Egzamin Teoretyczny (E.13-X-14.05) E.13 - Czerwiec 2014

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#201) W topologii fizycznej gwiazdy, wszystkie urządzenia pracujące w sieci, są

2. (#202) Który standard sieci LAN definiuje dostęp do medium na podstawie tokenu (żetonu)?

3. (#203) Którym symbolem oznaczona jest skrętka nieekranowana?

4. (#204) Okablowanie strukturalne należy zaliczyć do infrastruktury

5. (#205) Ile warstw definiuje model ISO/OSI

6. (#206) Standard IEEE 802.11 definiuje sieci

7. (#207) Którą konfiguracje sieciową może mieć komputer należący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 10.8.1.10/24?

8. (#208) Przyrząd przedstawiony na rysunku jest stosowany do zaciskania wtyków

Grafika do pytania #208

9. (#209) Niezależną strukturą sieci WLAN jest

10. (#210) Adres IP (ang. Internet Protocol Address) jest

11. (#211) Które urządzenie należy zastosować do podłączenia komputerów w topologii gwiazdy?

12. (#212) Skrót WAN oznacza

13. (#213) W którym protokole sieciowym adres źródłowy składa się ze 128 bitów?

14. (#215) Które polecenie należy zastosować do monitorowania lokalnych połączeń?

15. (#216) Połączenia typu punkt-punkt, poprzez publiczną infrastrukturę telekomunikacyjną, oznacza się skrótem

16. (#217) Jednostką szybkości transmisji danych w sieciach komputerowych jest

17. (#218) Która wersja systemu operacyjnego Windows Server 2008 posiada najbardziej okrojony interfejs graficzny

18. (#219) Który z wymienionych adresów protokołu IPv4 jest adresem klasy D?

19. (#220) W Windows 7 konfigurację interfejsu sieciowego można wykonać, stosując rozwinięcie polecenia

20. (#221) Wykonanie polecenia net use Z:\192.168.20.2data /delete, spowoduje

21. (#222) Które z zadań realizuje usługa katalogowa Active Directory w systemach Windows Server?

22. (#223) Dynamiczne konfigurowanie parametrów TCP/IP hosta na podstawie adresu MAC karty sieciowej jest zadaniem protokołu

23. (#224) Mechanizm limitów dyskowych, pozwalający zarządzać wykorzystaniem przez użytkowników zasobów dyskowych, jest określany jako

24. (#225) Mapowanie dysków jest

25. (#226) W usłudze Active Directory, strukturę składającą się z jednej lub większej liczby domen, które mają wspólny schemat i wykaz globalny, należy nazwać

26. (#227) W celu promowania serwera do roli kontrolera domeny w systemach Windows Server należy zastosować polecenie

27. (#228) Adres 2001:0012:0000:0000:0AAA:0000:0000:000B protokołu IPv6 po kompresji przyjmuje postać

28. (#229) Oprogramowanie Microsoft Hyper-V należy zastosować do

29. (#230) Usługa o nazwie: "Pulpit zdalny" domyślnie działa na porcie

30. (#231) Zbiór usług internetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows jest oznaczony skrótem

31. (#232) Translacja adresów sieciowych jest oznaczona skrótem

32. (#233) Do centralnego zarządzania konfiguracją grup komputerów i użytkowników w systemach Windows Server należy zastosować narzędzie

33. (#234) Który skrót określa typ licencji Microsoft przeznaczonej dla szkół, uczelni wyższych, instytucji rządowych oraz dużych przedsiębiorstw?

34. (#235) W systemach operacyjnych Windows konto użytkownika, o największych uprawnieniach domyslnych, należy do grupy

35. (#236) Protokołem połączeniowym zapewniającym niezawodne dostarczenie danych jest protokół

36. (#237) Zasady filtracji ruchu sieciowego firewall są definiowane w postaci

37. (#238) Które polecenie diagnostyczne należy zastosować do wyświetlania informacji o tym, czy miejsce docelowe odpowiada i po jakim czasie została odebrana odpowiedź?

38. (#239) Które polecenie w systemach operacyjnych Windows, jest stosowane do wyświetlania konfiguracji interfejsów sieciowych?

39. (#240) Który protokół zapewnia szyfrowane połączenia?

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję