Przed Tobą czeka zestaw 40 losowych pytań ze wszystkich egzaminów INF.02 / EE.08 / E.12 / E.13 z poprzednich latach.

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#1483) Która licencja umożliwia bezpłatne wykorzystywanie programu, pod warunkiem, że użytkownik zatroszczy się o środowisko naturalne?

2. (#674) Na rysunku przedstawiono konfigurację karty sieciowej, której adres MAC ma wartość

Grafika do pytania #674

3. (#2736) Na schemacie przedstawiono sieć o bezprzewodowej zdecentralizowanej strukturze zwanej

Grafika do pytania #2736

4. (#799) Który protokół działa w warstwie aplikacji modelu ISO/OSI umożliwiając wymianę informacji kontrolnych pomiędzy urządzeniami sieciowymi?

5. (#1624) Aby najlepiej zabezpieczyć zgromadzone dane przed odczytem na wypadek kradzieży komputera, należy

6. (#429) Które polecenie systemu Windows wyświetla tabele routingu hosta?

7. (#2749) Przedstawione obszary sieci komputerowej powstałe po skonfigurowaniu rutera to domeny typu

Grafika do pytania #2749

8. (#1074) Liczba szesnastkowa: FFFF w systemie dwójkowym ma postać

9. (#1387) W komputerach wykonujących zadania serwerowe, wymagające dużej wydajności, należy zastosować dysk z interfejsem

10. (#159) Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza

Grafika do pytania #159

11. (#1947) Które medium transmisyjne zapewnia najmniejsze narażenie na zakłócenia elektromagnetyczne przesyłanego sygnału?

12. (#1850) Które z urządzeń wykorzystuje metodę polegającą na detekcji zmian pojemności elektrycznej przy sterowaniu kursorem na ekranie?

13. (#894) Moc zasilacza wynosi 450 W, czyli

14. (#2043) Który z protokołów jest protokołem warstwy transportowej, bezpołączeniowym, nieposiadającym mechanizmów sprawdzających poprawność dostarczania danych?

15. (#599) W systemie Linux narzędziem, które pokazuje trasę jaką pokonują pakiety od miejsca źródła do miejsca przeznaczenia, procentowy udział strat oraz informację na temat opóźnień pakietów, jest

16. (#114) Ile maksymalnie kanałów, z dostępnego spectrum kanałów standardu 802.11b, można wykorzystywać na terenie Polski?

17. (#202) Który standard sieci LAN definiuje dostęp do medium na podstawie tokenu (żetonu)?

18. (#2532) Aby zabezpieczyć komunikację terminalową z serwerem, należy użyć połączenia z wykorzystaniem protokołu

19. (#326) Która z cech charakteryzuje przełącznik sieciowy?

20. (#2444) Komputer lokalny ma adres 192.168.0.5. Po uruchomieniu strony internetowej z tego komputera, która identyfikuje adresy w sieci, podana jest informacja, że adresem komputera jest 195.182.130.24. Oznacza to, że

21. (#1101) Cookie nazywa się plik

22. (#2330) Którą funkcję realizuje przedstawiony układ?

Grafika do pytania #2330

23. (#675) Który ze znaków w systemach z rodziny Windows należy zastosować podczas udostępniania zasobu ukrytego w sieci?

24. (#1908) Które urządzenie należy wykorzystać do podłączenia urządzenia peryferyjnego, wyposażonego w bezprzewodowy interfejs wykorzystujący do komunikacji fale świetlne w zakresie podczerwieni, z laptopem, który nie ma takiego interfejsu, a ma natomiast interfejs USB?

Grafika do pytania #1908

25. (#2400) Spuchnięte kondensatory elektrolityczne w sekcji zasilania monitora LCD mogą spowodować uszkodzenie

26. (#1588) Polecenie systemowe ipconfig umożliwia konfigurację

27. (#2185) Jakie jest zastosowanie noża uderzeniowego?

28. (#1903) Jakiego narzędzia wraz z parametrami, należy użyć w systemie Windows, aby wyświetlić przedstawione informacje o dysku twardym?

Grafika do pytania #1903

29. (#607) Jakiego typu rekord jest tworzony automatycznie w momencie utworzenia strefy wyszukiwania do przodu w konfiguracji serwera DNS w systemach Windows Server?

30. (#430) Użytkownikom pracującym poza biurem uzyskanie zdalnego dostępu do serwera w sieci prywatnej przy wykorzystaniu infrastruktury sieci publicznej, takiej jak Internet, umożliwia

31. (#2599) Przy uruchamianiu się komputera pojawia się komunikat "CMOS checksum error press F1 to continue press DEL to setup". Wciśnięcie klawisza DEL spowoduje

32. (#710) Aby w systemach Windows Server wykonać aktualizację dzierżawy adresów DHCP oraz rejestrację nazw związanych z systemem DNS w wierszu polecenia, należy wpisać polecenie

33. (#1071) Rejestr mikroprocesora zwany licznikiem rozkazów zawiera

34. (#341) Który port jest domyślnym portem serwera usługi WWW?

35. (#1066) Który z podzespołów komputera przy wyłączonym zasilaniu przechowuje program rozpoczynający ładowanie systemu operacyjnego?

Grafika do pytania #1066

36. (#741) Wskaż narzędzie służące do mocowania pojedynczych żył kabla miedzianego w złączach.

Grafika do pytania #741

37. (#585) Złącze SC należy zamontować na kablu

38. (#566) Ataki mające na celu zatrzymanie działania aplikacji i procesów zachodzących w urządzeniu sieciowym to ataki typu

39. (#1275) Jaki wyraz należałoby wstawić w wykropkowanym miejscu na schemacie blokowym ilustrującym budowę systemu operacyjnego?

Grafika do pytania #1275

40. (#1680) Odpowiednikiem Linuksowego programu fsck w systemach rodziny Windows jest program

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję