Egzamin Teoretyczny (E.13-X-14.08) E.13 - Wrzesień 2014

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#49) Skrót MAN oznacza sieć

2. (#242) Na rysunku przedstawiono kabel

Grafika do pytania #242

3. (#243) Który protokół komunikacyjny wykorzystuje port 53?

4. (#244) Który z protokołów przesyła datagramy użytkownika NIE GWARANTUJąC ich dostarczenia?

5. (#245) Urządzenie sieciowe przedstawione na rysunku, to

Grafika do pytania #245

6. (#246) Ile domen kolizyjnych występuje w sieci pokazanej na rysunku?

Grafika do pytania #246

7. (#247) Na rysunku przedstawiono sieć lokalną opartą na okablowaniu kat. 6. Stacja robocza C nie może skomunikować się z siecią. Jaki problem warstwy fizycznej może powodować brak łączności?

Grafika do pytania #247

8. (#248) Norma PN-EN 50173 zaleca instalowanie minimum

9. (#249) Urządzenie umożliwiające łączenie hostów jednej sieci z hostami w innych sieciach to

10. (#250) Dokument, którego celem jest przedstawienie inwestorowi oferty cenowej wykonania robót instalatorskich sieci komputerowej, to

11. (#251) Medium transmisyjne odporne na zakłócenia elektromagnetyczne i atmosferyczne to

12. (#252) Na rysunku przedstawiono patchpanel - nieekranowany panel krosowy kategorii 5e, wyposażony w złącza szczelinowe typu LSA. Do montażu (zaszywania) kabli w złącza szczelinowe należy użyć

Grafika do pytania #252

13. (#253) Odległość toru nieekranowanego kabla sieciowego od oświetleniowej instalacji elektrycznej powinna wynosić minimum

14. (#254) Dopuszczalny promień zgięcia podczas instalacji kabla U/UTP kat.5E wynosi

15. (#255) W jakich jednostkach wyrażony przesłuch zbliżny NEXT?

16. (#256) W sieci o adresie 192.168.20.0 zastosowano maskę podsieci 255.255.255.248. Ile adresów IP będzie dostępnych dla urządzeń?

17. (#257) Który z adresów IP należy do klasy A?

18. (#258) Adres planowanej sieci należy do klasy C. Sieć została podzielona na 4 podsieci po 62 urządzenia w każdej podsieci. Która z poniższych masek jest odpowiednia do planowanego zadania?

19. (#259) Do pomiaru tłumienia łącza światłowodowego w dwóch oknach transmisyjnych 1310 nm i 1550 nm należy użyć

20. (#260) Dokumentacja powykonawcza projektowanej sieci LAN powinna między innymi zawierać

21. (#261) Urządzenie, na którym można dokonać konfiguracji sieci VLAN, to

22. (#262) Który typ routingu najlepiej zastosować w rozbudowanych, szybko zmieniających się sieciach?

23. (#263) W celu wyłączenia rozgłaszania nazwy sieci bezprzewodowej należy w punkcie dostępowym wyłączyć funkcję

24. (#264) Najczęściej stosowany kodek mowy podczas konfiguracji bramki VoIP to

25. (#265) Polecenie za pomocą którego można uzyskać informacje o aktualnych połączeniach TCP oraz informacje o źródłowych i docelowych portach, to

26. (#266) Za pomocą narzędzia diagnostycznego Tracert można ustalić trasę do punktu docelowego. Przez ile routerów przeszedł pakiet wysłany do hosta 172.16.0.99?

Grafika do pytania #266

27. (#267) Polecenie umożliwiające poznanie adresów fizycznych dla kart sieciowych w systemie to

28. (#268) Do utworzenia woluminu RAID 5 w serwerze potrzeba minimum

29. (#269) Aby przeprowadzić ręczną konfigurację interfejsu sieciowego w systemie LINUX należy się posłużyć poleceniem

30. (#270) W systemie Windows Serwer utworzenie ukrytego, udostępnionego katalogu wymaga dopisania na końcu nazwy katalogu symbolu

31. (#271) Jakie polecenie umożliwia mapowanie zasobów sieciowych w Windows Serwer?

32. (#272) Konfiguracja usług na serwerze realizowana jest poprzez

33. (#273) Planując wykorzystanie miejsca na dysku komputera do przechowywania i udostępniania takich informacji jak pliki i aplikacje dostępne w sieci oraz zarządzania nimi, należy skonfigurować komputer jako

34. (#274) Informacje o kontach użytkowników w systemie LINUX przechowywane są w pliku

35. (#275) Zgodnie z modelem TCP/IP protokoły DNS, FTP oraz SMTP, należą do warstwy

36. (#276) Protokół typu klient-serwer oraz żądanie-odpowiedź, który stosowany jest do udostępniania plików, to

37. (#277) Połączenie między oddzielnymi sieciami i kontrolę przepływu informacji między nimi realizuje urządzenie warstwy dystrybucji nazywane

38. (#278) Wpisując w przeglądarce internetowej adres www.egzamin.pl użytkownik nie ma dostępu do strony WWW, natomiast wpisanie adresu 211.0.12.41 pozwala otworzyć tę stronę. Przyczyną tego problemu jest brak skonfigurowanego serwera

39. (#279) Aby chronić komputery w sieci lokalnej przed nieautoryzowanym dostępem oraz atakami typu DoS należy zainstalować i skonfigurować

40. (#280) Przechowywanie kopii często odwiedzanych stron oraz zwiększenie bezpieczeństwa dzięki odfiltrowywaniu określonych zawartości stron sieci Web można uzyskać poprzez

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję