Egzamin INF.02 / EE.08 / E.12 / E.13 - Pytanie #647

Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

Rysunek przedstawia konfigurację protokołu TCP/IP serwera i stacji roboczej. Na serwerze jest zainstalowana rola serwera DNS. Polecenie ping www.cke.edu.pl uruchomione na serwerze daje wynik pozytywny, a na stacji roboczej negatywny. Aby usługa DNS

Grafika do pytania #647
A. bramy na serwerze na 192.168.1.11
B. bramy na stacji roboczej na 192.168.1.10
C. serwera DNS na stacji roboczej na 192.168.1.11
D. serwera DNS na stacji roboczej na 192.168.1.10

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję