Przed Tobą czeka zestaw 40 losowych pytań z kategorii systemy i sprzet komputerowy.

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#809) Przedstawiony na rysunku element elektroniczny to

Grafika do pytania #809

2. (#1421) Kopia różnicowa polega na

3. (#2365) W sieci komputerowej pracującej pod kontrolą systemu Linux do współdzielenia drukarek można wykorzystać serwer

4. (#2161) Użytkownik drukarki samodzielnie i prawidłowo napełnił pojemnik z tonerem. Po jego zamontowaniu drukarka nie podejmuje próby drukowania. Przyczyną tej usterki może być

5. (#1320) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach nakazuje

6. (#1566) Jaki będzie koszt wymiany karty graficznej w komputerze, jeśli karta kosztuje 250 zł, jej wymiana zajmie pracownikowi serwisu 80 minut, a każda rozpoczęta roboczogodzina kosztuje 50 zł?

7. (#1044) MFT w systemie plików NTFS to

8. (#1337) Pokazany na rysunku symbol graficzny oznacza złącze

Grafika do pytania #1337

9. (#2319) Użycie polecenia ipconfig /renew podczas konfiguracji interfejsów sieciowych spowoduje

10. (#1652) Jak nazywa się technologia umożliwiająca łączenie kart graficznych opracowana przez firmę NVIDIA?

11. (#1198) Wskaż właściwą kolejność operacji przygotowujących nowy laptop do pracy.

12. (#1689) Parametr pamięci RAM nazywany czasem opóźnienia jest definiowany jako

13. (#1640) Przed wykonaniem prac serwisowych związanych z modyfikacją rejestru systemu Windows należy wykonać

14. (#688) Szkodliwe oprogramowanie, które w celu umożliwienia ataku na zainfekowany komputer może np. otworzyć jeden z portów, to

15. (#1683) Aby uruchomić tryb awaryjny w systemach rodziny Windows, należy podczas uruchamiania komputera wcisnąć klawisz

16. (#952) Wskaż zestaw służący do diagnostyki logicznych układów elektronicznych znajdujących się na płycie głównej komputera, który nie reaguje na próby włączenia zasilania.

Grafika do pytania #952

17. (#1824) Wskaż znak umieszczany na urządzeniach elektrycznych przeznaczonych do obrotu i sprzedaży w Unii Europejskiej

Grafika do pytania #1824

18. (#2581) Aby zwolnić miejsce na dysku bez utraty danych, należy wykonać

19. (#1008) Na płycie głównej wykorzystującej układ Intel 865G

20. (#849) W układzie SI jednostką miary napięcia jest

21. (#315) Użytkownik Gość należy do grupy Goście. Grupa Goście należy do grupy Wszyscy. Wskaż uprawnienia udziału użytkownika Gość do folderu test1:

Grafika do pytania #315

22. (#2293) Podczas instalacji systemu Windows, tuż po uruchomieniu instalatora w trybie graficznym, możliwe jest uruchomienie Wiersza poleceń (konsoli) za pomocą kombinacji przycisków

23. (#271) Jakie polecenie umożliwia mapowanie zasobów sieciowych w Windows Serwer?

24. (#2598) Który typ plików należy utworzyć w systemie operacyjnym do zautomatyzowania najczęściej wykonywanych czynności, takich jak kopiowanie, tworzenie pliku lub folderu?

25. (#1444) Ile urządzeń może być podłączonych do portu IEEE1394?

26. (#1427) Które urządzenie NIE powinno być naprawiane w trakcie używania urządzeń antystatycznych?

27. (#898) Aktualizację do wyższej wersji systemu Ubuntu Linux umożliwia polecenie

28. (#806) Które polecenie w systemie Linux nada uprawnienia do pisania dla wszystkich obiektów w /usr/share dla wszystkich użytkowników, nie zmieniając pozostałych uprawnień?

29. (#226) W usłudze Active Directory, strukturę składającą się z jednej lub większej liczby domen, które mają wspólny schemat i wykaz globalny, należy nazwać

30. (#2328) Liczba 20510 zapisana w systemie szesnastkowym ma wartość

31. (#895) Aby złożyć komputer z podzespołów, wykorzystując obudowę SFF, należy wybrać płytę główną w standardzie

32. (#2162) Podczas pracy wskaźnik przewodowej myszy optycznej nie reaguje na przesuwanie urządzenia po padzie, dopiero po odpowiednim ułożeniu myszy kursor zaczyna zmieniać położenie. Objawy te wskazują na uszkodzenie

33. (#1618) Aby zmienić właściciela pliku w systemie Linux, należy użyć polecenia

34. (#1907) Wskaż standard interfejsu stosowanego do przewodowego połączenia dwóch urządzeń.

35. (#1327) Obraz dysku tworzy się, aby

36. (#2453) Jakie działanie powinien wykonać użytkownik, aby usunąć błąd oznaczony na rysunku ramką?

Grafika do pytania #2453

37. (#2073) Wymiana baterii należy do czynności związanych z eksploatacją

38. (#675) Który ze znaków w systemach z rodziny Windows należy zastosować podczas udostępniania zasobu ukrytego w sieci?

39. (#1886) W firmie należało naprawić 5 komputerów oraz serwer. Czas naprawy każdego komputera wyniósł 1,5 godziny, a serwera 2,5 godziny. Cena usługi wynosi 100,00 zł za roboczogodzinę plus podatek VAT 23%. Jaka będzie należność brutto z

40. (#2001) Uruchomienie systemu Windows w trybie debugowania pozwala na

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję