Przed Tobą czeka zestaw 40 losowych pytań z kategorii sieci komputerowe.

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#94) Jaki jest największy adres IP w podsieci 196.10.20.0/26?

2. (#2410) Jakim kolorem jest oznaczona izolacja żyły skrętki w pierwszym pinie wtyku RJ45 w sekwencji połączeń T568A?

3. (#290) Które urządzenie sieciowe działa w warstwie fizycznej modelu ISO/OSI, przesyłając sygnał z jednego portu na wszystkie pozostałe porty?

4. (#309) Która usługa sieciowa standardowo korzysta z portu 53?

5. (#157) Protokołem pakietów użytkownika wykonującym usługę bezpołączeniowego dostarczania datagramów jest

6. (#718) Transmisja danych typu półduplex jest transmisją

7. (#2462) Urządzenie przedstawione na rysunku jest stosowane w celu

Grafika do pytania #2462

8. (#878) Po analizie zamieszczonych wyników konfiguracji kart sieciowych zainstalowanych na komputerze można stwierdzić, że

Grafika do pytania #878

9. (#1952) Adresy IPv4 klasy B w pierwszym oktecie zawierają liczby z zakresu

10. (#1938) Urządzeniem stosowanym do przekształcania otrzymanych ramek w sygnały, które później są przesyłane w obrębie sieci komputerowej, jest

11. (#408) Do monitorowania transmisji danych w sieci komputerowej należy zastosować program typu

12. (#2281) Protokół, dzięki któremu po połączeniu z serwerem pocztowym transmitowane są na komputer jedynie same nagłówki wiadomości, a transmisja treści oraz załączników następuje dopiero po otwarciu danego listu, to

13. (#415) Symbol którego urządzenia wskazuje na rysunek strzałka?

Grafika do pytania #415

14. (#32) Adres IP v.4 ma długość

15. (#2443) Aby mieć pewność, że komputer otrzyma od serwera DHCP konkretny adres IP trzeba na serwerze zdefiniować

16. (#2127) Użytkownicy korzystający z sieci WiFi zaobserwowali zaburzenia i częstą utratę połączenia z siecią. Powodem takiego stanu rzeczy może być

17. (#659) Zestaw reguł definiujących sposób przesyłania informacji w sieci opisuje

18. (#661) Jak nazywany jest proces dokładania do danych z warstwy aplikacji informacji związanych z protokołami działającymi na poszczególnych warstwach modelu sieciowego?

19. (#2018) Możliwość rozbudowy sieci jest nazywana

20. (#2351) Pakiety danych przesyłane w sieci zmieniają każdorazowo wartość pola TTL (ang. Time To Live) podczas przejścia pakietu przez ruter. Która wartość tego pola powoduje skasowanie pakietu przez ruter?

21. (#2094) Jaka jest kolejność części adresu globalnego IPv6 typu unicast przedstawionego na rysunku?

Grafika do pytania #2094

22. (#938) Zastosowanie skrętki kategorii 6 (CAT 6) o długości 20 metrów w sieci LAN wskazuje na jej maksymalną przepustowość równą

23. (#2205) Która usługa działa na porcie 3389?

24. (#389) Aby zwiększyć bezpieczeństwo zasobów sieciowych, administrator sieci komputerowej w firmie otrzymał polecenie podzielenia istniejącej lokalnej sieci komputerowej na 16 podsieci. Dotychczasowa sieć miała adres IP 192.168.20.0 z maską 255.255.255.0. Którą maskę sieci powinien zastosować administrator?

25. (#692) Medium transmisyjne o symbolu S/FTP oznacza skrętkę

26. (#2420) Jak nazywany jest proces dokładania do danych z warstwy aplikacji informacji związanych z protokołami działającymi na poszczególnych warstwach modelu sieciowego?

27. (#188) Aby zabezpieczyć lokalną sieć komputerową przed atakami typu Smurf z sieci Internet należy zainstalować i odpowiednio skonfigurować

28. (#87) Zadaniem serwera plików w sieciach komputerowych LAN jest

29. (#126) Który protokół wykorzystywany jest przez polecenie ping?

30. (#430) Użytkownikom pracującym poza biurem uzyskanie zdalnego dostępu do serwera w sieci prywatnej przy wykorzystaniu infrastruktury sieci publicznej, takiej jak Internet, umożliwia

31. (#2430) Który z protokołów jest stosowany w telefonii internetowej?

32. (#532) Który z protokołów wykorzystuje porty 20 i 21?

33. (#549) Które określenie dotyczące ruterów jest prawdziwe?

34. (#2463) Do jakiego rodzaju kabli należy zastosować narzędzie przedstawione na zdjęciu?

Grafika do pytania #2463

35. (#595) Wynikiem wykonania polecenia arp -a 192.168.1.1 systemu MS Windows jest wyświetlenie

36. (#108) Na rysunku przedstawiono symbol graficzny

Grafika do pytania #108

37. (#1966) Protokół komunikacyjny używany w sieciach komputerowych do obsługi odległego terminala w architekturze klient-serwer, który nie zapewnia bezpieczeństwa przesyłanych informacji i pracuje wyłącznie w trybie tekstowym, to

38. (#2253) Organizacją publikującą dokumenty RFC (Request For Comments) regulujące rozwój Internetu jest

39. (#2261) Zestawienie połączenia między dwoma odległymi hostami, za pośrednictwem publicznej sieci, np. Internet, w taki sposób, że węzły tej sieci są przezroczyste dla przesyłanych w ten sposób pakietów, to

40. (#2010) Który ze standardów Ethernet definiuje Gigabit Ethernet dla okablowania UTP?

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję