Egzamin Teoretyczny (E.13-X-15.05) E.13 - Czerwiec 2015

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#321) Switch jako element centralny występuje w sieci o topologii

2. (#322) Norma dotycząca okablowania strukturalnego to

3. (#323) Bezpołączeniowy protokół warstwy transportowej modelu ISO/OSI to

4. (#324) Protokołem odpowiedzialnym za wykrywanie i eliminowanie kolizji w sieciach Ethernet jest

5. (#325) Urządzenie sieciowe pracujące w trzeciej warstwie modelu ISO/OSI, operującej na adresach IP, to

6. (#326) Która z cech charakteryzuje przełącznik sieciowy?

7. (#327) Wymiana koncentratorów na przełączniki w sieci Ethernet spowoduje

8. (#328) Które urządzenie sieciowe pozwala połączyć sieć LAN z WAN?

9. (#329) Oblicz koszt brutto materiałów niezbędnych do połączenia w sieć w topologii gwiazdy, 3 komputerów wyposażonych w karty sieciowe, wykorzystując przewody o długości 2 m. Ceny materiałów podano w tabeli.

Grafika do pytania #329

10. (#330) Aby w budowanej sieci komputerowej zapewnić najmniejszy wpływ zakłóceń elektromagnetycznych na przesyłany sygnał należy zastosować

11. (#331) Które medium transmisyjne należy zastosować, aby połączyć dwa punkty dystrybucyjne odległe od siebie o 600m?

12. (#332) W sieci Ethernet 100Base-TX do transmisji danych wykorzystywane są żyły kabla UTP dołączone do pinów

13. (#333) Komputer ma adres IP 192.168.0.1, maska podsieci to 255.255.255.0. Który adres jest adresem rozgłoszeniowym podsieci, do której należy ten komputer?

14. (#334) Komputer o adresie IP 192.168.5.165 z maską podsieci 255.255.255.192 pracuje w sieci o adresie

15. (#335) Router na interfejsie LAN ma przypisany adres IP 192.168.50.1. Został on tak skonfigurowany, że komputerom przydziela wszystkie dostępne adresy IP w sieci 192.168.50.0 z maską 255.255.255.0. Ile maksymalnie komputerów może pracować w takiej sieci?

16. (#336) Który zapis jest maską podsieci dla adresu IP 217.152.128.100/25?

17. (#337) Na rysunku podano podstawową informację o konfiguracji karty sieciowej. Do której klasy adresów IP należy adres przypisany tej karcie?

Grafika do pytania #337

18. (#338) Którą maskę należy zastosować, aby sieć o adresie 192.168.1.0 podzielić na 4 podsieci?

19. (#339) Który parametr trzeba podać podczas konfiguracji serwera DHCP?

20. (#340) Które polecenie jest stosowane do monitorowania lokalnych połączeń?

21. (#341) Który port jest domyślnym portem serwera usługi WWW?

22. (#342) Aby zapewnić dobrą jakość połączeń głosowych VoIP kosztem innych przesyłanych danych, należy na routerze włączyć i skonfigurować usługę

23. (#343) Router Wi-Fi pracujący w standardzie 802.11n pozwala uzyskać maksymalną prędkość transmisji

24. (#344) Użytkownik laptopa z systemu Windows 7 widzi dostępne sieci bezprzewodowe jak na rysunku. Konfigurując połączenie z siecią Z1 musi dla tej sieci podać

Grafika do pytania #344

25. (#345) Rezultat wykonania którego polecenia z systemu Windows przedstawia rysunek?

Grafika do pytania #345

26. (#346) Który z sieciowych systemów operacyjnych jest udostępniany na licencji GNU?

27. (#347) Do konfiguracji interfejsu sieciowego w systemie Linux służy polecenie

28. (#348) Który pakiet należy zainstalować na serwerze Linux, aby stacje robocze z systemem Windows mogły korzystać z plików i drukarek udostępnianych na tym serwerze?

29. (#349) Apache jest serwerem

30. (#350) Serwerem poczty e-mail jest

31. (#351) Protokół umożliwiający pobieranie poczty e-mail z serwera to:

32. (#352) Aby zarządzać wielkością transferu sieciowego, administrator powinien wykorzystać program typu

33. (#353) Podstawowy mechanizm ochrony danych w sieci komputerowej przed nieuprawnionym dostępem to

34. (#354) Podstawowy protokół używany do wyznaczenia trasy i wysyłania nią pakietu danych w sieci komputerowej to

35. (#355) Na rysunku przedstawiono zrzut ekranu z konfiguracji strefy DMZ na routerze. Włączenie opcji "Enable DMZ" spowoduje, że komputer o adresie IP 192.168.0.106

Grafika do pytania #355

36. (#356) Poniżej przedstawiono fragment pliku konfiguracyjnego usługi serwerowej w systemie Linux. Jest to usługa

Grafika do pytania #356

37. (#357) Wskaż domyślny port do przekazywania poleceń serwera usługi FTP

38. (#358) Jak muszą być ustawione prawa dostępu w systemie Linux, aby tylko jego właściciel mógł zapisywać w danym katalogu?

39. (#359) Użytkownik komputera testujący połączenia sieciowe poleceniem ping otrzymał wynik jak na rysunku. Co jest przyczyną braku odpowiedzi serwera przy pierwszej probie, przy założeniu, że domena wp.pl ma adres 212.77.100.101?

Grafika do pytania #359

40. (#360) Który rodzaj macierzy dyskowych oferuje tzw. mirroring dysków?

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję