Przed Tobą czeka zestaw 40 losowych pytań ze wszystkich egzaminów INF.02 / EE.08 / E.12 / E.13 z poprzednich latach.

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#921) Przedstawione polecenie zostało wydane przez Administratora systemu operacyjnego podczas ręcznej konfiguracji interfejsu sieciowego. Efektem działania tego polecenia jest

Grafika do pytania #921

2. (#1823) Umowa, na mocy której użytkownik ma między innymi wgląd do kodu źródłowego oprogramowania w celu jego analizy oraz udoskonalania, to licencja

3. (#511) Polecenie systemu Windows stosowane do sprawdzenia trasy, po której są przesyłane pakiety w sieci, to

4. (#2460) ARP (Address Resolution Protocol) jest protokołem umożliwiającym translację

5. (#2349) Jednostką danych PDU w warstwie sieciowej modelu ISO/OSI jest

6. (#580) Jaki będzie całkowity koszt robocizny montażu 20 modułów RJ45 ze złączem krawędziowym narzędziowym na przewodach 4-parowych, jeżeli stawka godzinowa montera wynosi 15 zł/h, a według tabeli KNR czas montażu jednego modułu to 0,1

7. (#992) Jakie elementy znajdują się na przedstawionej płycie głównej?

Grafika do pytania #992

8. (#544) Który adres IPv4 określa urządzenie pracujące w sieci o adresie 14.36.64.0/20?

9. (#1025) Liczbami 25 i 27, na przedstawionej płycie głównej komputera, oznaczono złącza

Grafika do pytania #1025

10. (#135) Które z podanych oznaczeń określa, że jest to kabel typu skrętka posiadający podwójne ekranowanie?

11. (#586) Zgodnie z normą PN-EN 50174 dopuszczalna łączna długość kabla połączeniowego pomiędzy punktem abonenckim a komputerem i kabla krosowniczego (A+C) wynosi

Grafika do pytania #586

12. (#1859) Jaki rodzaj tablicy partycji należy wybrać, aby utworzyć na dysku twardym partycję o wielkości 3TB?

13. (#567) Który zapis jest oznaczeniem adresu strony internetowej i przypisanego go niej portu?

14. (#1911) Aby odzyskać dane ze sformatowanego dysku twardego, należy wykorzystać program

15. (#856) Autor zamieszczonego oprogramowania zezwala na jego bezpłatne używanie jedynie w przypadku

Grafika do pytania #856

16. (#9) Karta sieciowa standardu Fast Ethernet pozwala na transfer danych z maksymalną szybkością

17. (#97) Rysunek przedstawia panel konfiguracyjny bezprzewodowego urządzenia dostępowego, który umożliwia

Grafika do pytania #97

18. (#2305) Urządzeniem sieciowym pracującym w drugiej warstwie modelu OSI, w którym sygnał na podstawie analizy adresu MAC nadawcy i odbiorcy jest przesyłany do portu połączonego z urządzeniem odbierającym dane, jest

19. (#250) Dokument, którego celem jest przedstawienie inwestorowi oferty cenowej wykonania robót instalatorskich sieci komputerowej, to

20. (#2332) Jeśli prędkość pobierania danych z Internetu przez urządzenie wynosi 8 Mb/s, w czasie 6 s można pobrać plik o wielkości maksymalnej równej

21. (#1628) Jaka jest liczba pinów we wtyczce SATA?

22. (#775) Na rysunku przedstawiono komunikat systemowy. Jakie działanie powinien wykonać użytkownik, aby usunąć błąd?

Grafika do pytania #775

23. (#1598) Program stanowiący dodatek dla systemu Windows i służący do ochrony przed oprogramowaniem szpiegującym oraz innymi niepożądanymi komponentami to

24. (#1516) Przedstawiony wydruk w systemie rodziny Linux pojawi się po wydaniu komendy

Grafika do pytania #1516

25. (#57) W firmie zainstalowano pięć komputerów o adresach kart sieciowych podanych w tabeli. W związku z tym można wyróżnić

Grafika do pytania #57

26. (#843) W systemie Linux polecenie chmod umożliwia

27. (#807) Udostępniono w sieci lokalnej jako udział specjalny folder o nazwie egzamin znajdujący się na komputerze o nazwie SERWER_2 w katalogu głównym dysku C:. Jak powinna wyglądać ścieżka dostępu do katalogu egzamin, w którym przechowywa

28. (#2471) Którego parametru polecenia ping należy użyć, by uzyskać efekt przedstawiony na zrzucie ekranu

Grafika do pytania #2471

29. (#822) Który zapis adresu IPv4 wraz z maską jest błędny?

30. (#886) Narzędziem umożliwiającym zdalną kontrolę użytkownika sieci lokalnej poprzez śledzenie jego działań lub przejęcie całkowitej kontroli nad zdalną maszyną jest program

31. (#310) Jak nazywa sie zbiór usług internetowych dla systemów rodziny Microsoft Windows, który umożliwia pełnienie roli serwera FTP oraz serwera WWW?

32. (#2188) Jaka jest długość maski sieci w adresach klasy B?

33. (#247) Na rysunku przedstawiono sieć lokalną opartą na okablowaniu kat. 6. Stacja robocza C nie może skomunikować się z siecią. Jaki problem warstwy fizycznej może powodować brak łączności?

Grafika do pytania #247

34. (#210) Adres IP (ang. Internet Protocol Address) jest

35. (#89) Profil mobilny zmieniany jest w profil obowiązkowy użytkownika po

36. (#2535) Na przedstawionym rysunku urządzeniem, poprzez które połączone są komputery, jest

Grafika do pytania #2535

37. (#152) Standard transmisji Gigabit Ethernet opisuje norma

38. (#895) Aby złożyć komputer z podzespołów, wykorzystując obudowę SFF, należy wybrać płytę główną w standardzie

39. (#256) W sieci o adresie 192.168.20.0 zastosowano maskę podsieci 255.255.255.248. Ile adresów IP będzie dostępnych dla urządzeń?

40. (#2281) Protokół, dzięki któremu po połączeniu z serwerem pocztowym transmitowane są na komputer jedynie same nagłówki wiadomości, a transmisja treści oraz załączników następuje dopiero po otwarciu danego listu, to

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję