Egzamin Teoretyczny (EE.08-SG-20.06) EE.08 - Czerwiec 2020

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#889) Symbolem literowym P oznacza się

2. (#890) Wskaż poprawny zapis liczby -1210 metodą znak-moduł do postaci ośmiobitowej liczby dwójkowej.

3. (#891) Elementem elektronicznym zdolnym do gromadzenia ładunku elektrycznego jest

4. (#892) Elementem odpowiedzialnym za wymianę danych między procesorem a magistralą PCI-E jest

5. (#893) Przedstawiony symbol, stosowany w dokumentacji technicznej, oznacza

Grafika do pytania #893

6. (#894) Moc zasilacza wynosi 450 W, czyli

7. (#895) Aby złożyć komputer z podzespołów, wykorzystując obudowę SFF, należy wybrać płytę główną w standardzie

8. (#896) Aby zwiększyć wydajność procesora rodziny Intel poprzez jego "podkręcenie" (ang. overclocking) można zastosować procesor oznaczony

9. (#897) Do usuwania plików lub katalogów w systemie Linux służy polecenie

10. (#898) Aktualizację do wyższej wersji systemu Ubuntu Linux umożliwia polecenie

11. (#899) Aby włączyć lub wyłączyć usługi w zainstalowanym systemie operacyjnym Windows, można posłużyć się przystawką

12. (#900) Na którym rysunku przedstawiono topologię sieci typu magistrala?

Grafika do pytania #900

13. (#901) Technika przekazywania żetonu (ang. token) jest stosowana w topologii

14. (#902) Które z protokołów przekazują okresowe kopie tablic rutingu do sąsiedniego rutera i nie mają pełnej informacji o odległych ruterach?

15. (#903) Ile domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych jest widocznych na schemacie?

Grafika do pytania #903

16. (#904) Zasady budowy systemu okablowania strukturalnego, specyfikacja parametrów kabli oraz procedury testowania obowiązujące w Polsce zostały zawarte w normach

17. (#905) Która pula adresów umożliwia komunikację typu multicast w sieci wykorzystującej adresację IPv6?

18. (#906) Dana jest sieć o adresie 192.168.100.0/24. Ile podsieci można z niej wydzielić, stosując maskę 255.255.255.224?

19. (#907) Przedstawione na rysunku narzędzie służy do testowania

Grafika do pytania #907

20. (#908) Która technologia umożliwia dostęp do Internetu oraz odbiór cyfrowych kanałów telewizyjnych?

21. (#909) Wewnętrzny protokół trasowania, oparty na analizie stanu łącza, to

22. (#910) Aby w sieci komputerowej była możliwa praca w wydzielonych logicznie mniejszych podsieciach, należy skonfigurować w przełączniku

23. (#911) Który materiał eksploatacyjny nie jest wykorzystywany w ploterach?

24. (#912) Aby w systemie Windows wyczyścić bufor nazw domenowych, należy zastosować polecenie

25. (#913) Poleceniem służącym do wyświetlania i modyfikacji tabel translacji adresów IP na adresy fizyczne jest

26. (#914) Który program nie umożliwia testowania sieci komputerowej w celu identyfikacji usterek?

27. (#915) Przedstawione na rysunku urządzenie wraz ze specyfikacją techniczną można wykorzystać do pomiarów okablowania

Grafika do pytania #915

28. (#916) Wskaż efekt działania przedstawionego polecenia.

Grafika do pytania #916

29. (#917) Które z poleceń systemu Linux nie umożliwia przeprowadzenia diagnostyki sprzętu komputerowego?

30. (#918) W systemie Windows parametry karty graficznej można sprawdzić za pomocą polecenia

31. (#919) Które narzędzie w systemie Linux wyświetla zapisane w BIOS informacje o sprzęcie?

32. (#920) Istniejące konto użytkownika jest modyfikowane poleceniem net user. Aby wymusić zmianę hasła po ponownym zalogowaniu użytkownika, należy dodać do polecenia parametr

33. (#921) Przedstawione polecenie zostało wydane przez Administratora systemu operacyjnego podczas ręcznej konfiguracji interfejsu sieciowego. Efektem działania tego polecenia jest

Grafika do pytania #921

34. (#922) Aby ustawić routing statyczny do sieci 192.168.10.0, należy wydać polecenie

35. (#923) Aktualizację systemu Windows umożliwia polecenie

36. (#924) W systemie Linux polecenie tty umożliwia

37. (#925) Aby w systemie Linux zmapować katalog udostępniony w sieci komputerowej, należy posłużyć się poleceniem

38. (#926) W systemie Linux, aby zmienić nowo tworzonym użytkownikom domyślny katalog domowy na katalog / users / home / new, należy użyć polecenia

39. (#927) Protokołem funkcjonującym w warstwie aplikacji modelu TCP/IP jest

40. (#928) Działający w systemie Linux program iftop służy do

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję