Przed Tobą czeka zestaw 20 losowych pytań z kategorii sieci komputerowe.

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 30 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 30:00

1. (#1231) Złącze IrDA do komunikacji bezprzewodowej jest

2. (#847) Który protokół nie funkcjonuje w warstwie aplikacji modelu ISO/OSI?

3. (#2262) W trakcie tworzenia projektu sieci komputerowej należy w pierwszej kolejności

4. (#2175) Który protokół nie jest stosowany do konfiguracji wirtualnej sieci prywatnej?

5. (#39) Przedstawiono wynik uzyskany po uruchomieniu w systemie Windows polecenia IPCONFIG /ALL. Jak zostały skonfigurowane właściwości protokołu TCP/IP dla karty sieciowej?

Grafika do pytania #39

6. (#1946) Zgodnie z KNR (katalogiem nakładów rzeczowych) montaż na skrętce 4-parowej modułu RJ45 i złącza krawędziowego to 0,07 r-g, montaż gniazd abonenckich natynkowych to 0,30 r-g. Jaki będzie koszt robocizny zamontowania 10 pojedynczych gniazd natynkowych z modułami RJ45, jeżeli stawka godzinowa montera-instalatora wynosi 20,00 zł?

7. (#2) Jaką ilość rzeczywistych danych można przesłać w czasie 1 s przez łącze synchroniczne o przepustowości 512 kbps, bez sprzętowej i programowej kompresji?

8. (#2121) Aby utworzyć las w strukturze katalogowej AD DS (Active Directory Domain Services), należy utworzyć co najmniej

9. (#228) Adres 2001:0012:0000:0000:0AAA:0000:0000:000B protokołu IPv6 po kompresji przyjmuje postać

10. (#2616) Którym skrótem na schemacie logicznym sieci jest oznaczany element okablowania strukturalnego określany jako punkt, w którym są zakończone budynkowe kable szkieletowe?

11. (#2039) Aby zainstalować serwer plików FTP na systemach rodziny Windows Server, należy zainstalować rolę serwer

12. (#111) Jaki protokół odpowiada za zamianę adresów IP na adresy kontroli dostępu do nośnika (MAC)?

13. (#384) Do zarobienia końcówek kabla UTP jest stosowany wtyk

14. (#2817) Zestawienie połączenia między dwoma odległymi hostami, za pośrednictwem publicznej sieci, np. Internet, w taki sposób, że węzły tej sieci są przezroczyste dla przesyłanych w ten sposób pakietów, to

15. (#2480) Którą usługę należy uruchomić na ruterze, aby każda stacja robocza miała możliwość wymiany pakietów z siecią Internet w przypadku gdy do dyspozycji jest 5 adresów publicznych i aż 18 stacji roboczych?

16. (#834) Przedstawione na rysunku narzędzie służy do testowania

Grafika do pytania #834

17. (#536) Jak jest nazywana transmisja dwukierunkowa w sieci Ethernet?

18. (#491) Norma PN-EN 50174 nie zawiera wytycznych dotyczących

19. (#564) Ramka z danymi wysłanymi z komputera PC1 do serwera www znajduje się pomiędzy ruterem R1 a ruterem R2 (punkt A). Które adresy są w niej zawarte?

Grafika do pytania #564

20. (#527) Które porty należy odblokować w ustawieniach zapory sieciowej na komputerze z zainstalowaną usługą serwera sieci Web?

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję