Egzamin Teoretyczny (EE.08-SG-20.01) EE.08 - Styczeń 2020

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#849) W układzie SI jednostką miary napięcia jest

2. (#850) Wskaż rysunek przedstawiający kondensator stały

Grafika do pytania #850

3. (#851) Na rysunku został przedstawiony schemat budowy logicznej

Grafika do pytania #851

4. (#852) Oznaczenie przedstawionego procesora informuje o

Grafika do pytania #852

5. (#853) Wskaż podzespół niekompatybilny z płytą główną o przedstawionych w tabeli parametrach.

Grafika do pytania #853

6. (#854) W zestawie komputerowym o parametrach przedstawionych w tabeli należy wymienić kartę graficzną na kartę GeForce GTX 1070 Ti Titanium 8G DDR5, PCI EX-x16 3.0, 256b, 1683 MHz/1607 MHz, Power consumption 180W, 3x DP, 2x HDMI, recommended power sup

Grafika do pytania #854

7. (#855) Do aktualizacji systemów Linux można wykorzystać programy

8. (#856) Autor zamieszczonego oprogramowania zezwala na jego bezpłatne używanie jedynie w przypadku

Grafika do pytania #856

9. (#857) Który ze standardów Gigabit Ethernet umożliwia budowę segmentów sieci o długości 550 m/5000 m z prędkością transmisji 1 Gb/s?

10. (#858) W dwóch przyległych pomieszczeniach pewnej firmy występują bardzo silne zakłócenia elektromagnetyczne. Aby zapewnić możliwie największą przepustowość podczas pracy istniejącej sieci LAN, jako medium transmisyjne należy zastosować

11. (#859) Narzędziem służącym do połączenia pigtaila z włóknami kabla światłowodowego jest

12. (#860) Aby zabezpieczyć sieć bezprzewodową przed nieautoryzowanym dostępem, należy między innymi

13. (#861) Wskaż adres sieci, do której należy host o adresie 172.16.0.123/27

14. (#862) Ile bitów należy wyodrębnić z części hosta, aby z sieci o adresie IPv4 170.16.0.0/16 wydzielić 24 podsieci?

15. (#863) Programem służącym do wyświetlenia listy aktywnych urządzeń pracujących w sieci LAN jest

16. (#864) Wskaż technologię wykorzystywaną do udostępniania Internetu wraz z usługą telewizji kablowej, w której jako medium transmisyjne jest wykorzystywany światłowód oraz kabel koncentryczny.

17. (#865) Aby w systemie Windows zmienić port zainstalowanej drukarki, należy wykorzystać funkcję

18. (#866) W sieci LAN do zabezpieczenia urządzeń sieciowych przed przepięciami oraz różnicami potencjałów, które mogą wystąpić podczas burzy lub innych wyładowań atmosferycznych, należy wykorzystać

19. (#867) Do sprawdzenia indeksu stabilności systemu Windows Server należy wykorzystać narzędzie

20. (#868) Wskaż nazwę usługi przełącznika, która umożliwi ustawienie wyższego priorytetu dla transmisji VoIP.

21. (#869) Na podstawie zrzutu ekranu przedstawiającego konfigurację przełącznika można stwierdzić, że

Grafika do pytania #869

22. (#870) Połączenie VPN obsługiwane przez system Windows Server, w którym uwierzytelnienie użytkowników następuje przez niezabezpieczone połączenia, a dopiero po wymianie uwierzytelnień rozpoczyna się szyfrowanie połączenia, to

23. (#871) Do sprawdzenia prawidłowych przebiegów i wartości napięć układu urządzenia elektronicznego można użyć

24. (#872) Użycie polecenia tar -xf dane.tar w systemie Linux spowoduje

25. (#873) Komunikat tekstowy BIOS POST firmy Award o treści "Display switch is set incorrectly" wskazuje na

26. (#874) Do wykonania monitoringu stanu dysków twardych w serwerach, komputerach stacjonarnych i laptopach można wykorzystać program

27. (#875) Aby w systemie Windows wykonać śledzenie trasy pakietów do serwera strony internetowej, należy wykorzystać polecenie

28. (#876) Serwisant dojechał do klienta oddalonego od siedziby firmy o 11 km oraz wykonał u niego czynności naprawcze zawarte w tabeli. Wskaż całkowity koszt brutto jego pracy, jeśli dojazd do klienta kosztuje 1,20 zł/km brutto i jest on liczony w obi

Grafika do pytania #876

29. (#877) Aby ikony widoczne na przedstawionym obrazie pojawiły się na Pasku zadań, należy w systemie Windows skonfigurować

Grafika do pytania #877

30. (#878) Po analizie zamieszczonych wyników konfiguracji kart sieciowych zainstalowanych na komputerze można stwierdzić, że

Grafika do pytania #878

31. (#879) W systemie Windows przeprowadzenie analizy wpływu uruchamianych programów na wydajność komputera jest między innymi możliwe po użyciu polecenia

32. (#880) W systemie Linux polecenie cd ~ służy do

33. (#881) W systemie Windows Server udostępnienie folderu jako zasobu sieciowego, widocznego na stacji roboczej w postaci dysku oznaczonego literą, jest możliwe dzięki wykonaniu operacji

34. (#882) Serwer Samba umożliwia współdzielenie plików i drukarek w sieci za pomocą demona

35. (#883) Który z rekordów DNS należy dodać w strefie wyszukiwania do przodu, aby zmapować nazwę domeny DNS na adres IP?

36. (#884) Polecenie net accounts zastosowane w Wierszu poleceń systemu Windows, powodujące ustawienie maksymalnej liczby dni ważności hasła, wymaga użycia opcji

37. (#885) W systemie Windows Server narzędziem umożliwiającym zarządzanie zasadami grupy jest

38. (#886) Narzędziem umożliwiającym zdalną kontrolę użytkownika sieci lokalnej poprzez śledzenie jego działań lub przejęcie całkowitej kontroli nad zdalną maszyną jest program

39. (#887) Na komputerze z zainstalowanymi dwoma systemami - Windows i Linux, po wykonaniu reinstalacji systemu Windows nie uruchamia się drugi system. Aby przywrócić możliwość uruchamiania się systemu Linux oraz aby nie stracić danych i ustawień

40. (#888) Zamieszczony komunikat widoczny po uruchomieniu narzędzia do naprawy systemu Windows może świadczyć o

Grafika do pytania #888

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję