Egzamin Teoretyczny (E.13-X-18.01) E.13 - Styczeń 2018

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#609) Która z topologii przedstawionych na rysunkach jest topologią siatki?

Grafika do pytania #609

2. (#610) W której topologii sieci fizycznej każdy komputer jest połączony z dokładnie dwoma sąsiednimi komputerami, bez dodatkowych urządzeń aktywnych?

3. (#611) Norma TIA/EIA-568-B.2 określa specyfikację parametrów transmisyjnych

4. (#612) Która polska norma określa standardy okablowania strukturalnego?

5. (#613) User Datagram Protocol (UDP) jest protokołem

6. (#614) Który z symboli oznacza przełącznik?

Grafika do pytania #614

7. (#615) Urządzeniem sieciowym przedstawionym na schemacie sieci jest

Grafika do pytania #615

8. (#616) Które urządzenie sieciowe zostało przedstawione na rysunku?

Grafika do pytania #616

9. (#617) Ile punktów abonenckich (2 x RJ45), zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 50167, powinno znajdować się w pomieszczeniu biurowym o powierzchni 49 m2?

10. (#618) Który z wymienionych programów umożliwi sporządzenie rysunku technicznego przedstawiającego plan instalacji logicznej sieci lokalnej budynku?

11. (#619) Które urządzenie aktywne umożliwi połączenie z siecą lokalną za pomocą kabla UTP 15 komputerów, drukarki sieciowej oraz rutera?

12. (#620) Które urządzenie zwiększy zasięg sieci bezprzewodowej?

13. (#621) Które urządzenie umożliwi podłączenie drukarki nieposiadającej karty sieciowej do lokalnej sieci komputerowej?

14. (#622) Na podstawie przedstawionego cennika oblicz, jaki będzie koszt brutto jednego dwumodułowego podwójnego natynkowego gniazda abonenckiego.

Grafika do pytania #622

15. (#623) W pomieszczeniu biurowym należy zainstalować 5 podwójnych gniazd abonenckich. średnia odległość gniazda abonenckiego od lokalnego punktu dystrybucyjnego wynosi 10m. Jaki będzie przybliżony koszt zakupu kabla UTP kategorii 5e przeznaczone

16. (#624) W stacjach roboczych są zainstalowane karty sieciowe Ethernet 10/100/1000 ze złączem RJ45. Które medium transmisyjne należy wybrać do budowy sieci komputerowej, aby zapewnić pracę z najwyższą przepustowością?

17. (#625) Kabel typu skrętka, w której pojedyncza para żył jest foliowana oraz całość kabla jest w ekranie z folii i siatki, oznacza się symbolem

18. (#626) Jakie są wartości pasma częstotliwości oraz maksymalnej szybkości transmisji danych w standardzie 802.11g WiFi?

19. (#627) Do jakiego rodzaju wtyków jest stosowana przedstawiona na rysunku zaciskarka?

Grafika do pytania #627

20. (#628) Który z wymienionych adresów IPv4 należy do klasy B?

21. (#629) Który z adresów IP ma przypisaną maskę w postaci pełnej, wynikającą z klasy adresu?

22. (#630) Do ilu sieci należą komputery o adresach IP i maskach sieci przedstawionych w tabeli?

Grafika do pytania #630

23. (#631) Jaka jest liczba adresów, które można przydzielić urządzeniom pracującym w sieci o adresie IP 192.168.20.0/26?

24. (#632) Który z adresów jest adresem rozgłoszeniowym sieci 172.16.64.0/26?

25. (#633) Do sprawdzania statystyk protokołów TCP/IP oraz aktualnych połączeń sieciowych w systemach rodziny Windows jest stosowane polecenie

26. (#634) W dokumentacji powykonawczej fizycznej i logicznej struktury sieci lokalnej musi znajdować się

27. (#635) Którym elementem sieci SIP jest telefon IP?

28. (#636) Które urządzenie diagnostyczne jest przedstawione na rysunku i opisane w specyfikacji przedstawionej w tabeli?

Grafika do pytania #636

29. (#637) Jest to najnowsza wersja klienta wieloplatformowego, cenionego przez użytkowników na całym świecie, serwera wirtualnej sieci prywatnej, pozwalającego na zestawienie pomiędzy hostem a komputerem lokalnym połączenia, obsługującego uwierzytelnianie z użyciem kluczy, jak również certyfikatów, nazwy użytkownika i hasła, a także, w wersji dla Windows, dodatkowych kart.

Który z programów został opisany powyżej?

30. (#638) Protokołem sieciowym definiującym mechanizmy stosowane do zarządzania urządzeniami sieciowymi jest

31. (#639) Zainstalowanie serwera stron internetowych w rodzinie systemów Windows Server umożliwia rola

32. (#640) Utworzenie kontrolera domeny w rodzinie systemów Windows Server na lokalnym serwerze wymaga zainstalowania roli

33. (#641) Które polecenie uruchamia edytor zasad grup w rodzinie systemów Windows Server?

34. (#642) Który protokół pocztowy umożliwia między innymi przechowywanie odbieranych wiadomości e-mail na serwerze, zarządzanie wieloma folderami, usuwanie wiadomości i przenoszenie ich pomiędzy folderami?

35. (#643) Internet Relay Chat (IRC) to protokół stosowany do

36. (#644) Standard Transport Layer Security (TLS) to rozwinięcie protokołu

37. (#645) Sposób działania którego protokołu został przedstawiony na rysunku?

Grafika do pytania #645

38. (#646) Adres IP serwera, na którym jest zainstalowana domena www.wp.pl to 212.77.98.9. Co jest przyczyną sytuacji przedstawionej na zrzucie ekranowym?

Grafika do pytania #646

39. (#647) Rysunek przedstawia konfigurację protokołu TCP/IP serwera i stacji roboczej. Na serwerze jest zainstalowana rola serwera DNS. Polecenie ping www.cke.edu.pl uruchomione na serwerze daje wynik pozytywny, a na stacji roboczej negatywny. Aby usługa DNS

Grafika do pytania #647

40. (#648) Wskaż, które zdanie opisujące zaporę sieciową jest fałszywe

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję