Przed Tobą czeka zestaw 20 losowych pytań z kategorii tworzenie i administrowanie bazami danych.

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 30 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 30:00

1. (#229) W MS SQL Server predefiniowana rola o nazwie dbcreator pozwala użytkownikowi na

2. (#506) Jaki wynik zwróci zapytanie z ramki wykonane na przedstawionej tabeli?

Grafika do pytania #506

3. (#381) Funkcja agregująca MIN języka SQL ma za zadanie policzyć

4. (#304) W instrukcji CREATE TABLE użycie klauzuli PRIMARY KEY przy deklaracji pola tabeli spowoduje, że pole to stanie się

5. (#984) W języku SQL usunięcie wszystkich danych z tabeli bez usuwania samej tabeli możliwe jest za pomocą polecenia

6. (#102) Aby podczas tworzenia tabeli utworzyć klucz obcy na wielu kolumnach, należy użyć polecenia

7. (#753) Czynnością zalecaną przed wykonaniem kopii bezpieczeństwa danych w bazie MySQL jest

8. (#664) W wyniku połączenia relacją kluczy głównych dwóch tabel otrzymuje się relację typu

9. (#342) W języku SQL, aby stworzyć tabelę, należy zastosować polecenie

10. (#62) Które polecenie wydane z konsoli systemowej dokona przywrócenia bazy danych?

11. (#934) Integralność encji w bazie danych zostanie zachowana, jeżeli między innymi

12. (#154) Wskaż dwa sposoby zabezpieczenia bazy danych Microsoft Access

13. (#580) Aby za pomocą polecenia SELECT wyświetlić nazwiska osób mieszkających na osiedlu tak, aby te nazwiska nie powtarzały się, należy zapisać zapytanie w postaci

14. (#1139) Za pomocą którego słowa kluczowego można połączyć wyniki wykonania dwóch kwerend SELECT, działających na różnych tabelach, w jeden zbiór wyników?

15. (#1174) Dana jest tabela uczniowie o polach id, imie, nazwisko, data_ur (format rrrr-mm-dd). Które zapytanie w języku SQL wyświetli tylko imiona i nazwiska uczniów urodzonych w 2001 roku?

16. (#624) Zapytanie z klauzulą JOIN stosuje się, aby

17. (#700) Aby w wyniku zapytania wyeliminować powtarzające się wiersze, należy użyć klauzuli

18. (#896) W programie MS Access we właściwościach pola klasa należy ustawić maskę wprowadzania danych. Którą maskę należy podać, aby wprowadzone dane były złożone z trzech znaków w formacie: obowiązkowa cyfra, po niej obowiązkowe dwie litery?

Grafika do pytania #896

19. (#788) W tabeli pracownicy zdefiniowano klucz główny typu INTEGER z atrybutami NOT NULL oraz AUTO_INCREMENT. Ponadto zdefiniowano pola imie oraz nazwisko. W przypadku zastosowania przedstawionej w ramce kwerendy SQL wprowadzającej dane, w której zostało pominięte pole klucza, w bazie danych MySQL nastąpi

Grafika do pytania #788

20. (#269) Wskaż poprawną zasadę dotyczącą spójności danych w bazie danych

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję