Egzamin Teoretyczny (EE.08-SG-22.06) EE.08 - Czerwiec 2022

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#2448) Wykonaj konwersję liczy dziesiętnej 129(10) na postać binarną.

2. (#2449) Przedstawiony na rysunku symbol graficzny oznacza bramkę logiczną

Grafika do pytania #2449

3. (#2450) Sygnał sterujący wysyłany przez procesor, umożliwiający zapis do urządzeń wejścia - wyjścia, został na schemacie oznaczony numerem

Grafika do pytania #2450

4. (#2451) Który typ portu może być użyty do podłączenia dysku zewnętrznego do laptopa?

5. (#2452) Który z wymienionych interfejsów należy wybrać do podłączenia dysku SSD do płyty głównej komputera stacjonarnego, aby uzyskać największą prędkość zapisu i odczytu danych?

6. (#2453) Jakie działanie powinien wykonać użytkownik, aby usunąć błąd oznaczony na rysunku ramką?

Grafika do pytania #2453

7. (#2454) Shareware to rodzaj licencji polegającej na

8. (#2455) Flaga ACK wysyłana w ramach protokołu TCP jest wykorzystywana do

9. (#2456) Za pomocą testów statycznych okablowania można zdiagnozować

10. (#2457) Którym symbolem należy opatrzyć sprzęt komputerowy spełniający wymagania prawne umożliwiające jego sprzedaż w Unii Europejskiej?

Grafika do pytania #2457

11. (#2458) Ile domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych jest widocznych na schemacie?

Grafika do pytania #2458

12. (#2459) Zgodnie ze standardem EIA/TIA T568B żyły pary odbiorczej skrętki pokryte są materiałem izolacyjnym w kolorze

13. (#2460) ARP (Address Resolution Protocol) jest protokołem umożliwiającym translację

14. (#2461) Którym urządzeniem sieciowym należy zastąpić koncentrator, aby podzielić sieć LAN na cztery oddzielne domeny kolizji?

15. (#2462) Urządzenie przedstawione na rysunku jest stosowane w celu

Grafika do pytania #2462

16. (#2463) Do jakiego rodzaju kabli należy zastosować narzędzie przedstawione na zdjęciu?

Grafika do pytania #2463

17. (#2464) Przedstawiony na rysunku wtyk należy zastosować do zakańczania kabli kategorii

Grafika do pytania #2464

18. (#2465) Którym akronimem jest oznaczony przenik zbliżny skrętki teleinformatycznej?

19. (#2466) Do sprawdzenia mapy połączeń kabla U/UTP Cat. 5e w okablowaniu strukturalnym należy użyć

20. (#2467) Wskaż adres rozgłoszeniowy dla podsieci 86.10.20.64/26

21. (#2468) Wskaż prefiks identyfikujący adresy typu globalnego w protokole IPv6

22. (#2469) Sieć o adresie IP 192.168.2.0/24 podzielono na 8 podsieci. Wskaż maskę dla nowych podsieci?

23. (#2470) Wskaż najlepszą trasę sumaryczną dla podsieci IPv4:

Grafika do pytania #2470

24. (#2471) Którego parametru polecenia ping należy użyć, by uzyskać efekt przedstawiony na zrzucie ekranu

Grafika do pytania #2471

25. (#2472) Który protokół należy skonfigurować w przełączniku sieciowym, aby zapobiec zjawisku broadcast storm?

26. (#2473) Który protokół rutingu dynamicznego został zaprojektowany jako protokół bramy zewnętrznej służący do łączenia ze sobą różnych dostawców usług internetowych?

27. (#2474) Która trasa jest oznaczona literą R w tablicy rutingu?

28. (#2475) Które peryferyjne urządzenie komputerowe jest stosowane do wycinania, drukowania i frezowania?

29. (#2476) W jakim celu należy uaktywnić w przełączniku funkcję RMON (Remote Network Monitoring)?

30. (#2477) Którym akronimem jest oznaczony program do sporządzania graficznych wykresów ruchu, który odbywa się na interfejsach urządzeń sieciowych?

31. (#2478) Przełącznikowi warstwy drugiej adres IP jest nadawany w celu

32. (#2479) Sieć VLAN można skonfigurować na

33. (#2480) Którą usługę należy uruchomić na ruterze, aby każda stacja robocza miała możliwość wymiany pakietów z siecią Internet w przypadku gdy do dyspozycji jest 5 adresów publicznych i aż 18 stacji roboczych?

34. (#2481) Który protokół nie funkcjonuje w warstwie aplikacji modelu ISO/OSI?

35. (#2482) Który rodzaj kopii bezpieczeństwa należy zastosować w celu archiwizacji wszystkich danych, niezależnie od czasu kiedy były archiwizowane po raz ostatni?

36. (#2483) Które oprogramowanie można zastosować w celu poszukiwania błędów w układach pamięci operacyjnej RAM?

37. (#2484) Który z adresów protokołu IPv4 może być użyty do konfiguracji interfejsu serwera DNS zarejestrowanego w domenach regionalnych?

38. (#2485) Wynik którego polecenia systemu Windows przedstawiony jest na rysunku?

Grafika do pytania #2485

39. (#2486) Który rekord bazy DNS (Domain Name System) pozwala na zdefiniowanie aliasu rekordu A?

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję