) W którym programie należy zmodyfikować ustawienia, aby użytkownik komputera mógł wybrać z menu i uruchomić jeden z kilku systemów operacyjnych zainstalowanych na jego komputerze?

15. (#2501) Sprawdzenie ilości wolnego miejscu na dysku twardym w systemie Linux umożliwia polecenie

16. (#2502) Polecenie chmod +x test

17. (#2503) Jednym z narzędzi zabezpieczających system przed oprogramowaniem, które bez wiedzy użytkownika pozyskuje i wysyła jego autorowi dane osobowe, numery kart płatniczych, informacje o adresach stron WWW odwiedzanych przez użytkownika, hasła i używane adresy mailowe, jest program

18. (#2504) Aby użytkownik systemu Linux mógł sprawdzić zawartość katalogu, wyświetlając pliki i katalogi, oprócz polecenia ls może skorzystać z polecenia

19. (#2505) By uruchomić w systemie Windows oprogramowanie narzędziowe monitorujące wydajność komputera przedstawione na rysunku, należy uruchomić

Grafika do pytania #2505

20. (#2506) Poleceniem systemu Linux służącym do wyświetlenia informacji, zawierających aktualną godzinę, czas działania systemu oraz liczbę zalogowanych użytkowników, jest

21. (#2507) W specyfikacji głośników komputerowych producent mógł podać informację, że maksymalne pasmo przenoszenia wynosi

22. (#2508) Która z licencji na oprogramowanie wiąże je trwale z zakupionym komputerem i nie pozwala na przenoszenie praw użytkowania programu na inny komputer?

23. (#2509) Która z licencji umożliwia korzystanie przez każdego użytkownika z programu bez ograniczeń wynikających z autorskich praw majątkowych?

24. (#2510) Do bezprzewodowego przesyłania danych pomiędzy dwoma urządzeniami, z wykorzystaniem fal radiowych w paśmie ISM 2,4 GHz, służy interfejs

25. (#2511) Do konserwacji elementów łożyskowanych oraz ślizgowych w urządzeniach peryferyjnych stosuje się

26. (#2512) Głowica drukująca, składająca się z wielu dysz zintegrowanych z mechanizmem drukarki, wykorzystywana jest w drukarce

27. (#2513) Zamontowany w notebooku trackpoint jest urządzeniem wejściowym reagującym na

28. (#2514) Pliki specjalne urządzeń, tworzone podczas instalacji sterowników w systemie Linux, są zapisywane w katalogu

29. (#2515) Aby możliwe było przekierowanie drukowanego dokumentu na dysk twardy, należy w opcjach konfiguracyjnych drukarki wybrać drukowanie do portu

30. (#2516) Aby uzyskać na ekranie monitora odświeżanie obrazu 85 razy w ciągu sekundy, trzeba częstotliwość jego odświeżania ustawić na

31. (#2517) Do pomiaru wartości mocy pobieranej przez zestaw komputerowy służy

32. (#2518) Diagnozowanie uszkodzonych komponentów komputera przez sprawdzenie stanu wyjściowego układu cyfrowego umożliwia

33. (#2519) Aby w edytorze Regedit przywrócić stan rejestru systemowego za pomocą wcześniej utworzonej kopii zapasowej, należy użyć funkcji

34. (#2520) Programem służącym do archiwizacji danych w systemie Linux jest

35. (#2521) Menedżer urządzeń w systemie Windows pozwala na wykrycie

36. (#2522) Aby umożliwić diagnozę systemu operacyjnego Windows oraz utworzyć plik zawierający listę wszystkich wczytywanych sterowników, należy uruchomić system w trybie

37. (#2523) W systemie Linux program top umożliwia

38. (#2524) Do monitorowania aktywnych połączeń sieciowych w systemie Windows służy polecenie

39. (#2525) Czynność pokazana na rysunkach ilustruje mocowanie

Grafika do pytania #2525

40. (#2526) Do wykonania kopii danych na dysk USB w systemie Linux stosuje się polecenie

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję