Przed Tobą czeka zestaw 20 losowych pytań z kategorii programowanie i tworzenie aplikacji internetowych.

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 30 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 30:00

1. (#776) Grafik wykonał logo dla strony internetowej. To czarny znaczek na przezroczystym tle. Aby zachować wszystkie atrybuty obrazu i umieścić go na stronie internetowej, grafik powinien zapisać obraz w formacie

2. (#1001) Wskaż znacznik HTML pozwalający na zapisanie tekstu nieprawidłowego lub nieodpowiedniego w sposób przekreślony

3. (#634) Przedstawiono tabelę zdefiniowaną kodem HTML, bez formatowania CSS. Który z fragmentów kodu HTML odpowiada pierwszemu wierszowi tabeli?

Grafika do pytania #634

4. (#757) Debugger to oprogramowanie, którego zadaniem jest

5. (#377) Modelem barw opisującym kolor z użyciem stożka przestrzeni barw jest

6. (#1210) Którą wartość zwróci funkcja zapisana językiem C++, jeżeli jej parametrem wejściowym jest tablica wypełniona w następujący sposób: tablica[6] = {3, 4, 2, 4, 10, 0};?

Grafika do pytania #1210

7. (#974) Które wyrażenie należy wstawić w miejsce ??? w pętli zapisanej w języku C++, aby zostały wyświetlone jedynie elementy tablicy tab

Grafika do pytania #974

8. (#167) Aby zdefiniować w języku HTML listę nienumerowaną, należy użyć znacznika

9. (#694) Wskaż funkcję JavaScript, za pomocą której można obliczyć połowę kwadratu liczby przekazanej jako argument.

10. (#1003) W języku HTML zdefiniowano listę, która

Grafika do pytania #1003

11. (#1033) Debugger to oprogramowanie, którego zadaniem jest

12. (#932) Który zapis definiuje w języku PHP komentarz wieloliniowy?

13. (#516) Który modyfikator wskazuje podany opis?

Grafika do pytania #516

14. (#956) W programie do obróbki grafiki rastrowej zmodyfikowano krzywe kolorów tak, jak zaznaczono ramką na przedstawionym obrazie. Ma to na celu

Grafika do pytania #956

15. (#200) Fragment kodu w języku JavaScript realizujący dodawanie dwóch liczb ma następującą postać. Aby dodawanie wykonane było po kliknięciu przycisku o nazwie , należy w wykropkowane miejsce wstawić

Grafika do pytania #200

16. (#705) Za pomocą, której funkcji języka PHP można ustanowaić połączenie z bazą danych o nazwie zwierzaki?

17. (#1106) Instrukcją pętli, która jest przeznaczona do wykonania określonej liczby operacji na pewnym obiekcie lub zmiennej niebędącej tablicą, jest

18. (#1147) Wskaż System Zarządzania Treścią.

19. (#774) W języku CSS wartości: underline, overline, line-through oraz blink dotyczą właściwości

20. (#71) Jaka wartość zostanie wypisana na standardowym wyjściu dla zamieszczonego w ramce fragmentu programu napisanego w języku C++

Grafika do pytania #71

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję