Przed Tobą czeka zestaw 20 losowych pytań ze wszystkich egzaminów INF.03 / EE.09 / E.14 z poprzednich latach.

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 30 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 30:00

1. (#476) W języku JavaScript wynik działania instrukcji zmienna++; będzie taki sam jak instrukcji

2. (#207) Znacznik <i> języka HTML służy do

3. (#389) Przedstawione polecenie SQL, użytkownikowi adam@localhost nadaje prawa

Grafika do pytania #389

4. (#927) W języku C++ zdefiniowano zmienną: char zm1;. W jaki sposób można do niej przypisać wartość zgodnie ze składnią języka?

5. (#433) W języku JavaScript zdefiniowana zmienna i, która ma przechowywać wynik dzielenia wynoszący 1, to

6. (#1178) Dana jest tabela pracownicy o polach id, nazwisko, imie, wynagrodzenie. Kolumnę wynagrodzenie można usunąć za pomocą instrukcji

7. (#515) Która wartość tekstowa nie pasuje do podanego w ramce wzorca wyrażenia regularnego?

Grafika do pytania #515

8. (#903) Dla przedstawionego fragmentu dokumentu HTML zdefiniowano formatowanie CSS selektora klasy „menu” tak, aby kolor tła bloku był zielony. Która definicja stylu CSS odpowiada temu formatowaniu?

Grafika do pytania #903

9. (#712) Atrybutem określającym lokalizację pliku graficznego dla znacznika < img > jest

10. (#392) Wskaż zapisany w języku JavaScript warunek, który ma sprawdzić spełnienie z przypadków: 1) dowolna naturalna liczba a jest trzycyfrowa, 2) dowolna całkowita liczba b jest ujemna

11. (#885) Przedstawiona instrukcja warunkowa zapisana w języku JavaScript jest spełniona dla zmiennej x równej

Grafika do pytania #885

12. (#998) Aby za pomocą JavaScript w witrynie internetowej wyświetlić aktualną datę i czas można posłużyć się instrukcją

13. (#225) W celu przyspieszenia operacji na bazie danych należy do pól często wyszukiwanych lub sortowanych

14. (#747) Aby wyświetlić rekordy z tabeli pracownicy tylko dla pracowników, którzy skończyli 26 lat należy użyć zapytania

15. (#634) Przedstawiono tabelę zdefiniowaną kodem HTML, bez formatowania CSS. Który z fragmentów kodu HTML odpowiada pierwszemu wierszowi tabeli?

Grafika do pytania #634

16. (#641) Przedstawiony fragment dokumentu HTML z kodem JavaScript spowoduje, że po wciśnięciu przycisku

Grafika do pytania #641

17. (#105) Wskaż poprawną kolejność etapów projektowania relacyjnej bazy danych

18. (#897) Relacja opisana w sposób: „Rekordowi z tabeli A odpowiada dowolna liczba rekordów z tabeli B. Jednemu rekordowi z tabeli B odpowiada dokładnie jeden rekord z tabeli A” jest relacją

19. (#853) Aby zweryfikować poprawność składni kodu CSS można użyć

20. (#455) Przedstawione formatowanie CSS sprawi, że dla prezentowanego nagłówka trzeciego stopnia

Grafika do pytania #455

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję