Egzamin Teoretyczny (E.13-X-17.01) E.13 - Styczeń 2017

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#529) Która z topologii fizycznych sieci komputerowej jest przedstawiona na rysunku?

Grafika do pytania #529

2. (#530) Ile par przewodów skrętki miedzianej kategorii 5e wykorzystuje się do przesyłu danych w standardzie sieci Ethernet 100Base-TX?

3. (#531) Adresem IPv6 autokonfiguracji łącza jest:

4. (#532) Który z protokołów wykorzystuje porty 20 i 21?

5. (#533) Które protokoły są protokołami warstwy transportowej modelu ISO/OSI?

6. (#534) Ile bitów ma adres logiczny IPv6?

7. (#535) Rysunek przedstawia

Grafika do pytania #535

8. (#536) Jak jest nazywana transmisja dwukierunkowa w sieci Ethernet?

9. (#537) Ile adresów IP jest potrzebnych do zaadresowania 4 komputerów podłączonych do przełącznika tak, aby mogły się komunikować ze sobą?

10. (#538) Urządzeniem stosowanym do połączenia 6 komputerów w sieć lokalną jest:

11. (#539) Do którego urządzenia należy podłączyć komputery, aby pracowały w różnych domenach rozgłoszeniowych?

12. (#540) Centralny punkt, z którego rozprowadzane jest okablowanie szkieletowe, to punkt

13. (#541) Oblicz koszt wykonania okablowania strukturalnego od 5 punktów abonenckich do panelu krosowego wraz z wykonaniem kabli połączeniowych dla stacji roboczych. W tym celu wykorzystano 50 m skrętki UTP. Punkt abonencki składa się z 2 gniazd typu RJ

Grafika do pytania #541

14. (#542) Ile maksymalnie urządzeń można zaadresować w sieci o adresacji IPv4 klasy C?

15. (#543) W firmie został zastosowany adres klasy B do podziału na 100 podsieci. Każda z podsieci ma dostępnych maksymalnie 510 adresów IP. Która maska została zastosowana do wyznaczenia podsieci?

16. (#544) Który adres IPv4 określa urządzenie pracujące w sieci o adresie 14.36.64.0/20?

17. (#545) Który z adresów IPv4 wraz z prefiksem jest adresem sieci?

18. (#546) Odpowiednikiem maski 255.255.252.0 jest prefiks

19. (#547) Zmniejszenie liczby jedynek w masce umożliwi zaadresowanie

20. (#548) Na rysunku jest przedstawiona konfiguracja

Grafika do pytania #548

21. (#549) Które określenie dotyczące ruterów jest prawdziwe?

22. (#550) Jak skonfigurować zaporę Windows, zachowując zasady bezpieczeństwa, aby za pomocą polecenia ping było możliwe sprawdzenie poprawności komunikacji z innymi urządzeniami pracującymi w sieci?

23. (#551) Które kanały najlepiej wybrać dla trzech sieci WLAN 2,4 GHz, aby wyeliminować ich wzajemne zakłócenia?

24. (#552) Informacje przedstawione na rysunku są wynikiem działania polecenia

Grafika do pytania #552

25. (#553) Które polecenie należy wydać w systemie Windows, aby sprawdzić tabelę translacji adresów IP na adresy fizyczne używane przez protokół rozróżniania adresów?

26. (#554) Na rysunku jest przedstawiony fragment procesu komunikacji z serwerem przechwyconej przez program Wireshark. Który to serwer?

Grafika do pytania #554

27. (#555) Usługa, która pozwala na pobieranie i przesyłanie plików na serwer, to

28. (#556) Udostępnianie linuksowych usług drukowania oraz serwera plików stacjom roboczym Windows, OS X, Linux umożliwia serwer

29. (#557) Jak nazywa się w systemie Windows profil użytkownika tworzony podczas pierwszego logowania do komputera i przechowywany na lokalnym dysku twardym komputera, a każda jego zmiana dotyczy jedynie komputera, na którym została wprowadzona?

30. (#558) Domyślnie anonimowy dostęp do zasobów serwera FTP umożliwia

31. (#559) Serwer Windows z zainstalowaną usługą Active Directory nazywa się

32. (#560) Usługa, za pomocą której można pracować zdalnie na komputerze z systemem Windows z innego komputera z systemem Windows podłączonego do tej samej sieci lub do Internetu, to

33. (#561) Który protokół warstwy aplikacji jest stosowany do zarządzania urządzeniami sieciowymi za pośrednictwem sieci?

34. (#562) Który protokół służy do szyfrowanego terminalowego łączenia się ze zdalnym komputerem?

35. (#563) W której warstwie modelu ISO/OSI są stosowane adresy logiczne?

36. (#564) Ramka z danymi wysłanymi z komputera PC1 do serwera www znajduje się pomiędzy ruterem R1 a ruterem R2 (punkt A). Które adresy są w niej zawarte?

Grafika do pytania #564

37. (#565) Która usługa pozwala rejestrować i rozpoznawać nazwy NetBIOS jako używane w sieci adresy IP?

38. (#566) Ataki mające na celu zatrzymanie działania aplikacji i procesów zachodzących w urządzeniu sieciowym to ataki typu

39. (#567) Który zapis jest oznaczeniem adresu strony internetowej i przypisanego go niej portu?

40. (#568) Rysunek przedstawia konfigurację karty sieciowej dla urządzenia o adresie IP 10.15.89.104/25. Wynika z niego, że

Grafika do pytania #568

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję