Egzamin Teoretyczny (EE.08-SG-21.06) EE.08 - Czerwiec 2021

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#2288) Stosunek ładunku zgromadzonego na przewodniku do potencjału tego przewodnika określa jego

2. (#2289) Czynnym elementem elektronicznym jest

3. (#2290) Wskaż element, który dopasowuje poziom napięcia z sieci energetycznej przy użyciu transformatora przenoszącego energię z jednego obwodu elektrycznego do drugiego z wykorzystaniem zjawiska indukcji magnetycznej.

4. (#2291) Na schemacie płyty głównej, znajdującym się w dokumentacji laptopa, numerami 8 i 9 oznaczono złącza

Grafika do pytania #2291

5. (#2292) Przedstawiona karta przechwytująca wideo będzie współpracowała z płytą główną wyposażoną w port

Grafika do pytania #2292

6. (#2293) Podczas instalacji systemu Windows, tuż po uruchomieniu instalatora w trybie graficznym, możliwe jest uruchomienie Wiersza poleceń (konsoli) za pomocą kombinacji przycisków

7. (#2294) Po zainstalowaniu systemu Windows 10, aby skonfigurować połączenie internetowe z limitem danych, w ustawieniach sieci i Internetu należy ustawić połączenie

8. (#2295) Licencja dostępowa w systemie Windows Server, umożliwiająca użytkownikom stacji roboczych korzystanie z usług serwera to licencja

9. (#2296) Cechą charakterystyczną topologii gwiazdy jest

10. (#2297) Na przedstawionym schemacie logicznym sieci ujęto

Grafika do pytania #2297

11. (#2298) Co można powiedzieć o budowie skrętki S/FTP?

12. (#2299) Przedstawione narzędzie jest stosowane do

Grafika do pytania #2299

13. (#2300) Testowanie okablowania strukturalnego światłowodowego można wykonać za pomocą

14. (#2301) Adresem rozgłoszeniowym w podsieci o adresie IPv4 192.168.0.0/20 jest

15. (#2302) W adresacji IPv6 adres ff00::/8 określa

16. (#2303) Wskaż maksymalną liczbę adresów hostów, którą można użyć w każdej z 8 równych podsieci, wydzielonych z sieci komputerowej o adresie 10.10.10.0/24.

17. (#2304) Informacje przedstawione na wydruku zostały wyświetlone w wyniku wywołania

Grafika do pytania #2304

18. (#2305) Urządzeniem sieciowym pracującym w drugiej warstwie modelu OSI, w którym sygnał na podstawie analizy adresu MAC nadawcy i odbiorcy jest przesyłany do portu połączonego z urządzeniem odbierającym dane, jest

19. (#2306) Gniazdo tablicy interaktywnej jest oznaczone za pomocą przedstawionego symbolu. Którego złącza należy użyć do podłączenia tablicy do komputera?

Grafika do pytania #2306

20. (#2307) Aby w systemie Windows zmienić port zainstalowanej drukarki, należy wykorzystać funkcję

21. (#2308) Wskaż czynność konserwacyjną, którą należy wykonać, jeśli na wydruku drukarki atramentowej widoczne są smugi, kolory wydruku są niewłaściwe lub brakuje niektórych kolorów.

22. (#2309) Przedstawione narzędzie służące do monitorowania sieci LAN to

Grafika do pytania #2309

23. (#2310) Do sprawdzenia stanu podłączonego kabla i zdiagnozowania odległości od miejsca awarii sieci należy wykorzystać funkcję przełącznika oznaczoną numerem

Grafika do pytania #2310

24. (#2311) Podczas konfiguracji rutera, aby wprowadzić parametry połączenia dostarczone przez dostawcę internetowego należy wybrać obszar oznaczony numerem

Grafika do pytania #2311

25. (#2312) Do czyszczenia układów optycznych w sprzęcie komputerowym należy użyć

26. (#2313) Matę antystatyczną i opaskę stosuje się podczas montażu podzespołu w celu

27. (#2314) W systemie Windows Server udostępnienie folderu jako zasobu sieciowego, widocznego na stacji roboczej w postaci dysku oznaczonego literą, jest możliwe dzięki wykonaniu operacji

28. (#2315) Przedstawiony wynik działania polecenia systemu Linux służy do diagnostyki

Grafika do pytania #2315

29. (#2316) Do identyfikacji rozmiaru wolnej i zajętej pamięci fizycznej w systemie Linux można użyć polecenia

30. (#2317) Wskaż koszt brutto wykonanych przez serwisanta usług, jeśli do rachunku doliczony jest również koszt dojazdu w wysokości 55,00 zł netto

Grafika do pytania #2317

31. (#2318) System Linux Ubuntu zainstalowano na dysku obok systemu Windows. Aby skonfigurować kolejność uruchamianych systemów operacyjnych, należy zmodyfikować zawartość

32. (#2319) Użycie polecenia ipconfig /renew podczas konfiguracji interfejsów sieciowych spowoduje

33. (#2320) Do harmonogramowania zadań w systemie Linux służy polecenie

34. (#2321) Wykonanie polecenia dxdiag w systemie Windows umożliwi

35. (#2322) AppLocker to narzędzie w systemach Windows Server służące do

36. (#2323) W systemie serwerowym Windows widoczny jest zakres adresów IPv4. Wskazana ikona znajdująca się przy jego nazwie oznacza, że

Grafika do pytania #2323

37. (#2324) Wskaż polecenie systemu Linux służące do wyświetlenia numeru identyfikacyjnego użytkownika.

38. (#2325) Za pomocą którego polecenia systemu Linux możliwa jest zmiana domyślnej powłoki użytkownika egzamin na sh

39. (#2326) Narzędziem usług katalogowych w systemach z rodziny Windows Server, służącym do przekierowania komputerów do jednostki organizacyjnej określonej przez administratora, jest polecenie

40. (#2327) Po zainstalowaniu programu VNC, wykorzystywanego do podglądu pulpitu wybranego komputera, oprócz numeru portu należy podać jego

Grafika do pytania #2327

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję