Egzamin Teoretyczny (EE.08-X-19.06) EE.08 - Czerwiec 2019

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#809) Przedstawiony na rysunku element elektroniczny to

Grafika do pytania #809

2. (#810) W dokumentacji technicznej efektywność głośnika podłączonego do komputera zapisuje się w jednostce

3. (#811) Na urządzeniu zasilanym prądem stałym znajduje się przedstawione oznaczenie. Wynika z niego, że urządzenie pobiera moc około

Grafika do pytania #811

4. (#812) Gniazdo LGA znajdujące się na płycie głównej komputera stacjonarnego umożliwia zainstalowanie procesora

5. (#813) Aby serwer umożliwiał transmisję danych w pasmach częstotliwości 2,4 GHz oraz 5 GHz, należy zainstalować w nim kartę sieciową pracującą w standardzie

6. (#814) Do instalacji oraz deinstalacji oprogramowania w systemie Ubuntu służy menadżer

7. (#815) Wydając w wierszu poleceń systemu Windows Server polecenie convert, można przeprowadzić

8. (#816) Aby zaktualizować zmiany w konfiguracji systemu operacyjnego Windows wykonane za pomocą edytora zasad grup, można posłużyć się poleceniem

9. (#817) Przedstawiona na rysunku topologia sieci to

Grafika do pytania #817

10. (#818) łącze światłowodowe wykorzystywane do transmisji danych w standardzie 10GBASE-SR może mieć długość wynoszącą maksymalnie

11. (#819) Który protokół jest wykorzystywany do transmisji danych w warstwie transportowej modelu ISO/OSI?

12. (#820) Pomiar tłumienia w kablowym torze transmisyjnym pozwala określić

13. (#821) Odpowiednikiem adresu pętli zwrotnej jest w IPv6 adres

14. (#822) Który zapis adresu IPv4 wraz z maską jest błędny?

15. (#823) Dana jest sieć o adresie 172.16.0.0/16. Które z adresów sieci 172.16.0.0/16 są prawidłowe, jeśli zostaną wydzielone cztery podsieci o masce 18 bitowej?

16. (#824) Administrator sieci LAN zauważył przejście w tryb awaryjny urządzenia typu UPS. świadczy to o awarii systemu

17. (#825) Szerokopasmowy dostęp do Internetu przy różnej prędkości pobierania i wysyłania danych zapewnia technologia

18. (#826) Wewnętrzny protokół trasowania, którego metryką jest wektor odległości, to

19. (#827) Jaką nazwę nosi indentyfikator, który musi być identyczny, by urządzenia sieciowe mogły pracować w danej sieci bezprzewodowej?

20. (#828) Materiałem eksploatacyjnym plotera solwentowego jest

21. (#829) Za pomocą polecenia ipconfig /flushdns można wykonać konserwację urządzenia sieciowego polegającą na

22. (#830) Który protokół jest wykorzystywany przez polecenie ping?

23. (#831) Programem nasłuchowym służącym do przechwytywania i nagrywania różnych pakietów sieciowych oraz ich dekodowania jest

24. (#832) Przedstawiony listing zawiera polecenia umożliwiające

Grafika do pytania #832

25. (#833) Przedstawiony fragment konfiguracji zapory sieciowej zezwala na ruch sieciowy z wykorzystaniem protokołów

Grafika do pytania #833

26. (#834) Przedstawione na rysunku narzędzie służy do testowania

Grafika do pytania #834

27. (#835) Kopię danych w systemie Linux można wykonać za pomocą polecenia

28. (#836) W systemie Linux odpowiednikiem programu Windows o nazwie chkdsk jest program

29. (#837) Za pomocą polecenia dxdiag wywołanego z wiersza poleceń systemu Windows można

30. (#838) Które narzędzie jest stosowane do weryfikacji sterowników w systemie Windows?

31. (#839) Wskaż efekt działania przedstawionego polecenia.

Grafika do pytania #839

32. (#840) Użytkownik systemu operacyjnego Linux chce przypisać adres IP 152.168.1.200 255.255.0.0 interfejsowi sieciowemu. Które polecenie powinien wydać, mając uprawnienia root?

33. (#841) W wyniku użycia polecenia route ustawiono

Grafika do pytania #841

34. (#842) Sprawdzenie minimalnego okresu ważności hasła w systemie Windows umożliwia polecenie

35. (#843) W systemie Linux polecenie chmod umożliwia

36. (#844) Aby uzupełnić prawidłową składnię prezentowanego polecenia, które udostępnia folder Dane pod nazwą test, w miejscu kropek należy wpisać słowo

Grafika do pytania #844

37. (#845) Które ze zdań jest prawdziwe dla przedstawionej konfiguracji usługi DHCP w systemie Linux?

Grafika do pytania #845

38. (#846) Dla danego użytkownika w systemie Linux polecenie usermod -s pozwala na

39. (#847) Który protokół nie funkcjonuje w warstwie aplikacji modelu ISO/OSI?

40. (#848) Protokół umożliwiający hostom uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych, np. adresu IP bramy sieciowej, to

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję