Przed Tobą czeka zestaw 20 losowych pytań ze wszystkich egzaminów INF.03 / EE.09 / E.14 z poprzednich latach.

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 30 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 30:00

1. (#261) W poleceniu CREATE TABLE języku SQL atrybut określający, która kolumna tabeli jest kluczem podstawowym, to

2. (#565) Jakie wartości muszą przyjmować zmienne w funkcji biblioteki mysqli, aby połączyć się z serwerem i bazą danych?

Grafika do pytania #565

3. (#1101) W języku SQL za pomocą kwerendy ALTER można

4. (#453) W języku CSS zdefiniowano formatowanie dla stopki. Aby użyć tego formatowania dla bloku opisanego znacznikiem div, należy zapisać

5. (#957) Kolorem o barwie niebieskiej jest kolor

6. (#675) Na potrzeby strony internetowej zdefiniowano styl. Styl będzie przypisany tylko do niektórych znaczników (np. niektórych nagłówków, kilku akapitów). W takim wypadku, aby przypisać styl do kilku konkretnych znaczników, najlepiej jest zastosować

Grafika do pytania #675

7. (#128) Fizyczny model replikacji bazy danych przedstawiony na rysunku jest modelem

Grafika do pytania #128

8. (#956) W programie do obróbki grafiki rastrowej zmodyfikowano krzywe kolorów tak, jak zaznaczono ramką na przedstawionym obrazie. Ma to na celu

Grafika do pytania #956

9. (#295) Który z przedstawionych kodów XHTML sformatuje tekst według podanego wzoru?

Grafika do pytania #295

10. (#173) Prawidłowy, zgodny ze standardem języka XHTML, zapis samozamykającego się znacznika odpowiadającego za łamanie linii ma postać

11. (#54) Wskaż prawidłową kolejność tworzenia bazy danych

12. (#449) Przedstawione pole input umożliwi

Grafika do pytania #449

13. (#955) Obraz, który ma być wyświetlony na stronie powinien mieć tło przezroczyste. Wskaż format graficzny, w którym należy zapisać taki plik.

14. (#958) Formatami Video obsługiwanymi w standardzie HTML5 są

15. (#86) Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu

16. (#214) Aby poprawnie zdefiniować hierarchiczną strukturę tekstu witryny internetowej, należy zastosować

17. (#842) W języku HTML, aby utworzyć pole edycyjne do wpisywania hasła, w którym wpisywany tekst jest maskowany (zastępowany kropkami), należy użyć znacznika

18. (#345) W bazie danych MYSQL dana jest tabela programów komputerowych o polach: nazwa, producent, rokWydania. Aby kwerenda SELECT zwróciła wszystkie nazwy producentów tak, by nazwy te nie powtarzały się, należy zapisać:

19. (#1145) Użytkownik Jan będzie mógł wykonywać

Grafika do pytania #1145

20. (#1142) Wskaż polecenie aktualizujące dane w tabeli.

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję