Egzamin Teoretyczny (EE.09-X-19.01) EE.08 - Styczeń 2019

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#769) Który zapis w systemie binarnym odpowiada liczbie 91 zapisanej w systemie szesnastkowym?

2. (#770) Którą bramkę logiczną opisuje wyrażenie

Grafika do pytania #770

3. (#771) Na rysunku przedstawiona jest karta

Grafika do pytania #771

4. (#772) Na rysunku przedstawiono schemat blokowy karty

Grafika do pytania #772

5. (#773) Na rysunku przedstawiono fragment dokumentacji technicznej płyty głównej GA-K8NF-9-RH rev. 2.x. Wynika z niej, że maksymalna liczba możliwych do zamontowania kart rozszerzeń (pomijając interfejs USB) wynosi

Grafika do pytania #773

6. (#774) Na rysunku przedstawiono tylny panel stacji roboczej. Strzałką oznaczono port

Grafika do pytania #774

7. (#775) Na rysunku przedstawiono komunikat systemowy. Jakie działanie powinien wykonać użytkownik, aby usunąć błąd?

Grafika do pytania #775

8. (#776) Shareware to rodzaj licencji polegającej na

9. (#777) Ataki na systemy komputerowe polegające na podstępnym wyłudzaniu od użytkownika jego osobistych danych, przy wykorzystaniu zazwyczaj formy fałszywych powiadomień z instytucji czy od dostawców systemów e-płatności i innych ogólnie zna

10. (#778) Który z symboli oznacza zastrzeżenie praw autorskich?

Grafika do pytania #778

11. (#779) Który typ fizycznej topologii sieci komputerowej przedstawiono na rysunku?

Grafika do pytania #779

12. (#780) Ile domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych jest widocznych na schemacie?

Grafika do pytania #780

13. (#781) Zasady budowy systemu okablowania strukturalnego, specyfikacja parametrów kabli oraz procedury testowania obowiązujące w Polsce zostały zawarte w normach

14. (#782) Który adres IPv6 jest prawidłowy?

15. (#783) Który z protokołów w systemach operacyjnych Linux wykorzystywany jest w sieciach LAN?

16. (#784) Przedstawione na rysunku urządzenie

Grafika do pytania #784

17. (#785) Które urządzenie zastosowane w sieci komputerowej nie zmienia liczby domen kolizyjnych?

18. (#786) Na rysunku przedstawiono zakończenie kabla

Grafika do pytania #786

19. (#787) Przedstawione na rysunku urządzenie wraz ze specyfikacją techniczną można wykorzystać do pomiarów okablowania

Grafika do pytania #787

20. (#788) Który tryb pracy Access Pointa jest stosowany dla zapewnienia urządzeniom bezprzewodowym dostępu do przewodowej sieci LAN?

21. (#789) Jeżeli adres IP stacji roboczej ma postać 176.16.50.10/26 to adres rozgłoszeniowy oraz maksymalna liczba hostów w sieci wynoszą odpowiednio

22. (#790) Sieć, w której pracuje stacja robocza o adresie IP 192.168.100.50/28, podzielono na 4 podsieci. Prawidłowa lista podsieci to

23. (#791) Na rysunku przedstawiono wynik testu okablowania. Zinterpretuj wynik pomiaru.

Grafika do pytania #791

24. (#792) Na rysunku przedstawiono fragment wyniku działania programu do testowania sieci. Wskazuje to na zastosowanie sieciowego polecenia testującego

Grafika do pytania #792

25. (#793) Które z protokołów przekazują okresowe kopie tablic rutingu do sąsiedniego rutera i nie mają pełnej informacji o odległych ruterach?

26. (#794) Rozdzielczość optyczna to jeden z parametrów

27. (#795) Na rysunku przedstawiono interfejs w komputerze przeznaczony do podłączenia

Grafika do pytania #795

28. (#796) Które oprogramowanie należy zainstalować, aby umożliwić zeskanowanie tekstu z wydrukowanego dokumentu do edytora tekstu?

29. (#797) Użytkownicy z grupy Pracownicy nie mogą drukować dokumentów przy użyciu serwera wydruku na systemie operacyjnym Windows Server. Mają oni przydzielone uprawnienia tylko "Zarządzanie dokumentami". Co należy zrobić, aby rozwiązać op

30. (#798) Na rysunku przedstawiającym budowę drukarki, w której nierównomiernie podawany jest toner na bęben, należy wymienić wałek magnetyczny, który jest oznaczony numerem

Grafika do pytania #798

31. (#799) Który protokół działa w warstwie aplikacji modelu ISO/OSI umożliwiając wymianę informacji kontrolnych pomiędzy urządzeniami sieciowymi?

32. (#800) Na rysunku przedstawiono konfigurację urządzenia. Do których portów należy podłączyć serwer o adresie IP 192.168.20.254/24 oraz stację roboczą o adresie IP 192.168.20.10/24, aby zapewnić komunikację tych urządzeń w sieci?

Grafika do pytania #800

33. (#801) Na rysunku przedstawiono konfigurację urządzenia, z której wynika, że

Grafika do pytania #801

34. (#802) Na rysunku przedstawiono okno konfiguracyjne rutera. Ustawione parametry świadczą o tym, że

Grafika do pytania #802

35. (#803) Który typ zabezpieczeń w sieci WiFi posiada najlepszy poziom zabezpieczeń?

36. (#804) Jeżeli przy uruchamianiu komputera procedura POST zasygnalizuje błąd odczytu/zapisu pamięci CMOS, to należy

37. (#805) Które polecenie powinien zastosować root w systemie Ubuntu Linux, aby zaktualizować wszystkie pakiety (cały system) do nowej wersji wraz z nowym jądrem?

38. (#806) Które polecenie w systemie Linux nada uprawnienia do pisania dla wszystkich obiektów w /usr/share dla wszystkich użytkowników, nie zmieniając pozostałych uprawnień?

39. (#807) Udostępniono w sieci lokalnej jako udział specjalny folder o nazwie egzamin znajdujący się na komputerze o nazwie SERWER_2 w katalogu głównym dysku C:. Jak powinna wyglądać ścieżka dostępu do katalogu egzamin, w którym przechowywa

40. (#808) Aby profil stał się obowiązkowym, należy zmienić rozszerzenie pliku ntuser.dat na

Grafika do pytania #808

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję