Przed Tobą czeka zestaw 40 losowych pytań z kategorii sieci komputerowe.

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#2023) Który z zakresów adresów IPv4 jest właściwie przyporządkowany do klasy?

Grafika do pytania #2023

2. (#2536) Typ transmisji danych do jednego bądź kilku komputerów w jednej chwili, w której odbiorcy są widziani dla nadawcy jako pojedynczy grupowy odbiorca, to

3. (#132) Sieć Ethernet pracuje w logicznej topologii

4. (#2456) Za pomocą testów statycznych okablowania można zdiagnozować

5. (#2432) Aby odczytać adres serwera DNS w konfiguracji karty sieciowej systemu z rodziny Windows należy wykonać polecenie

6. (#166) Administrator zauważył, że w sieci LAN występuje duża liczba kolizji. Które urządzenie powinien zainstalować, aby podzielić sieć lokalną na mniejszy domeny kolizji?

7. (#16) Numer IP przypisany komputerowi umożliwia odbiorcy pakietu IP rozróżnienie identyfikatorów

8. (#2270) Pełna postać adresu IPv6 2001:0:db8::1410:80ab to

9. (#2557) Który protokół służy do przesyłania plików na serwer?

10. (#259) Do pomiaru tłumienia łącza światłowodowego w dwóch oknach transmisyjnych 1310 nm i 1550 nm należy użyć

11. (#665) Który z adresów jest adresem klasy B?

12. (#661) Jak nazywany jest proces dokładania do danych z warstwy aplikacji informacji związanych z protokołami działającymi na poszczególnych warstwach modelu sieciowego?

13. (#587) Zgodnie z normą PN-EN 50174 maksymalna długość przebiegu kabla poziomego kategorii 6 pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym w panelu krosowym wynosi

14. (#2030) Jeżeli oczekuje się, aby tylko wybrane urządzenia mogły łączyć się z siecią WiFi, należy w punkcie dostępowym

15. (#608) Co jest przyczyną pojawienia się na ekranie komputera komunikatu, że system wykrył konflikt adresów IP?

16. (#576) Karta Sieciowa widoczna na rysunku może przesyłać dane z maksymalną prędkością

Grafika do pytania #576

17. (#172) Który z adresów IP należy do klasy B?

18. (#537) Ile adresów IP jest potrzebnych do zaadresowania 4 komputerów podłączonych do przełącznika tak, aby mogły się komunikować ze sobą?

19. (#328) Które urządzenie sieciowe pozwala połączyć sieć LAN z WAN?

20. (#584) Jaka jest wartość maksymalnego rozplotu kabla UTP we wtyku RJ45 zgodnie z normą PN-EN 50173?

21. (#13) Aby usunąć opisaną usterkę, należy

Grafika do pytania #13

22. (#1953) Który z adresów IPv4 jest adresem klasy C?

23. (#2047) Dwie stacje robocze tej samej sieci nie mogą się ze sobą komunikować. Która z wymienionych sytuacji jest prawdopodobną przyczyną zaistniałego zdarzenia?

24. (#2026) Który adres jest adresem publicznym?

25. (#2189) Adresem rozgłoszeniowym (broadcast) dla hosta o adresie IP 192.168.35.202 z 26  bitową maską jest

26. (#938) Zastosowanie skrętki kategorii 6 (CAT 6) o długości 20 metrów w sieci LAN wskazuje na jej maksymalną przepustowość równą

27. (#624) W stacjach roboczych są zainstalowane karty sieciowe Ethernet 10/100/1000 ze złączem RJ45. Które medium transmisyjne należy wybrać do budowy sieci komputerowej, aby zapewnić pracę z najwyższą przepustowością?

28. (#2469) Sieć o adresie IP 192.168.2.0/24 podzielono na 8 podsieci. Wskaż maskę dla nowych podsieci?

29. (#432) Adresem IP hosta skonfigurowanym na karcie sieciowej eth0 jest

Grafika do pytania #432

30. (#2539) W trakcie tworzenia projektu sieci komputerowej należy w pierwszej kolejności

31. (#766) Protokół RDP jest wykorzystywany w usłudze

32. (#91) Jaką postać ma adres IP 192.168.1.12 w zapisie binarnym?

33. (#2416) Zjawisko przeniku, występujące w sieciach komputerowych polega na

34. (#1930) W której fizycznej topologii sieci komputerowej każdy węzeł sieci ma fizyczne połączenie z każdym innym węzłem sieci?

35. (#714) Na którym domyślnym porcie odbywa się komunikacja protokołu ftp?

36. (#669) Który adres podsieci jest prawidłowy po pożyczeniu 4 bitów z części hosta z adresu klasowego 192.168.1.0?

37. (#500) Przy budowie sieci przewodowej o maksymalnej szybkości transmisji 1 Gb/s, w której maksymalna odległość pomiędzy punktami sieci nie przekracza 100m, należy wykorzystać jako medium transmisyjne

38. (#422) Serwer DHCP przydziela adresy z sieci o adresie 192.168.0.0. Którą maskę należy przypisać sieci, aby serwer mógł nadać 510 urządzeniom pracującym w sieci po jednym adresie IP?

39. (#2179) Jaka jest wartość dopuszczalnej długości kabla typu skrętka pomiędzy panelem krosowniczym a gniazdem abonenckim według normy PN-EN 50174-2?

40. (#666) Administrator musi podzielić adres 10.0.0.0/16 na 4 równe podsieci o tej samej liczbie hostów. Jaką maskę będą miały te podsieci?

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję