Egzamin Teoretyczny (E.13-SG-20.01) E.13 - Styczeń 2020

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#2009) Rysunek przedstawia schemat fizycznej topologii sieci będącej połączeniem topologii

2. (#2010) Który ze standardów Ethernet definiuje Gigabit Ethernet dla okablowania UTP?

3. (#2011) Kable łączące kondygnacyjne punkty dystrybucyjne z głównym punktem dystrybucyjnym nazywa się

4. (#2012) Który protokół sygnalizujący jest stosowany w telefonii VoIP?

5. (#2013) Adres MAC (Medium Access Control Address) jest sprzętowym adresem karty sieciowej Ethernet warstwy modelu OSI

6. (#2014) W nagłówku ramki IEEE 802.3 warstwy łącza danych zawarty jest

7. (#2015) Które urządzenie zostało przedstawione na rysunku?

Grafika do pytania #2015

8. (#2016) Komputer A, który musi przesłać dane do komputera B pracującego w sieci o innym adresie IP, w pierwszej kolejności przesyła pakiety na adres IP

9. (#2017) Firma planuje budowę lokalnej sieci komputerowej, składającej się z serwera, drukarki oraz 10 stacji roboczych bez kart bezprzewodowych. Dostęp do Internetu zapewnia ruter z wbudowanym modemem ADSL i czterema portami LAN. Które z wymienionych urządzeń sieciowych jest niezbędne, aby sieć poprawnie funkcjonowała i miała dostęp do Internetu?

10. (#2018) Możliwość rozbudowy sieci jest nazywana

11. (#2019) Które przyporządkowanie: urządzenie – realizowana funkcja jest błędne?

12. (#2020) Urządzeniem niezbędnym do połączenia ze sobą pięciu komputerów w tej samej sieci o topologii gwiazdy jest

13. (#2021) Który przyrząd jest narzędziem stosowanym do ściągania izolacji?

Grafika do pytania #2021

14. (#2022) Który z adresów stacji roboczej jest adresem klasy C?

15. (#2023) Który z zakresów adresów IPv4 jest właściwie przyporządkowany do klasy?

Grafika do pytania #2023

16. (#2024) Który z adresów jest adresem hosta należącego do sieci 10.128.0.0/10?

17. (#2025) Który z adresów IPv4 jest odpowiednikiem adresu IPv6 ::1?

18. (#2026) Który adres jest adresem publicznym?

19. (#2027) Komputer K1 jest podłączony do interfejsu G0 rutera, komputer K2 do interfejsu G1 tego samego rutera. Na podstawie przedstawionej w tabelce adresacji ustal prawidłowy adres bramy komputera K2.

Grafika do pytania #2027

20. (#2028) Firma otrzymała pulę adresów 10.10.10.0/16. Po wyodrębnieniu podsieci mających po 510 hostów otrzymano adresy podsieci z maską

21. (#2029) W celu odseparowania od siebie komputerów pracujących w sieci o tym samym adresie IPv4 podłączonych do przełącznika zarządzalnego należy przypisać

22. (#2030) Jeżeli oczekuje się, aby tylko wybrane urządzenia mogły łączyć się z siecią WiFi, należy w punkcie dostępowym

23. (#2031) W wyniku wykonania zamieszczonego polecenia ping parametr TTL informuje o

Grafika do pytania #2031

24. (#2032) Który adres IPv4 jest stosowany w celu sprawdzenia stosu protokołów TCP/IP wewnątrz jednego hosta?

25. (#2033) Które polecenie systemu Windows należy wykonać, aby sprawdzić, ile ruterów pośrednich jest pomiędzy hostem źródłowym a docelowym?

26. (#2034) Które polecenie jest wysyłane do serwera DHCP w celu zwolnienia z dzierżawy wszystkich adresów przypisanych do kart sieciowych?

27. (#2035) Aby utworzyć bezpieczny wirtualny tunel między dwoma komputerami podłączonymi do Internetu, należy zastosować technologię

28. (#2036) Które karty sieciowe o podanych adresach MAC zostały wyprodukowane przez tego samego producenta?

29. (#2037) Który protokół opracowany przez IBM jest stosowany do udostępniania plików w trybie klient-serwer oraz do współdzielenia zasobów z sieciami Microsoft przez systemy operacyjne LINUX, UNIX?

30. (#2038) Pełny adres logowania do serwera FTP o nazwie ftp.nazwa.pl to

31. (#2039) Aby zainstalować serwer plików FTP na systemach rodziny Windows Server, należy zainstalować rolę serwer

32. (#2040) Administrator Active Directory w domenie firma.local chce skonfigurować profil mobilny dla wszystkich użytkowników. Ma on być zapisywany na serwerze serwer1, w folderze pliki, udostępnionym w sieci jako dane$. Który z wpisów we właściwościach profilu użytkownika realizuje opisane wymagania?

33. (#2041) Aby można było przeprowadzić instalację sieciową na stacjach roboczych systemów operacyjnych z rodziny Windows należy na serwerze dodać usługi

34. (#2042) Wskaż prawdziwe przyporządkowanie usługi warstwy aplikacji z domyślnym numerem portu, na którym ona pracuje

35. (#2043) Który z protokołów jest protokołem warstwy transportowej, bezpołączeniowym, nieposiadającym mechanizmów sprawdzających poprawność dostarczania danych?

36. (#2044) NAT64 (Network Address Translation 64) jest procesem, który mapuje adresy

37. (#2045) Na zdjęciu przedstawiono fragment pliku httpd.conf serwera Apache. Aby sprawdzić poprawne działanie strony WWW na serwerze, należy w przeglądarce wpisać

Grafika do pytania #2045

38. (#2046) Określ przyczynę wystąpienia komunikatu, który jest przedstawiony na rysunku

Grafika do pytania #2046

39. (#2047) Dwie stacje robocze tej samej sieci nie mogą się ze sobą komunikować. Która z wymienionych sytuacji jest prawdopodobną przyczyną zaistniałego zdarzenia?

40. (#2048) Narzędzie, które zabezpiecza przed nieautoryzowanym dostępem do lokalnej sieci, to

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję