Przed Tobą czeka zestaw 20 losowych pytań z kategorii sieci komputerowe.

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 30 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 30:00

1. (#2010) Który ze standardów Ethernet definiuje Gigabit Ethernet dla okablowania UTP?

2. (#161) Do której warstwy modelu ISO/OSI należy segmentowanie danych, komunikacja w trybie połączeniowym z wykorzystaniem protokołu TCP oraz komunikacja w trybie bezpołączeniowym z wykorzystaniem protokołu UDP?

3. (#2342) Która technologia umożliwia przesyłanie danych z prędkością 1 Gb/s, z wykorzystaniem światłowodu?

4. (#1931) Która fizyczna topologia sieci komputerowej jest przedstawiona na rysunku?

Grafika do pytania #1931

5. (#2119) Najszybszym sposobem wstawienia skrótu do programu na pulpitach wszystkich użytkowników domenowych będzie

6. (#2107) Aby w adresie IPv4 wyznaczyć długość prefiksu adresu sieci, należy sprawdzić

7. (#2347) Bezklasowa metoda podziału przestrzeni adresowej IPv4 to

8. (#712) W wyniku wykonania przedstawionych poleceń systemu Linux interfejs sieciowy eth0 otrzyma

Grafika do pytania #712

9. (#410) Rysunek przedstawia fizyczną topologię

Grafika do pytania #410

10. (#230) Usługa o nazwie: "Pulpit zdalny" domyślnie działa na porcie

11. (#332) W sieci Ethernet 100Base-TX do transmisji danych wykorzystywane są żyły kabla UTP dołączone do pinów

12. (#389) Aby zwiększyć bezpieczeństwo zasobów sieciowych, administrator sieci komputerowej w firmie otrzymał polecenie podzielenia istniejącej lokalnej sieci komputerowej na 16 podsieci. Dotychczasowa sieć miała adres IP 192.168.20.0 z maską 255.255.255.0. Którą maskę sieci powinien zastosować administrator?

13. (#2355) Zdalne uwierzytelnianie użytkowników w sieciach bezprzewodowych może odbywać się za pomocą usługi

14. (#1966) Protokół komunikacyjny używany w sieciach komputerowych do obsługi odległego terminala w architekturze klient-serwer, który nie zapewnia bezpieczeństwa przesyłanych informacji i pracuje wyłącznie w trybie tekstowym, to

15. (#385) Który z adresów jest adresem rozgłoszeniowym dla hosta o adresie IP 171.25.172.29 i masce sieci 255.255.0.0?

16. (#2102) Urządzenie sieciowe służące do połączenia 5 komputerów ze sobą w tej samej sieci, tak aby nie występowały kolizje pakietów, to

17. (#644) Standard Transport Layer Security (TLS) to rozwinięcie protokołu

18. (#2440) Aby utworzyć las w strukturze katalogowej AD DS (Active Directory Domain Services), należy utworzyć co najmniej

19. (#209) Niezależną strukturą sieci WLAN jest

20. (#2040) Administrator Active Directory w domenie firma.local chce skonfigurować profil mobilny dla wszystkich użytkowników. Ma on być zapisywany na serwerze serwer1, w folderze pliki, udostępnionym w sieci jako dane$. Który z wpisów we właściwościach profilu użytkownika realizuje opisane wymagania?

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję