Egzamin Teoretyczny (EE.08-X-18.06) EE.08 - Czerwiec 2018

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#729) Układy sekwencyjne zbudowane z zespołu przerzutników, najczęściej synchronicznych typu D, służące do przechowywania danych, to

2. (#730) Transformator impulsowy w przedstawionym zasilaczu oznaczono symbolem

Grafika do pytania #730

3. (#731) Na przedstawionej płycie głównej możliwy jest montaż procesora z obudową typu

Grafika do pytania #731

4. (#732) Kompatybilne podzespoły oznaczono w tabeli numerami

Grafika do pytania #732

5. (#733) Przed rozpoczęciem modernizacji komputerów osobistych oraz serwerów, polegającej na dołożeniu nowych modułów pamięci RAM, należy sprawdzić

6. (#734) Do aktualizacji systemów Linux można wykorzystać programy

7. (#735) Aby umożliwić komunikację urządzenia mobilnego z komputerem przez interfejs Bluetooth, należy

8. (#736) Która licencja ma charakter grupowy oraz umożliwia instytucjom komercyjnym lub organizacjom edukacyjnym, państwowym, charytatywnym zakup na korzystnych warunkach większej liczby oprogramowania firmy Microsoft?

9. (#737) Topologia fizyczna sieci, w której jako medium transmisyjne stosuje się fale radiowe, jest nazywana topologią

10. (#738) Który ze standardów Gigabit Ethernet umożliwia budowę segmentów sieci o długości 550 m/5000 m z prędkością transmisji 1 Gb/s?

11. (#739) Protokołem kontrolnym rodziny TCP/IP, którego rolą jest między innymi wykrywanie awarii urządzeń sieciowych, jest

12. (#740) Aby można było wykorzystać aparat telefoniczny PSTN do wykonywania połączeń za pomocą sieci komputerowej, należy go podłączyć do

13. (#741) Wskaż narzędzie służące do mocowania pojedynczych żył kabla miedzianego w złączach.

Grafika do pytania #741

14. (#742) Za pomocą programu Acrylic Wi-Fi Home wykonano test, którego wyniki przedstawiono na zrzucie. Na ich podstawie można stwierdzić, że dostępna sieć bezprzewodowa

Grafika do pytania #742

15. (#743) Który adres IP należy do klasy A?

16. (#744) Wskaż adres rozgłoszeniowy sieci, do której należy host o adresie 88.89.90.91/6?

17. (#745) Aby w systemie Windows wykonać śledzenie trasy pakietów do serwera strony internetowej, należy wykorzystać polecenie

18. (#746) Na schemacie obrazującym zasadę działania monitora plazmowego numerem 6 oznaczono

Grafika do pytania #746

19. (#747) Na ilustracji zaznaczono strzałkami funkcję przycisków znajdujących się na obudowie projektora multimedialnego. Za pomocą tych przycisków można

Grafika do pytania #747

20. (#748) Pierwszą czynnością niezbędną do zabezpieczenia rutera przed dostępem do jego panelu konfiguracyjnego przez osoby niepowołane jest

21. (#749) Aby wyczyścić z kurzu wnętrze obudowy drukarki fotograficznej, należy użyć

22. (#750) Na podstawie zrzutu ekranu przedstawiającego konfigurację przełącznika można stwierdzić, że

Grafika do pytania #750

23. (#751) Przedstawione polecenia, uruchomione w interfejsie CLI rutera firmy CISCO, spowodują

Grafika do pytania #751

24. (#752) Schemat przedstawia zasadę działania sieci VPN o nazwie

Grafika do pytania #752

25. (#753) Przedstawione narzędzie może być wykorzystane do

Grafika do pytania #753

26. (#754) Wskaż program systemu Linux, służący do kompresji danych.

27. (#755) Wskaż sygnał oznaczający błąd karty graficznej komputera wyposażonego w BIOS POST firmy AWARD.

28. (#756) Po sprawdzeniu komputera programem diagnostycznym wykryto, że temperatura pracy karty graficznej posiadającej wyjścia HDMI i D-SUB, osadzonej w gnieździe PCI Express komputera stacjonarnego, wynosi 87°C. W takim przypadku serwisant powinien

29. (#757) SuperPi to program wykorzystywany do sprawdzenia

30. (#758) Odzyskanie listy kontaktów w telefonie komórkowym z zainstalowanym systemem Android jest możliwe, gdy użytkownik wcześniej wykonał synchronizację danych urządzenia z Google Drive za pomocą

31. (#759) Aby wyeliminować podstawowe zagrożenia związane z bezpieczeństwem pracy na komputerze podłączonym do sieci Internet, w pierwszej kolejności należy

32. (#760) Serwisant wykonał w ramach zlecenia czynności wymienione w tabeli. Koszt zlecenia obejmuje cenę usług zawartych w tabeli oraz koszt pracy serwisanta, którego stawka godzinowa wynosi 60,00 zł netto. Ustal całkowity koszt zlecenia brutto. Staw

Grafika do pytania #760

33. (#761) Aby w systemie Windows zmienić parametry konfiguracyjne Menu Start i paska zadań należy wykorzystać przystawkę

34. (#762) Konfigurację interfejsu sieciowego w systemie Linux można wykonać, edytując plik

35. (#763) W systemie Linux polecenie touch służy do

36. (#764) Aby w systemie Windows Server wykonać rezerwację adresów IP na podstawie adresów fizycznych MAC urządzeń, należy skonfigurować usługę

37. (#765) Po wydaniu przedstawionego polecenia systemu Windows, wartość 11 zostanie ustawiona dla

Grafika do pytania #765

38. (#766) Protokół RDP jest wykorzystywany w usłudze

39. (#767) Narzędziem systemu Windows służącym do sprawdzenia prób logowania do systemu jest dziennik

40. (#768) Program fsck jest wykorzystywany w systemie Linux do

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję