Egzamin Teoretyczny (E.13-X-13.05) E.13 - Czerwiec 2013

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#109) Najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej zapewni szyfrowanie

2. (#110) Który z adresów IP jest adresem prywatnym?

3. (#111) Jaki protokół odpowiada za zamianę adresów IP na adresy kontroli dostępu do nośnika (MAC)?

4. (#112) Do śledzenia trasy datagramu IP do punktu docelowego służy polecenie

5. (#113) Jaki jest maksymalny rozmiar pojedynczego datagramu IPv4, którego wielkość liczona jest wraz z jego nagłówkiem?

6. (#114) Ile maksymalnie kanałów, z dostępnego spectrum kanałów standardu 802.11b, można wykorzystywać na terenie Polski?

7. (#115) W technologii Ethernet 100BaseTX wymagane jest stosowanie skrętki

8. (#116) Każdy kolejny router IP na trasie pakietu

9. (#117) Przekazywanie żetonu (ang. token), występuje w sieci o strukturze fizycznej

10. (#118) W sieci Ethernet 100BaseTX dla transmisji danych wykorzystywane są żyły kabla UTP dołączone do pinów

Grafika do pytania #118

11. (#119) Który standard wykorzystuje częstotliwość 5 GHz?

12. (#120) System operacyjny nie zajmuje się

13. (#121) Do cech pojedynczego konta użytkownika pracującego w systemie Windows Serwer należy

14. (#122) Który z protokołów jest protokołem synchronizacji czasu?

15. (#123) Rolą routera jest

16. (#124) Wskaż domyślny port do przekazywania poleceń (command) serwera usługi FTP

17. (#125) Jakie narzędzie należy wybrać, aby podłączyć żyły kablowe skrętki do gniazda Ethernet?

18. (#126) Który protokół wykorzystywany jest przez polecenie ping?

19. (#127) Jaki jest domyślny port serwera usługi WWW?

20. (#128) W standardzie IEEE 802.3af dostarczanie energii elektrycznej do różnych urządzeń sieciowych opisuje technologia

21. (#129) W firmowej sieci bezprzewodowej została uruchomiona usługa polegająca na tłumaczeniu nazw mnemonicznych. Jest to usługa

22. (#130) Granicy dla domeny kolizyjnej nie wyznaczają porty urządzeń takich jak

23. (#131) Jaki adres IP odpowiada nazwie mnemonicznej localhost?

24. (#132) Sieć Ethernet pracuje w logicznej topologii

25. (#133) Sieć o adresie 192.168.1.128/29 pozwala na podłączenie

26. (#134) Translacją nazw domenowych na adresy sieciowe zajmuje się usługa

27. (#135) Które z podanych oznaczeń określa, że jest to kabel typu skrętka posiadający podwójne ekranowanie?

28. (#136) Podstawową funkcją serwera FTP jest

29. (#137) Który protokół obsługuje rozproszone wysyłanie i pobieranie plików?

30. (#138) W adresowaniu klasowym adres IP 74.100.7.8 należy do

31. (#139) Wskaż poprawną postać maski

32. (#140) Litera S w protokole FTPS oznacza zabezpieczanie przesyłanych danych poprzez

33. (#141) Który z protokołów jest protokołem wykorzystywanym do zarządzania urządzeniami sieciowymi?

34. (#142) Poprawny adres komputera dla maski 255.255.255.0, to adres

35. (#143) Wskaż prawidłową postać maski podsieci

36. (#144) AES (ang. Advanced Encryption Standard)

37. (#145) Jaki protokół jest wykorzystywany podczas inicjacji sesji VoIP?

38. (#146) Który z protokołów jest szyfrowanym protokołem terminalowym?

39. (#147) Najszybszą możliwą transmisję danych w sieci bezprzewodowej umożliwia standard

40. (#148) Urządzenie, które łączy segmenty sieci i przekazuje ramki między segmentami tej sieci z doborem portu urządzenia, do którego są przekazywane poszczególne ramki, to

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję