Przed Tobą czeka zestaw 20 losowych pytań z kategorii programowanie i tworzenie aplikacji internetowych.

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 30 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 30:00

1. (#1087) Zastosowanie definicji stylu CSS sprawi, że nagłówki drugiego stopnia będą zapisane

Grafika do pytania #1087

2. (#794) W języku PHP w wyniku działania fragmentu kodu w zmiennej o nazwie Nowy_Napis znajdzie się

Grafika do pytania #794

3. (#599) Którą czynność należy wykonać podczas obróbki zdjęcia w edytorze grafiki, aby białe tło zamienić na przezroczystość?

4. (#130) Wynikiem działania zamieszczonej pętli zapisanej językiem PHP jest wypisanie kolejnych liczb

Grafika do pytania #130

5. (#520) W języku PHP sumę logiczną oznacza operator

6. (#1116) Które z zadań programistycznych może być wykonane tylko po stronie klienta przeglądarki?

7. (#949) W języku HTML zapisano formularz. Który z efektów działania kodu będzie wyświetlony przez przeglądarkę zakładając, że w drugie pole użytkownik wpisał wartość „ala ma kota”?

Grafika do pytania #949

8. (#123) W celu określenia wysokości obrazka wyświetlonego na stronie WWW należy wykorzystać właściwość CSS o nazwie

9. (#616) Który z komentarzy opisuje zadanie zdefiniowanej w języku PHP funkcji?

Grafika do pytania #616

10. (#1003) W języku HTML zdefiniowano listę, która

Grafika do pytania #1003

11. (#872) Zmienna typu integer lub int może przechowywać

12. (#799) W języku PHP, aby prawidłowo obsłużyć połączenie z bazą danych MySQL, ostatnią operacją, powinno być zastosowanie polecenia

13. (#775) W kodzie HTML kolor biały można zapisać za pomocą wartości

14. (#247) W kodzie HTML zapisano w bloku tekst formatowany pewnym stylem. Aby wtrącić wewnątrz tekstu kilka słów formatowanych innym stylem, należy zastosować znacznik

15. (#629) Witryna internetowa wysyła dane poufne za pomocą formularza do kodu PHP. Która metoda wysłania jest najbardziej bezpieczna?

16. (#1106) Instrukcją pętli, która jest przeznaczona do wykonania określonej liczby operacji na pewnym obiekcie lub zmiennej niebędącej tablicą, jest

17. (#156) Certyfikat SSL jest stosowany do

18. (#1256) Kompresja bezstratna pliku graficznego gwarantuje

19. (#443) Poprawne udokumentowanie wzorca weryfikacji pola nazwa w części kodu aplikacji JavaScript to

Grafika do pytania #443

20. (#731) Aby za pomocą CSS zdefiniować przedstawione opływanie obrazu tekstem należy w stylu obrazu wprowadzić zapis

Grafika do pytania #731

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję