Egzamin Teoretyczny (E.13-X-17.06) E.13 - Czerwiec 2017

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#569) Która topologia fizyczna jest stosowana w sieciach o topologii logicznej Token Ring?

2. (#570) Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, która opracowała 7-warstwowy Model Referencyjny Połączonych Systemów otwartych, to

3. (#571) Protokołem wykorzystywanym przy rozgłaszaniu grupowym, za pomocą którego hosty zgłaszają swoje członkostwo, jest

4. (#572) Który z wymienionych protokołów odwzorowuje 48-bitowy fizyczny adres MAC na 32-bitowy adres IP?

5. (#573) Który protokół jest wykorzystywany tylko w sieciach lokalnych, w których pracują komputery z systemami operacyjnymi firmy Microsoft?

6. (#574) Do połączenia lokalnej sieci bezprzewodowej z siecią przewodową jest stosowany

7. (#575) Na którym rysunku został przedstawiony panel krosowniczy?

Grafika do pytania #575

8. (#576) Karta Sieciowa widoczna na rysunku może przesyłać dane z maksymalną prędkością

Grafika do pytania #576

9. (#577) Który z wymienionych elementów jest elementem pasywnym sieci?

10. (#578) Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza

Grafika do pytania #578

11. (#579) Które urządzenie umożliwia podłączenie kabla światłowodowego użytego w okablowaniu pionowym sieci z przełącznikiem posiadającym wyłącznie gniazda RJ45?

12. (#580) Jaki będzie całkowity koszt robocizny montażu 20 modułów RJ45 ze złączem krawędziowym narzędziowym na przewodach 4-parowych, jeżeli stawka godzinowa montera wynosi 15 zł/h, a według tabeli KNR czas montażu jednego modułu to 0,1

13. (#581) Kabel przedstawiony na rysunku może być wykorzystany do budowy okablowania sieci standardu

Grafika do pytania #581

14. (#582) Która z wymienionych cech kabla koncentrycznego RG-58 spowodowała, że nie jest on obecnie wykorzystywany do budowy lokalnych sieci komputerowych?

15. (#583) Którego narzędzia trzeba użyć do zarobienia końcówek kabla UTP w module keystone ze stykami typu 110?

16. (#584) Jaka jest wartość maksymalnego rozplotu kabla UTP we wtyku RJ45 zgodnie z normą PN-EN 50173?

17. (#585) Złącze SC należy zamontować na kablu

18. (#586) Zgodnie z normą PN-EN 50174 dopuszczalna łączna długość kabla połączeniowego pomiędzy punktem abonenckim a komputerem i kabla krosowniczego (A+C) wynosi

Grafika do pytania #586

19. (#587) Zgodnie z normą PN-EN 50174 maksymalna długość przebiegu kabla poziomego kategorii 6 pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym w panelu krosowym wynosi

20. (#588) Który parametr okablowania strukturalnego określa stosunek mocy sygnału testowego w jednej z par do mocy sygnału wyindukowanego w sąsiedniej parze na tym samym końcu kabla?

21. (#589) Kabel sieciowy zakończony wtykami RJ45 sprawdzano diodowym testerem okablowania. Na testerze diody LED zapalały się kolejno oprócz diod oznaczonych numerami 2 i 3, które zapalały się równocześnie na jednostce głównej testera, a nie zapalały się na jednostce zdalnej. Co było tego przyczyną?

22. (#590) Który z wymienionych adresów IP należy do klasy C?

23. (#591) Wartość najstarszych trzech bitów adresu IP w systemie binarnym wynosi 010. Jest to adres

24. (#592) Sieć lokalna ma adres IP 192.168.0.0/25. Który adres IP jest adresem stacji roboczej należącej do tej sieci?

25. (#593) Który z adresów IP jest adresem publicznym?

26. (#594) Wynik działania którego polecenia systemu Windows przedstawia rysunek?

Grafika do pytania #594

27. (#595) Wynikiem wykonania polecenia arp -a 192.168.1.1 systemu MS Windows jest wyświetlenie

28. (#596) Która funkcja przełącznika zarządzalnego umożliwia łączenie przełączników równocześnie kilkoma połączeniami fizycznymi w jedno połączenie logiczne w celu uzyskania większej przepustowości łącza?

29. (#597) Przycisk umieszczony na obudowie rutera, którego opis znajduje się w ramce, jest stosowany w celu

Grafika do pytania #597

30. (#598) Na których portach brama internetowa musi przepuszczać ruch, aby użytkownicy sieci lokalnej mogli pobierać pliki z serwera FTP?

31. (#599) W systemie Linux narzędziem, które pokazuje trasę jaką pokonują pakiety od miejsca źródła do miejsca przeznaczenia, procentowy udział strat oraz informację na temat opóźnień pakietów, jest

32. (#600) Który program został zastosowany w systemie Linux do szybkiego skanowania sieci?

Grafika do pytania #600

33. (#601) W którym rodzaju członkostwa w VLAN port może być członkiem wielu sieci VLAN?

34. (#602) Aby móc tworzyć konta użytkowników, komputerów i innych obiektów oraz przechowywać centralnie informacje o nich, należy na serwerze Windows zainstalować rolę

35. (#603) Który parametr polecenia ipconfig w systemie Windows odnawia konfigurację adresów IP?

36. (#604) Która usługa musi być uruchomiona w sieci, aby można było na stacji roboczej automatycznie uzyskać adres IP?

37. (#605) W zasadach haseł w systemie Windows Server jest włączona opcja hasło musi spełniać wymagania co do złożoności. Z co najmniej ilu znaków musi się składać hasło użytkownika?

38. (#606) Protokół odpowiedzialny za przesyłanie dokumentów hipertekstowych to

39. (#607) Jakiego typu rekord jest tworzony automatycznie w momencie utworzenia strefy wyszukiwania do przodu w konfiguracji serwera DNS w systemach Windows Server?

40. (#608) Co jest przyczyną pojawienia się na ekranie komputera komunikatu, że system wykrył konflikt adresów IP?

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję