Egzamin Teoretyczny (EE.08-SG-21.01) EE.08 - Styczeń 2021

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#929) Wskaż rysunek przedstawiający symbol bramki logicznej NOT.

Grafika do pytania #929

2. (#930) Obraz przedstawia oznaczenie sygnalizacji świetlnej w dokumentacji technicznej laptopa. Wskaż numer oznaczający kontrolkę zapalającą się podczas ładowania baterii.

Grafika do pytania #930

3. (#931) Wskaż poprawną kolejność czynności prowadzących do zamontowania procesora w gnieździe LGA na nowej płycie głównej, odłączonej od źródła zasilania.

Grafika do pytania #931

4. (#932) W trybie graficznym systemów Ubuntu lub SuSE Linux, do zainstalowania aktualizacji oprogramowania systemu można użyć programów

5. (#933) Do wykonania nienadzorowanej instalacji w systemie Windows należy przygotować plik odpowiedzi o nazwie

6. (#934) Po zainstalowaniu systemu Linux użytkownik chce przeprowadzić konfigurację karty sieciowej poprzez wpisanie ustawień konfiguracyjnych sieci. Jest to możliwe przez edycję pliku

7. (#935) Licencja programu komputerowego rozpowszechnianego za darmo z ograniczoną przez producenta funkcjonalnością w stosunku do pełnej, płatnej wersji, gdzie po okresie 30 dni pojawiają się reklamy oraz przypomnienia o konieczności zarejestrow

8. (#936) Cechy której topologii fizycznej sieci zostały opisane w ramce?

Grafika do pytania #936

9. (#937) Widoczny na schemacie symbol okablowania oznacza kabel

Grafika do pytania #937

10. (#938) Zastosowanie skrętki kategorii 6 (CAT 6) o długości 20 metrów w sieci LAN wskazuje na jej maksymalną przepustowość równą

11. (#939) Wskaż protokół warstwy aplikacji służący do odbierania poczty elektronicznej, który w pierwszej fazie pobiera nagłówki wiadomości, a pobranie ich treści oraz załączników następuje dopiero po otwarciu maila.

12. (#940) Do podłączenia (zaszycia) kabla w module Keystone należy wykorzystać

13. (#941) Adresem rozgłoszeniowym w podsieci o adresie IPv4 192.168.160.0/21 jest

14. (#942) W adresacji IPv6 zastosowanie podwójnego dwukropka jest wykorzystywane do

15. (#943) Co należy wpisać w miejscu kropek, aby w systemie Linux zwiększyć domyślny odstęp czasowy między kolejnymi transmisjami pakietów przy użyciu polecenia ping?

Grafika do pytania #943

16. (#944) Drukarką przeznaczoną do druku etykiet i kodów kreskowych, która drukuje poprzez roztapianie pokrycia specjalnej taśmy, w wyniku czego barwnik z niej zostaje przyklejony do materiału, na którym następuje drukowanie jest drukarka

17. (#945) Aby podłączyć do komputera drukarkę igłową o przedstawionych parametrach, należy kabel dołączony do drukarki zamocować w porcie

Grafika do pytania #945

18. (#946) W systemie Windows Professional do konfiguracji czasu dostępności drukarki należy wykorzystać zakładkę

19. (#947) Podstawową czynnością eksploatacyjną drukarki igłowej jest wymiana pojemnika

20. (#948) W systemie Linux do monitorowania pracy sieci, urządzeń sieciowych oraz serwerów można wykorzystać program

21. (#949) Która z czynności jest możliwa do wykonania podczas konfiguracji przełącznika CISCO w interfejsie CLI, bez przechodzenia w tryb uprzywilejowany, na poziomie dostępu widocznym w ramce?

Grafika do pytania #949

22. (#950) Aby ukryć identyfikator sieci bezprzewodowej, należy w ruterze zmienić jego konfigurację w polu oznaczonym numerem

Grafika do pytania #950

23. (#951) Konfiguracja rutingu statycznego na ruterze polega na

24. (#952) Wskaż zestaw służący do diagnostyki logicznych układów elektronicznych znajdujących się na płycie głównej komputera, który nie reaguje na próby włączenia zasilania.

Grafika do pytania #952

25. (#953) Do naprawy zasilacza laptopa polegającej na wymianie kondensatorów należy zastosować

26. (#954) Aby wyodrębnić dane zawarte w archiwum o nazwie dane.tar, użytkownik pracujący w systemie Linux powinien użyć polecenia

27. (#955) Na wydrukach drukarki laserowej można zaobserwować podłużne pasma oraz powtarzające się artefakty. Możliwą przyczyną złej jakości wydruku jest usterka

28. (#956) Przedstawiony wynik działania polecenia systemu Linux służy do diagnostyki

Grafika do pytania #956

29. (#957) System operacyjny został zaatakowany przez oprogramowanie szpiegujące. Po usunięciu usterek, aby uniknąć kolejnego ataku, zaleca się

30. (#958) Wskaż należność brutto za wykonanie wymienionych w tabeli czynności serwisowych, jeśli koszt jednej roboczogodziny wynosi 120,00 zł netto, a stawka podatku VAT wynosi 23%.

Grafika do pytania #958

31. (#959) Aby po uruchomieniu systemu Windows automatycznie włączał się program Kalkulator, należy wykonać konfigurację

32. (#960) Do sprawdzenia przedstawionej konfiguracji interfejsów sieciowych w systemie Linux użyto polecenia

Grafika do pytania #960

33. (#961) Wskaż polecenie systemu Linux służące do sprawdzenia, w którym katalogu znajduje się użytkownik.

34. (#962) W systemach z rodziny Windows system EFS służy do zabezpieczenia danych poprzez ich

35. (#963) Usługa systemu Windows Server, służąca do zdalnej instalacji systemów operacyjnych na komputerach zarządzanych przez serwer, to

36. (#964) Którą rolę serwera należy dodać w systemach z rodziny Windows Server, aby możliwe było utworzenie nowej witryny FTP?

37. (#965) W systemie Linux do zablokowania hasła użytkownika egzamin należy użyć polecenia

38. (#966) Wskaż polecenie systemu Windows Server służące do usunięcia jednostki organizacyjnej z katalogu.

39. (#967) W systemie Linux do zarządzania tablicami partycji można wykorzystać polecenie

40. (#968) Aby w systemie Windows Server zarejestrować udane i nieudane próby logowania użytkowników oraz operacje na zasobach dyskowych, należy skonfigurować dziennik

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję