Egzamin Teoretyczny (EE.08-SG-22.01) EE.08 - Styczeń 2022

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#2328) Liczba 20510 zapisana w systemie szesnastkowym ma wartość

2. (#2329) Układ cyfrowy realizujący operację koniunkcji wykorzystuje bramkę logiczną

3. (#2330) Którą funkcję realizuje przedstawiony układ?

Grafika do pytania #2330

4. (#2331) Farad jest jednostką

5. (#2332) Jeśli prędkość pobierania danych z Internetu przez urządzenie wynosi 8 Mb/s, w czasie 6 s można pobrać plik o wielkości maksymalnej równej

6. (#2333) Publikowana przez firmę Microsoft lista zgodności sprzętu z systemem operacyjnym Windows to

7. (#2334) Którym poleceniem należy się posłużyć do instalacji pakietów języka Python w systemie Ubuntu z oficjalnego repozytorium?

8. (#2335) Uprawnienia dostępu do plików w systemie Windows 10 można modyfikować za pomocą polecenia

9. (#2336) Wskaż znak towarowy, którym może posługiwać się producent wspierający finansowo funkcjonowanie systemu odzysku i recyklingu odpadów.

Grafika do pytania #2336

10. (#2337) Który skrót oznacza dużą sieć komputerową, obejmującą swoim zasięgiem miasto?

11. (#2338) Na schemacie okablowania strukturalnego przy jednym z elementów widnieje zapis MDF. Z którym punktem dystrybucyjnym jest ten element związany?

12. (#2339) Projekt sieci komputerowej zakłada korzystanie ze sprzętowych adresów karty sieciowej. Która warstwa modelu ISO/OSI wykorzystuje w komunikacji te adresy?

13. (#2340) Protokół DNS odpowiada za

14. (#2341) Urządzenie stosowane w sieciach komputerowych, wyposażone w specjalne oprogramowanie blokujące niepowołany dostęp do sieci to

15. (#2342) Która technologia umożliwia przesyłanie danych z prędkością 1 Gb/s, z wykorzystaniem światłowodu?

16. (#2343) Na rysunku przedstawiono

Grafika do pytania #2343

17. (#2344) W protokole IPv4 adres typu broadcast, zapisany w postaci binarnej, bez podziału na podsieci, w części przeznaczonej dla hosta zawiera

18. (#2345) Zakres adresów IPv4 224.0.0.0 ÷ 239.255.255.255 jest przeznaczony do transmisji typu

19. (#2346) Administrator sieci komputerowej o adresie 192.168.1.0/24 wydzielił w niej 8 równych podsieci. Ile adresów hostów będzie dostępnych w każdej z tych podsieci?

20. (#2347) Bezklasowa metoda podziału przestrzeni adresowej IPv4 to

21. (#2348) Który wewnętrzny protokół rutingu opiera swoje działanie na wektorze odległości?

22. (#2349) Jednostką danych PDU w warstwie sieciowej modelu ISO/OSI jest

23. (#2350) W przypadku, gdy użytkownik systemu Windows nie ma dostępu do drukarki, może wykorzystać opcję druku do pliku. Powstały w ten sposób plik ma rozszerzenie

24. (#2351) Pakiety danych przesyłane w sieci zmieniają każdorazowo wartość pola TTL (ang. Time To Live) podczas przejścia pakietu przez ruter. Która wartość tego pola powoduje skasowanie pakietu przez ruter?

25. (#2352) Złośliwe oprogramowanie służące do rejestracji naciskanych przez użytkownika systemu operacyjnego klawiszy to

26. (#2353) W sieciowym systemie operacyjnym Linux do tworzenie sieci VLAN służy polecenie

27. (#2354) Granicę domeny rozgłoszeniowej stanowią

28. (#2355) Zdalne uwierzytelnianie użytkowników w sieciach bezprzewodowych może odbywać się za pomocą usługi

29. (#2356) W przypadku niewystarczającej ilości pamięci RAM potrzebnej do wykonania operacji, np. uruchomienia aplikacji, system Windows umożliwia przeniesienie niewykorzystywanych danych z pamięci RAM do pliku

30. (#2357) W serwerze DNS, aby zmapować nazwę hosta na adres IPv4, należy utworzyć rekord

31. (#2358) Aby określić czas oczekiwania na wybór systemu w programie GRUB zanim zostanie uruchomiony domyślny system operacyjny, należy skonfigurować opcję

32. (#2359) W systemie Windows przypisanie rozszerzeń plików do aplikacji jest realizowane przez polecenie

33. (#2360) Z której puli usługa APIPA przydzieli adres IP dla stacji roboczej z systemem Windows, jeśli w sieci komputerowej nie działa poprawnie serwer DHCP?

34. (#2361) Polecenie df systemu Linux pozwala na

35. (#2362) Wydanie w systemie Windows polecenia ATTRIB -S +H TEST.TXT spowoduje

36. (#2363) Które polecenie systemu Windows wpisano w miejscu kropek, aby uzyskać informacje zawarte na przedstawionym obrazie?

Grafika do pytania #2363

37. (#2364) Użytkownik systemu Linux, który chce wyszukać za pomocą polecenia systemowego pliki o określonej nazwie, może posłużyć się poleceniem

38. (#2365) W sieci komputerowej pracującej pod kontrolą systemu Linux do współdzielenia drukarek można wykorzystać serwer

39. (#2366) Przedstawiony zrzut ekranu uzyskany w systemie Windows to rezultat działania polecenia

Grafika do pytania #2366

40. (#2367) Która usługa umożliwia logowanie na zdalnych komputerach, wykonywanie na nich poleceń systemowych i zarządzanie siecią?

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję