Egzamin Teoretyczny (E.13-X-14.01) E.13 - Styczeń 2014

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#149) Na rysunku przedstawiono sieć o topologii

Grafika do pytania #149

2. (#150) Jaka przepływność definiuje standard sieci Ethernet IEEE 802.3z

3. (#151) Norma IEEE 802.11b jest standardem sieci

4. (#152) Standard transmisji Gigabit Ethernet opisuje norma

5. (#153) Fast Ethernet to standard sieci przewodowej, umożliwiający transmisję danych z maksymalną prędkością

6. (#154) Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach?

7. (#155) Norma EN 50167 dotyczy okablowania

8. (#156) Która norma zawiera specyfikację parametrów transmisyjnych komponentów kategorii 5e?

9. (#157) Protokołem pakietów użytkownika wykonującym usługę bezpołączeniowego dostarczania datagramów jest

10. (#158) Na rysunku przedstawiono tylny panel

Grafika do pytania #158

11. (#159) Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza

Grafika do pytania #159

12. (#160) Sieci lokalne typu klient-serwer charakteryzują się tym, że

13. (#161) Do której warstwy modelu ISO/OSI należy segmentowanie danych, komunikacja w trybie połączeniowym z wykorzystaniem protokołu TCP oraz komunikacja w trybie bezpołączeniowym z wykorzystaniem protokołu UDP?

14. (#162) Wyznaczanie optymalnej trasy dla połączenia sieciowego to

15. (#163) W sieci strukturalnej zalecane jest umieszczenie jednego punktu abonenckiego na powierzchni o wielkości

16. (#164) Okablowanie pionowe w sieci strukturalnej łączy

17. (#165) Które urządzenie służy do połączenia sieci lokalnej z siecią rozległą?

18. (#166) Administrator zauważył, że w sieci LAN występuje duża liczba kolizji. Które urządzenie powinien zainstalować, aby podzielić sieć lokalną na mniejszy domeny kolizji?

19. (#167) Która antena charakteryzuje się największym zyskiem energetycznym oraz umożliwia zestawienie połączenia na dużą odległość?

20. (#168) Oblicz koszt brutto kabla UTP Cat 6 uĪytego do połączenia 5 punktów abonenckich z punktem dystrybucyjnym, wiedząc, że średnia odległość pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym wynosi 8 m oraz że cena brutto 1 m kabla wynosi 1 zł. Przy obliczeniach należy uwzględnić zapas 2 m kabla na każdy punkt abonencki.

21. (#169) Który typ kabla należy zastosować do podłączenia komputera w pomieszczeniu z zakłóceniami elektromagnetycznymi?

22. (#170) W celu sprawdzenia mapy podłączeń kabla UTP Cat 5e w sieci lokalnej należy użyć

23. (#171) Ile maksymalnie hostów można zaadresować w sieci lokalnej, mając do dyspozycji jedną klasę C adresów protokołu IPv4?

24. (#172) Który z adresów IP należy do klasy B?

25. (#173) Sieć o adresie IP 192.168.2.0/24 podzielono na cztery podsieci. Jaką maskę posiadają nowe podsieci?

26. (#174) W ilu podsieciach pracują komputery o adresach: 192.168.5.12/25, 192.168.5.200/25 i 192.158.5.250/25?

27. (#175) Instalowanie w systemie operacyjnym Windows Server usługi Active Directory wymaga wcześniejszego zainstalowania i skonfigurowania serwera

28. (#176) Jeżeli na danej przestrzeni będą działały równocześnie dwie sieci WLAN standardy 802.11g, to aby wyeliminować możliwość wzajemnych zakłóceń należy im przydzielić kanały o numerach różniących się o

29. (#177) Program wykorzystywany do przechwytywania analizy ruchu sieciowego, to

30. (#178) Na zamieszczonym zrzucie panelu konfiguracyjnego rutera widać, że serwer DHCP

Grafika do pytania #178

31. (#179) Które polecenie w systemie Windows należy zastosować do monitorowania listy aktywnych połączeń karty sieciowej w komputerze?

32. (#180) Która usługa serwerowa zapewnia automatyczną konfigurację parametrów sieciowych stacji roboczych?

33. (#181) Jaką funkcję pełni ISA Server w systemie operacyjnym Windows?

34. (#182) Która z grup w systemie Windows Serwer posiada najmniejsze uprawnienia?

35. (#183) Który z profili użytkownika ulega zmianie i jest przechowywany na serwerze dla klienta pracującego w sieci Windows?

36. (#184) Protokół pocztowy, za pomocą którego możemy odbierać pocztę z serwera, to

37. (#185) Które zdanie opisuje protokół SSH (Secure Shell)?

38. (#186) Który port jest wykorzystywany przez protokół FTP (File transfer Protocol)

39. (#187) ARP (Adress Resolution Protocol) jest protokołem realizującym odwzrowanie adresu IP na

40. (#188) Aby zabezpieczyć lokalną sieć komputerową przed atakami typu Smurf z sieci Internet należy zainstalować i odpowiednio skonfigurować

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję