Egzamin Teoretyczny (E.13-X-19.01) E.13 - Styczeń 2019

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#689) Fizyczna topologia sieci komputerowej, którą przedstawiono na rysunku, to topologia

Grafika do pytania #689

2. (#690) Topologia fizyczna, w której każdy węzeł ma własne połączenia z wszystkimi pozostałymi węzłami, to topologia

3. (#691) Zgodnie z normą PN-EN 50174 okablowanie poziome w systemie okablowania strukturalnego to część okablowania pomiędzy

4. (#692) Medium transmisyjne o symbolu S/FTP oznacza skrętkę

5. (#693) W metodzie dostępu do nośnika CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) stacja, która zamierza rozpocząć nadawanie, nasłuchuje czy w sieci odbywa się ruch, a następnie

6. (#694) Który zestaw protokołów jest charakterystyczny dla warstwy internetowej modelu TCP/IP?

7. (#695) Protokół TCP (Transmission Control Protocol) działa w trybie

8. (#696) Które urządzenie sieciowe warstwy łącza danych modelu OSI analizuje zawarte w ramce Ethernet adresy MAC i na tej podstawie podejmuje decyzję, o przesłaniu sygnału z jednego do drugiego segmentu sieci lub o jego zablokowaniu?

9. (#697) Symbol którego urządzenia sieci komputerowej został przedstawiony na rysunku?

Grafika do pytania #697

10. (#698) Który element szafy krosowniczej jest przedstawiony na rysunku?

Grafika do pytania #698

11. (#699) W schemacie logicznym okablowania strukturalnego, zgodnie z terminologią polską zawartą w normie PN-EN 50174, właściwością kondygnacyjnego punktu dystrybucyjnego jest to, że

12. (#700) Jakie powinno być rozmieszczenie gniazd komputerowych RJ45 w stosunku do powierzchni biurowej zgodnie z normą PN-EN 50174?

13. (#701) Centralny punkt, z którego rozprowadzane jest okablowanie szkieletowe, to punkt

14. (#702) Na rysunkach technicznych instalacji sieci komputerowej wraz z dedykowaną jej instalacją elektryczną symbolem przedstawionym na rysunku oznacza się gniazdo

Grafika do pytania #702

15. (#703) Który adres IPv6 jest wykorzystywany jako adres link-local w procesie autokonfiguracji urządzeń?

16. (#704) Jaki zakres adresów obejmują adresy klasy C?

17. (#705) Za pomocą ilu liczb szesnastkowych zapisuje się pełną postać adresu IPv6?

18. (#706) Jaki jest adres rozgłoszeniowy sieci o adresie IP 192.168.10.0/24?

19. (#707) Jeżeli sieć 172.16.6.0 podzieli się z użyciem maski /27 na maksymalną ilość podsieci, to ile hostów będzie można zaadresować w każdej z nich?

20. (#708) Połączenie typu trunk dwóch przełączników daje możliwość

21. (#709) Narzędzie systemów z rodziny Windows tracert jest stosowane do

22. (#710) Aby w systemach Windows Server wykonać aktualizację dzierżawy adresów DHCP oraz rejestrację nazw związanych z systemem DNS w wierszu polecenia, należy wpisać polecenie

23. (#711) Protokół SNMP (Simple Network Management Protocol) jest stosowany do

24. (#712) W wyniku wykonania przedstawionych poleceń systemu Linux interfejs sieciowy eth0 otrzyma

Grafika do pytania #712

25. (#713) Udostępnienie linuksowych usług drukowania oraz serwera plików stacjom roboczym Windows, OS X, Linux umożliwia serwer

26. (#714) Na którym domyślnym porcie odbywa się komunikacja protokołu ftp?

27. (#715) Jaką rolę serwera z rodziny Windows Server należy dodać, aby serwer realizował usługi rutingu?

28. (#716) Gdzie przechowywane są informacje o kontach użytkowników domenowych w systemach Windows Server?

29. (#717) Który protokół warstwy aplikacji definiuje wysyłanie poczty elektronicznej?

30. (#718) Transmisja danych typu półduplex jest transmisją

31. (#719) Jakie zadanie realizuje protokół ARP (Address Resolution Protocol)?

32. (#720) Które pole jest zawarte w nagłówku protokołu UDP?

33. (#721) Gniazdo w sieciach komputerowych, jednoznacznie identyfikujące dany proces na urządzeniu, jest kombinacją

34. (#722) Aby zapewnić jakość usługi QoS, w przełącznikach warstwy dostępu jest stosowany mechanizm

35. (#723) Jaką funkcję realizuje usługa NAT uruchomiona na ruterze?

36. (#724) W systemie Linux Ubuntu Server, aby zainstalować serwer DHCP należy użyć polecenia

37. (#725) Aby móc tworzyć konta użytkowników, komputerów i innych obiektów oraz przechowywać centralnie informacje o nich, należy na serwerze Windows zainstalować rolę

38. (#726) Podczas instalacji i konfiguracji serwera DHCP w systemach rodziny Windows Server, można dodać zastrzeżenia adresów, które określą

39. (#727) Do przetestowania działania serwera DNS w systemach Windows Server można użyć narzędzia nslookup. Jeżeli jako argument polecenia użyje się nazwy komputera, np. nslookup host.domena.com, to nastąpi sprawdzenie

40. (#728) Jak nazywamy atak na sieć komputerową polegający na przechwytywaniu pakietów przesyłanych w sieci?

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję