Egzamin Teoretyczny (E.13-X-16.08) E.13 - Październik 2016

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#489) W której topologii fizycznej sieci każde urządzenie sieciowe ma dokładnie dwa połączenia, po jednym dla swoich najbliższych sąsiadów, a dane są przesyłane od jednego komputera do następnego w pętli?

2. (#490) Która topologia fizyczna zapewnia połączenia nadmiarowe pomiędzy urządzeniami sieci?

3. (#491) Norma PN-EN 50174 nie zawiera wytycznych dotyczących

4. (#492) Który z protokołów jest bezpołączeniowym protokołem warstwy transportowej?

5. (#493) IMAP jest protokołem

6. (#494) Którego zadania NIE realizują serwery plików?

7. (#495) Kabel typu skrętka, posiadający każdą parę przewodów w osobnym ekranie z folii, przy czym wszystkie przewody znajdują się w ekranie z folii, jest oznaczony symbolem

8. (#496) W modelu hierarchicznym sieci, komputery użytkowników są elementami warstwy

9. (#497) Prawidłowo zaprojektowana sieć komputerowa powinna umożliwiać rozbudowę, czyli charakteryzować się

10. (#498) Aby umożliwić wymianę danych pomiędzy siecią w pracowni, a siecią ogólnoszkolną o innej adresacji IP, należy wykorzystać

11. (#499) Jaki będzie koszt zakupu kabla UTP kat.5e przeznaczonego do budowy sieci komputerowej złożonej z 6 stanowisk komputerowych, w której średnia odległość stanowiska od przełącznika wynosi 9 m? Dla każdej linii kablowej należy uwzglę

12. (#500) Przy budowie sieci przewodowej o maksymalnej szybkości transmisji 1 Gb/s, w której maksymalna odległość pomiędzy punktami sieci nie przekracza 100m, należy wykorzystać jako medium transmisyjne

13. (#501) Które medium transmisyjne sieci LAN zaleca się do zastosowania w zabytkowych budynkach?

14. (#502) Do zakończenia skrętki wtykiem 8P8C jest stosowane

15. (#503) Zestaw narzędzi do montażu okablowania miedzianego typu "skrętka" w sieci lokalnej powinien zawierać

16. (#504) Przedstawiony na rysunku wtyk (złącze męskie modularne) jest zakończeniem kabla

Grafika do pytania #504

17. (#505) Parametrem określającym o ile zmniejszy się moc sygnału w danej parze przewodów po przejściu przez cały tor kablowy, jest

18. (#506) Który błąd okablowania jest widoczny na wyświetlaczu testera pokazującego mapę połączeń żył kabla typu skrętka?

Grafika do pytania #506

19. (#507) Wskaż domyślną maskę dla adresu IP klasy B

20. (#508) Który z podanych adresów jest adresem klasy C?

21. (#509) Do ilu sieci należą komputery o podanych w tabeli adresach IP i standardowej masce sieci?

Grafika do pytania #509

22. (#510) Ile maksymalnie komputerów może być zaadresowanych w podsieci o adresie 192.168.1.0/25?

23. (#511) Polecenie systemu Windows stosowane do sprawdzenia trasy, po której są przesyłane pakiety w sieci, to

24. (#512) Które urządzenie należy zainstalować w serwerze, by można było automatycznie archiwizować dane na taśmach magnetycznych?

25. (#513) Którą z opcji menu przełącznika należy wybrać, by przywrócić mu ustawienia fabryczne?

Grafika do pytania #513

26. (#514) Zarządzanie pasmem (ang. bandwidth control) w przełączniku to usługa

27. (#515) Przynależność komputera do konkretnej sieci wirtualnej NIE może być określona na podstawie

28. (#516) Które porty należy odblokować w zaporze sieciowej komputera, aby można było korzystać z zainstalowanej usługi FTP?

29. (#517) Aby sygnały dwóch routerów w sieci WiFi standardu 802.11g nie zakłócały się wzajemnie, należy ustawić kanały o numerach

30. (#518) Które cyfry należy wprowadzić na klawiaturze telefonu podłączonego do bramki VoIP po uprzednim wpisaniu *** by wprowadzić adres bramy domyślnej sieci?

Grafika do pytania #518

31. (#519) Zalecana wielkość pamięci RAM dla systemu operacyjnego Windows Server 2008 to co najmniej

32. (#520) W jaki sposób skonfigurować w systemie Windows Server 2008 ustawienia protokołu TCP/IP karty sieciowej, by komputer należał równocześnie do dwóch sieci lokalnych o różnych adresach IP?

33. (#521) Którą usługę należy zainstalować na serwerze, by było możliwe korzystanie z nazw domenowych?

34. (#522) Do której grupy w systemie Windows Server 2008 należy przydzielić użytkownika odpowiedzialnego tylko za archiwizowanie danych przechowywanych na dysku serwera?

35. (#523) Które polecenie systemu Windows Server 2008 umożliwia promowanie serwera do roli kontrolera domeny?

36. (#524) Zadaniem programu Wireshark jest

37. (#525) Administrator chce udostępnić w sieci trzem użytkownikom należącym do grupy Serwisanci tylko folder C:instrukcje. Które z rozwiązań powinien zastosować?

38. (#526) W technologii Ethernet protokół dostępu do nośnika CSMA/CD jest metodą z

39. (#527) Które porty należy odblokować w ustawieniach zapory sieciowej na komputerze z zainstalowaną usługą serwera sieci Web?

40. (#528) Do którego portu należy podłączyć kabel sieci zewnętrznej, by uzyskać pośredni dostęp do Internetu?

Grafika do pytania #528

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję