Przed Tobą czeka zestaw 40 losowych pytań z kategorii programowanie i tworzenie aplikacji internetowych.

Pamiętaj, aby uważnie zaznaczać odpowiedzi oraz odpowiedzieć na każde pytanie!

Na wykonanie zestawu masz aż 60 minut, powodzenia!

Czas do zakończenia egzaminu: 60:00

1. (#401) W języku PHP zapisano fragment kodu. Po zakończeniu pętli zmienna a przyjmie wartość

Grafika do pytania #401

2. (#312) W przedstawonym kodzie JavaScript dla ułatwienia ponumerowano linie. W kodzie znajduje się błąd, gdyż po uruchomieniu żaden komunikat nie zostaje wyświetlony. Aby wyeliminować błąd, należy

Grafika do pytania #312

3. (#115) Debugger to program służący do

4. (#559) W języku PHP zapisywanie danych do pliku realizuje funkcja?

5. (#129) Za pomocą którego protokołu należy wysłać pliki na serwer WWW?

6. (#43) Fragment kodu napisany w języku HTML zamieszczony w ramce przedstawia listę

Grafika do pytania #43

7. (#1079) W wyniku walidacji dokumentu HTML został wygenerowany błąd przedstawiony na zrzucie. Aby go wyeliminować należy

Grafika do pytania #1079

8. (#402) W języku JavaScript, aby zmienić wartość atrybutu znacznika HTML, po uzyskaniu obiektu za pomocą metody getElementById należy skorzystać z

9. (#1081) <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
Podany wpis w pliku HTML oznacza, że

10. (#1249) Aby wskazać błędy składniowe w kodzie HTML, należy zastosować

11. (#332) W języku CSS wcięcie pierwszej linii akapitu na 30 pikseli uzyska się za pomocą zapisu

12. (#40) Jakiego rodzaju mechanizm kontroli bezpieczeństwa wykonywania aplikacji zawiera środowisko uruchomieniowe platformy .NET Framework?

13. (#1186) W stylu CSS aby zadeklarować krój czcionki, należy użyć właściwości

14. (#815) Która cecha grafiki wektorowej jest prawdziwa?

15. (#873) Wskaż typ złożony

16. (#932) Który zapis definiuje w języku PHP komentarz wieloliniowy?

17. (#375) Aby przygotować szablon strony z trzema kolumnami ustawionymi obok siebie, można posłużyć się stylem CSS

Grafika do pytania #375

18. (#237) Dana jest tablica o nazwie tab wypełniona liczbami całkowitymi różnymi od zera. Przedstawiony kod zapisany w języku PHP ma za zadanie:

Grafika do pytania #237

19. (#669) Aby aplikacja PHP mogła komunikować się z bazą danych, niezbędne jest w pierwszej kolejności wywołanie funkcji o nazwie

20. (#921) Wskaż funkcję PHP, za pomocą której odczytana zawartość pliku jest zapisywana do zmiennej reprezentującej ciąg znaków.

21. (#879) Aby przetestować poprawność działania kodu JavaScript należy użyć

22. (#282) Jaka treść komunikatu powinna być wstawiona w przedstawionym kodzie PHP zamiast znaków zapytania?

Grafika do pytania #282

23. (#684) Dla przedstawionego fragmentu kodu walidator HTML zwróci błąd, ponieważ

Grafika do pytania #684

24. (#403) W języku JavaScript zapisano kod, którego wynikiem działania jest

Grafika do pytania #403

25. (#633) W języku HTML znacznik < i > nadaje znakom taki sam wizualny efekt jak znacznik

26. (#1227) Na obrazie przedstawiono projekt układu bloków witryny internetowej. Zakładając, że bloki są realizowane za pomocą znaczników sekcji, ich formatowanie w CSS, oprócz ustawionych szerokości dla bloków: 1, 2, 3, 4 (blok 5 nie ma ustawionej szerokości), powinno zawierać właściwość

Grafika do pytania #1227

27. (#738) Kolor zielony, w notacji szesnastkowej skróconej, można zapisać w CSS sekwencją

28. (#1012) Wskaż kod HTML5, który zostanie zakwalifikowany przez walidator jako błędny

29. (#1106) Instrukcją pętli, która jest przeznaczona do wykonania określonej liczby operacji na pewnym obiekcie lub zmiennej niebędącej tablicą, jest

30. (#1070) W stylu CSS przedstawionym w ramce zdefiniowano klasę uzytkownik. Czcionką koloru niebieskiego na stronie będą zapisane

Grafika do pytania #1070

31. (#1276) Aby w JavaScript wykonać wymienione kroki, należy w znaczniku <script> umieścić kod

Grafika do pytania #1276

32. (#736) Który z poniższych przykładów kodu HTML5 zostanie zakwalifikowany przez walidator HTML jako błędny?

33. (#250) W języku CSS poniższy zapis sprawi, że koloru zielonego będzie

Grafika do pytania #250

34. (#190) W języku PHP zmienna typu float przyjmuje wartości

35. (#316) Zadaniem przedstawionej funkcji zapisanej w języku JavaScript jest

Grafika do pytania #316

36. (#1148) W języku HTML semantycznym odpowiednikiem znacznika <bgt;, który oprócz pogrubienia czcionki, definiuje także tekst o większym znaczeniu, jest

37. (#1155) Efekt przedstawiony na obrazie, wykonany za pomocą edytora grafiki rastrowej, to

Grafika do pytania #1155

38. (#917) W którym z przypadków walidacja fragmentu kodu CSS przebiegnie pomyślnie?

39. (#812) Wielkość grafiki JPEG umieszczonej na stronie internetowej może mieć wpływ na

40. (#675) Na potrzeby strony internetowej zdefiniowano styl. Styl będzie przypisany tylko do niektórych znaczników (np. niektórych nagłówków, kilku akapitów). W takim wypadku, aby przypisać styl do kilku konkretnych znaczników, najlepiej jest zastosować

Grafika do pytania #675

Strona używa plików cookies

Serwis wykorzystuje ciasteczka głównie w celu prowadzenia systemu formularzy oraz zbierania danych dotyczących ruchu na stronie.

Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności

Akceptuję